SUB Illust

ISO 9000

Certifikace dopravní firmy podle ISO 9000

Sdružení ČESMAD BOHEMIA nabízí zavedení certifikovaného systému řízení podle světově uznávaného standardu:

Certifikace dopravní firmy podle ISO 9000

Každý z Vás již jistě o systému řízení jakosti ISO 9000 slyšel, ať už jako o systému řízení, který do spontánně rozjeté firmy zavede řád a systém, nebo jako o konkurenční výhodě při získávání nových zákazníků.

Po období "povinného" zavádění systému řízení jakosti ve velkých firmách a koncernech, začínají právě tyto firmy od svých subdodavatelů požadovat splnění stejných kvalitativních ukazatelů už proto, že právě ve svém systému řízení jakosti mají klasifikaci subdodavatelů jako jeden z hlavních bodů.

Právě teď, kdy přetlak na trhu dopravních firem způsobuje silnou konkurenci, je tedy vhodná doba odlišit Vaši firmu od ostatních deklarovaným zavedením systému řízení jakosti a po létech budování firmy sladit její chod s mezinárodně uznávaným systémem řízení jakosti.

Zvažujete certifikaci ISO 9000?

ČESMAD BOHEMIA nabízí široký rozsah služeb spojených se zaváděním, cerifikací a následným udržováním systému řízení kvality podle normy ISO 9000.

Individuální příprava firmy pro certifikaci

Skupinová příprava /Convoy projekt®/ malých firem

Výběr vhodné certifikační společnosti

Školení zaměstnanců

Provádění interních auditů

Podpora při dalším rozvoji v duchu "Business excellence"

Nejvyšší čas !!!

Zvažte lákavou možnost certifikovat Vaši úspěšnou firmu podle mezinárodní normy pro řízení systému kvality. Vaši obchodní partneři to jistě ocení!

Jestliže se dnes přihlásíte, můžete být již na začátku příštího roku certifikováni. V opačném případě riskujete, že ztratíte krok s konkurencí na dopravním trhu EU.

 

Convoy projekt

ČESMAD BOHEMIA Vám nabízí poradenskou službu nazvanou Convoy projekt®, jejímž cílem je pomoci vybudovat a realizovat systém managementu jakosti dle norem ISO 9000, který bude orientován na zákazníka a současně bude sloužit jako nástroj pro zvyšování výkonnosti Vaší firmy.

Cílem Convoy projektu® je efektivní příprava malých a středních dopravních firem k certifikaci systému jakosti.
Očekávané výhody Convoy projektu® jsou:
1) Skupinovou přípravou dosáhnout snížení nákladů na úroveň únosnou i pro malé a střední dopravní firmy
2) Individuální aplikace požadavků norem ISO 9000:2000.
3) Sdílení zkušeností mezi jednotlivými účastníky Convoy projektu®
4) Zkrácení nutné doby přípravy k certifikaci.
5) Profesionální vedení projektu a synergický efekt spolupráce mezi školiteli a účastníky projektu
Convoy projekt® zohledňuje specifika malých a středních dopravních firem, přičemž příprava bude vedena ve dvou úrovních:

a) společná část - školení (výklad požadavků norem ISO 9000 a jejich aplikace v malé a střední dopravní firmě, školení interních auditorů)
- společné konzultace

b) individuální část - individuální konzultace
- audity

Rozhodující faktory pro úspěšnou realizaci Convoy projektu®:
- Intenzivní příprava pracovníků na školení a konzultace.
- Aktivní sebevzdělávání dle předaných a doporučených zdrojových materiálů.
- Přenos, transformace a aplikace získaných znalostí a dovedností v praxi Vaší firmy.

Realizace Convoy projektu® je rozdělena do šesti základních etap (viz zadní strana), v nichž budou účastníci postupně dostávat podkladové materiály (učební texty, vzory postupů, formulářů, příručky jakosti v psané i elektronické podobě), získávat informace a dovednosti s jejichž využitím budou vytvářet a zavádět ve vlastní firmě systém jakosti.
Společná školení a konzultace budou probíhat ve vybavených prostorách, individuální konzultace a audity budou realizovány přímo ve Vaší organizaci.
Účastník Convoy projektu® by měl mít osvojeny základní dovednosti práce s PC a používáním textového editoru.

