SUB Illust

Budoucnost autobusové dopravy

Štítky: Autobusová doprava Legislativa

V Brně se diskutovalo o budoucnosti autobusové dopravy.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA ve spolupráci s Asociací dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF), Asociací dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech (ADSSS) a Svazem dopravy ČR uspořádalo 12. června v Brně konferenci Budoucnost autobusové dopravy v ČR.

Konference začala blokem věnovaným legislativě a financování veřejné přepravy osob, změně zákona o veřejných službách, státní politice veřejné dopravy, udělování licencí a prodlužování uzavřených smluv.

Jak uvedl náměstek ministra dopravy Ing. Ladislav Němec, podle dopravní politiky je autobusová doprava významnou alternativou k individuální dopravě a základním dokumentem je koncepce veřejné dopravy z roku 2015.

Co se týče zkvalitňování dopravní obslužnosti, vidíme, že komunikace mezi kraji a ministerstvem není vždy na takové úrovni, jak bychom chtěli, uvedl Ladislav Němec. Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, se týká i autobusů a do připomínkového řízení má podle něj jít v létě.

Silniční balíček pro autobusovou dopravu

„Některé kraje uvažují o vnitřních dopravcích. Spatřujeme v tom určitá rizika a jsme připraveni poskytnout jim určitou pomoc. S Centrem dopravního výzkumu připravujeme metodiku výpočtu kompenzací,“ řekl Ladislav Němec. Ministerstvo dopravy také chce vytvořit jednotný tarif na železnici, ale je zde i možnost propojení v rámci IDS.

Co se týče mezinárodní autobusové dopravy, na půdě Evropské komise vznikla už i část silničního balíčku věnovaná autobusové dopravě a je otázkou, zda rakouské předsednictví jednání o tomto návrhu zahájí. Je v něm například uvedeno, že zahraniční autobusoví dopravci by mohli provozovat vnitrostátní linkovou dopravu, což je opačný přístup oproti postupu komise v případě mezinárodní kamionové dopravy.

Na prodlužování stávajících smluv a problematiku vnitřních dopravců se v úvodu svého vystoupení zaměřil ředitel odboru veřejné dopravy ministerstva dopravy JUDr. Ondřej Michalčík. Smlouvy v některých případech lze prodlužovat, například až o polovinu, jedná-li se o významnou investici a dopravce do ní vloží celý majetek. Je třeba také rozlišovat veřejné zakázky a koncese na služby.

Zřizování vnitřních dopravců

Druhý tematický blok byl nazván Zajišťování dopravní obslužnosti výběrovým řízením nebo vnitřním provozovatelem. Podle vedoucího dopravní obslužnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Jakuba Jeřábka začaly úvahy o zřízení vnitřního provozovatele diskusí o mzdách řidičů v roce 2015, tzv. Jabloneckou výzvou. Nebyla možnost flexibility a proměny dlouhodobých zakázek. Mzdy rostou rychle, je těžké zvyšovat vysoutěžené ceny a dopravci přenášejí požadavky řidičů na kraj. Zřízení vnitřního provozovatele je podle něj tedy ekonomicky i organizačně výhodné. Jako příklad uvedl, že severně v sousedním německém regionu jsou čtyři ze sedmi provozovatelů veřejní, případně smíšení.

Vnitřní krajský provozovatel by podle něj měl zahájit činnost v červenci roku 2019 nebo v lednu roku 2020.

„Výhodou bude flexibilita, bude legální měnit smlouvy i u navyšování mezd. Nyní to legální není,“ uvedl Jakub Jeřábek.

Jiný názor na tuto problematiku však mají dopravci. „Budu rád, když se vám splní přání, že to bude za stejné prostředky, jako když se to vysoutěží. Jako daňový poplatník bych byl nerad, aby se vynakládaly finance navíc. Například v Praze je dnes cena, za kterou jezdí městský dopravní podnik, kolem 70 Kč, u soukromých dopravců kolem 42 Kč. Pokud nemají soukromí dopravci řidiče, jsou ihned medializování, když nějaký spoj nejede. Pokud řidiče nemá městský provozovatel, linku zruší. Tolik k té flexibilitě. Tu v Ústeckém kraji nastavili vaši právníci,“ uvedl v reakci na jeho vystoupení Ing. Daniel Adámka, prezident ADSSS.

Pode ředitele společnosti Autobusy Karlovy Vary, a. s., Ing. Zdeňka Suchana je zřizování vnitřních provozovatelů krokem do neznáma, který představuje budoucí riziko pro reprezentaci krajů. Citoval i ministra dopravy Dana Ťoka, který se před časem vyjádřil ve smyslu, že není třeba zřizovat krajské podniky, protože v České republice je dostatek privátních dopravců, kteří tuto službu umějí zajistit. Podle Zdeňka Suchana se jedná o neefektivní řešení a v rámci ČR nesystémové. Došlo by tak i k degradaci oboru a profese a k přetahování managementu a řidičů. Svou roli by zde měl sehrát také stát.

Některé bariéry komplikující podnikání

Problematická je podle něj rovněž oblast integrovaných dopravních systémů. Koordinátoři koordinují nekoordinovaně a cestujících ubývá. Navíc dopravní terminály, ceny za vjezd, jsou zneužívány proti dopravcům. A pak je tu železnice se silným a útočným lobbingem a neúměrnou podporou stáru oproti autobusové dopravě, upozornil Zdeněk Suchan.

Problematická jsou podle něj samotná i výběrová řízení, neboť mají složitou zadávací dokumentaci. Objednavatelé se také často nominují do pozice ovládající osoby na úkor dopravce.

