SUB Illust

Barometr nákladní dopravy 4Q 2022

Štítky: Nákladní doprava

Sdružení ČESMAD BOHEMIA monitoruje situaci v oblasti silniční nákladní dopravy tzv. Barometrem nákladní dopravy, kdy každé čtvrtletí provádí dotazníkové šetření mezi svými členy, zvlášť pro vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravu.

Dopravci hodnotí uplynulé čtvrtletí, odhadují, jak dopadne to právě probíhající, a indikují, jak vidí zakázky na půl roku dopředu. Výsledky jsou zveřejňovány vždy na konci měsíce po skončeném čtvrtletí.

Na obrázku jsou uvedeny výsledky za 4. čtvrtletí 2022, odhad na 1. čtvrtletí 2023 a výhled na zakázky během příštích šesti měsíců.
 
Sběr dat pro Barometr probíhal mezi silničními nákladními dopravci ­ členy Sdružení ČESMAD BOHEMIA v období od 30. 1. 2023 do 2. 2. 2023.

Dosáhli jste ve 4Q/2022 provozního zisku z dopravní činnosti?

Dvě třetiny - 65 % mezinárodních nákladních dopravců (MKD) hlásí zisk, to je o 2 procentní body méně než ve třetím kvartále. Ve vnitrostátní dopravě uspělo a na zisk dosáhlo 54 % dopravců. To je také zhoršení, v tomto případě o 5 procentních bodů. V obou případech je to ale lepší výsledek, než dopravci očekávali na začátku posledního čtvrtletí, kdy byli ve svém výhledu vždy o více než 10 procentních bodů opatrnější.

Očekáváte dobrý výsledek v tomto čtvrtletí?

Významně se pohoršuje prognóza na 1. čtvrtletí letošního roku. Jen 36 % dopravců v MKD věří v pozitivní výsledek, to je pokles o 16 procentních bodů. . Ještě méně optimistů je mezi vnitrostátními dopravci, kde jen 28 % z nich očekává kladný výsledek v první čtvrtině roku 2023, což je o 13 procentních bodů méně než minule. Na těchto číslech se jednoznačně ukazuje výrazný pokles zakázek na začátku roku, který dopravní firmy pociťují. Poklesy zakázek se projevují napříč ve všech segmentech – ve spotřebním zboží, v potravinách, v automotivu i ostatních oborech.

Vidíte pozitivně objemy zakázek na příštích šest měsíců?

Při posledním zjišťování na konci října mělo pozitivní výhled na zakázky na půl roku dopředu jen 40 % dopravců v MKD, to bylo o 20 procentních bodů méně než v létě. Ovšem toto číslo ještě pokleslo a nyní na začátku roku vyhlíží zakázky v příštích šesti měsících s optimismem už pouze 32 % mezinárodních dopravců. Na vnitru se s optimismem na zakázky dívá ještě méně respondentů, konkrétně 28 %, to je o další 3 procentní body méně než před třemi měsíci. Tyto hodnoty jsou alarmující a jak je doprava rychlým indikátorem kondice ekonomiky, lze očekávat projevy recese i na číslech ukazujících vývoj HDP v prvním pololetí tohoto roku.

Barometr monitoruje nákladní dopravu už rok a půl

První barometr byl zveřejněn s hodnotami za 3. čtvrtletí roku 2021. Časové řady dobře popisují dění v silniční nákladní dopravě. Co se týká zisku z dopravní činnosti, jsou výsledky za 4. čtvrtletí letošního roku zhruba na stejné úrovni, jako byly právě před rokem. Na grafu je vidět obrovský výpadek v ziskovosti v 1. čtvrtletí 2022, kdy ji ovlivnily vysoké ceny nafty po ruském vpádu na Ukrajinu a téměř polovinu čtvrtletí dopravci ve velkém množství jezdili pod náklady, než zafungovaly naftové doložky nebo se jim podařilo přejednat ceny za přepravu se zákazníky.
 
Dramatický pokles ukazuje graf v případě výhledu dopravců na zakázky na půl roku dopředu. Hodnoty jsou teď na nejnižší úrovni, pouze kolem třiceti procent dopravců vidí zakázky na šest měsíců příznivě. To je jasný důkaz recese a zpomalení ekonomiky. Dramatické je srovnání s názory dopravců přesně před rokem, na konci ledna 2022, tj. ještě před konfliktem na Ukrajině. Tehdy byla hladina optimistických výhledů na zakázky na dvojnásobku v mezinárodní a vnitrostátní nákladní dopravě.

Výsledky


Výhled

Autor: Vojtěch Hromíř, GT ČESMAD BOHEMIA
Aktualizováno: 03. 02. 2023

Související informace:

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2023 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se