Cena a platební podmínky:Celková cena za přípravu k certfikaci je 95 000,-Kč
- vstupní poplatek 35 000,- Kč (splatný před zahájením projektu)
- splátky v průběhu projektu 3x 20 000,- Kč (kvartalně)
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termín zahájení: Bude upřesněn podle požadavků

Místo konání: RS Trnávka, Želiv.

FAQ k systému ISO 9000

Proč se ČESMAD rozhodl nabízet službu zavedení systému ISO 9000?

S tím, jak se dopravci v tendrech začínají setkávat s požadavkem na certifikát ISO se na nás naši členové sami obracejí s dotazy kde získat informace o certifikaci, kdo podobné služby nabízí atd. Jelikož jedním z poslání ČESMADu je zvyšování odborné kvality dopravních firem, rozhodli jsme se sami tuto službu nabídnout.

Vámi nabízená cena za kompletní zavedení systému je velmi zajímavá.

Ano, byli jsme nuceni hledat možnosti, jak cenu snížit na úroveň, kdy bude únosná i pro firmy malé a střední velikosti, kterých je na trhu většina.

Obecná představa je taková, že ISO si může dovolit jen velká firma, protože je "to"příliš drahé...

My jsme šli cestou snižování nákladů na konzultace ve firmě. Pro malé firmy jsme připravili speciální program skupinové přípravy, tzv. "Convoy projekt". Část konzultací odpadá tím, že proškolíme pracovníka odpovědného ve firmě za systém jakosti a on pak pod naším vedením s pomocí našich materiálů a pomůcek sám vede firmu ke shodě s normou ISO až po certifikaci.
Pro větší firmy nabízíme rovněž slučování části přípravy za účelem snížení nákladů.

Proč se projekt pro malé firmy jmenuje "Convoy" ?

Je to podle skupinového způsobu přípravy firem. Tento "konvoj" cca deseti firem je připravován v jakémsi bloku zároveň, společné je např. úvodní školení odpovědných pracovníků a některé konzultace. Tím jsme také snížili velkou část nákladů. Celý tento systém je samozřejmě založen na tom, že budeme působit výhradně v dopravním sektoru. Těžko bychom sladili přípravu dopravní firmy, drůbežářského závodu a výrobce počítačů.

Co kdyby některá firma vyžadovala více individuální přístup?

Náš projekt bude vlastně fungovat jako samoobsluha. Budeme nabízet vše - školení, konzultace, semináře, workshopy, audity, certifikaci, dohled. Zákazník sám si může určit, v jakém rozsahu bude naše služby potřebovat. My jsme však na základě vlastních poznatků sestavili základní balík služeb, u kterého jsme při nezbytné míře spolupráce schopni garantovat úspěšné zavedení systému v předem stanoveném časovém horizontu.

Jaká je tedy vlastně doba přípravy takové středně velké dopravní firmy ?

Dá se říci, že jeden rok je standardní doba, přičemž přibližně devět měsíců se systém zavádí a tři měsíce běží zkušební provoz.

To je příprava a co samotná certifikace?

To je další důležitý bod. Naše nabídka zahrnuje i zprostředkování certifikace. V případě "Convoy projektu" je dokonce cena za certifikaci, která rozhodně není zanedbatelná, již zahrnuta v ceně programu. Myslím, že zde opět šetříme našim zákazníkům nemalé prostředky. Certifikační firma, která v našem výběrovém řízení vyšla jako jednoznačně nejvýhodnější nabízí celosvětově uznávaný certifikát za velmi přijatelných podmínek. My však certifikační společnost pouze doporučujeme. Zákazník si podle svého uvážení může zvolit jakoukoli akreditovanou společnost za individuálně sjednaných podmínek.

Kam se mohou případní zájemci obrátit a získat další informace?

Zájemci mohou nezávazně obdržet další informace telefonicky na č. 731 131 389, případně e-mailem iso9000@cesmad.com.

nahoru

Květen 2019

Po Út St Čt So Ne
29 30 4 5
6 7 9 10 11 12
13 14 15 16 18 19
20 21 22 24 25 26
27 1 2

Události v květnu 2019

Více >

© 2019 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se