Častá je také odborná nekompetentnost těch, kteří rozhodují - veřejnou dopravu dnes řídí právníci. Vhodné podle něj ani nejsou soutěže na deset let, protože technologie se rychle vyvíjejí a je třeba je průběžně obnovovat, stejně jako vozový park. Podmínky soutěží by se měly zjednodušit a měly by být pro dopravce přívětivější, dodal Zdeněk Suchan.

„U nás na Slovensku bylo vždy nejhůř, když právníci řídili vládu,“ uvedl Ing. Peter Sádovský, viceprezident ČESMAD Slovakia a prezident Zväzu autobusovej dopravy.

Slevy na jízdném

„Když se na Slovensku zavedlo jízdné pro studenty a důchodce zadarmo, železnici narostl počet cestujících z 40 na 70 milionů, ovšem na úkor kvality. Dopad na autobusovou dopravu byl menší, než jsme čekali. Vlak samozřejmě nejezdí všude. Regionální autobusy převezou až 270 milionů cestujících a jsou nosný prvek dopravy na Slovensku,“ uvedl Peter Sádovský.

„Slevy si nevymysleli úředníci na ministerstvu dopravy. Inspirací byl slovenský model a vláda rozhodla o bezplatné přepravě žáků a seniorů vlaky. Přesvědčili jsme však pana ministra, aby přesvědčil premiéra, že se má jednat o slevu 75 procent, jež má platit i pro autobusovou dopravu,“ uvedl Ladislav Němec.

„Drážní doprava dnes obsluhuje 25 procent obcí v České republice, autobusová doprava 6204 obcí, tedy prakticky 100 procent. Již jen z toho je patrný její význam,“ uvedl viceprezident ČESMAD Bohemia Ing. Radislav Kusák. Nové slevy nezasahují do MHD a jsou s tím podle něj určité problémy; zřejmě každý kraj k tomu bude přistupovat jinak.

„Slyšel jsem o navýšení cestujících až o 30 procent, ale myslím si o tom své, tipuji si spíš 10 procent. Když se zavede nějaká významná sleva, zpočátku zájem vzroste, ale pak se cestující navracejí ke svým návykům. A 75procentní sleva významná je, takže uvidíme,“ dodal Radislav Kusák.

Nedostatek řidičů

Abychom službu mohli realizovat, potřebujeme řidiče, kterých je dnes nedostatek, uvedl ředitel společnosti ČSAD MHD Kladno, a. s., Bc. Lubomír Landa – abychom službu mohli realizovat, potřebujeme řidiče. Ke stabilizaci systému a zvýšení prestiže práce řidiče by podle něj přispělo zajištění dlouhodobého financování, něco na způsob memoranda v železniční dopravě. Je také důležité, aby se ze zákona nesoutěžilo pouze o cenu, ale byla zde i další kritéria. Žádoucí by také bylo snížit věkovou hranici pro řízení autobusu a zjednodušit pravidla pro zaměstnávání zahraničních řidičů.

„Dělali jsme si průzkum a většina řidičů se neetablovala z těch, kteří si řidičák udělali na vojně, ale z učebního oboru opravář. A ten už nemáme,“ řekl předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík s tím, že je třeba zlepšit nejen mzdové, ale i pracovní podmínky. „Dopravní infrastruktura je prostředí, kde se řidič pohybuje a kde má pracovat. A tady je infrastruktura taková, že se na ní už ani pracovat nedá,“ dodal. Velkým tématem je zejména nedostatečné kompenzování zvýšených mezd řidičů v Jihomoravském kraji. Náměstek hejtmana pro dopravu Bc. Roman Hanák uvedl důvody, proč má kraj potíže podle nových smluv vyplácet vyšší prostředky a obrátil se s žádostí o pomoc i na přítomné zástupce ministerstva. Dopravci z jižní Moravy, kteří doplácejí na tuto situaci nejvíce, nepovažují přístup kraje za udržitelný.

Konferenci zhodnotil generální tajemník ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř.

„Velmi mě těší, že jsme v Brně mohli přivítat elitu české autobusové dopravy v závazku. Diskuze k jednotlivým okruhům byla zajímavá a potvrdila, že jsme se jejich volbou trefili do hlavních problémů dneška. Věřím, že i to pomůže k zachování špičkové úrovně dopravní obslužnosti v ČR a k řešení poruch. Můj dík patří všem vystupujícím, partnerům a samozřejmě účastníkům.

Vystoupení řečníků v rámci konference

Video - vystoupení hejtmana Libereckého kraje Martina Půty

Prezentace Ivan Študlar - Zajištění VLD v Jihočeském kraji

Prezentace Jakub Jeřábek - Vznik vnitřního provozovatele veřejné autobusové dopravy v Ústeckém kraji

Prezentace Michal Němec - Slevy z jízdného ve veřejné osobní dopravě

Prezentace Ondřej Michalčík - Legislativní východiska provozování a financování veřejné přepravy osob

Prezentace Radislav Kusák - Slevy na jízdném z pozice dopravců

Prezentace Roman Hanák - Přístup Jihomoravského kraje k proplácení navýšení mezd řidičů

Prezentace Zdenek Suchan - Zajišťování dopravní obslužnosti

 

Propagační leták ke konferenci

 

 

Partneři konference:

     

 

  
 

Sponzoři konference:

     

 

 

                 

 

Autor: Milan Frydryšek
Aktualizováno: 09. 05. 2019

Komentáře

Buďte první kdo vloží komentář k tomuto článku

Vložit komentář
Položky označené hvězdičkou * jsou povinné

Související informace:

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2019 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se