SUB Illust

ČESMAD BOHEMIA podal stížnost na noční zákaz jízdy na A12

Země: Rakousko Štítky: Nákladní doprava Legislativa Akce ČESMAD BOHEMIA

Sdružení ČESMAD BOHEMIA, z. s. podalo v červenci 2022 formální stížnost Evropské komisi na porušení práva EU v souvislosti se zákazem noční jízdy v Tyrolsku.

Dotčený úsek dálnice A12 je nejdůležitějším silničním spojením mezi Německem a Itálií. Opatření nemá žádné opodstatnění, protože daného cíle (dodržení mezních hodnot NOx) již bylo dosaženo. Například v Tyrolsku nebylo od roku 2021 naměřeno žádné překročení mezních hodnot NOx. Opatření navíc není vhodné pro dosažení stanoveného cíle, kterým je zlepšení kvality ovzduší. Naopak umělé omezení dopravy na denní hodiny má negativní dopad na
stanovený cíl. Kromě toho není přiměřené a diskriminuje dopravní podniky, které mají sídlo mimo jádrovou oblast Tyrolska. Zákaz noční jízdy je opatřením se stejným účinkem jako kvantitativní omezení (Blockabfertigung) , které je odůvodňováno údajnou ochranou životního prostředí, konkrétně čistotou ovzduší. Toto zdůvodnění není věcně pochopitelné a lze ho vyvrátit zprávami o kvalitě ovzduší v Tyrolsku. Oficiální zprávy Tyrolska dokazují, že od roku 2021 nedošlo k jedinému překročení hodnot NOx. Zákaz noční jízdy tedy není z hlediska ochrany ovzduší nijak odůvodněn. Zákaz noční jízdy ve skutečnosti poškozuje cíl zlepšit kvalitu ovzduší, protože umělé soustředění dopravy na denní hodiny vede k přetížení dopravy, zastavování a popojíždění, zejména v dopravní špičce, kdy se střetává kamionová doprava s dopravou dojíždějících. To má naopak za následek zvýšené emise.

Tranzitující dopravci nemají ani možnost vyhnout se zákazu nočního provozu použitím nejnovějších nákladních vozidel s nízkými emisemi, a proto je tento zákaz obzvláště drastický. Jediné povolené výjimky, mezi něž patří plně elektrická vozidla, technologie vodíkových palivových článků, nákladní vozidla poháněná pouze zemním plynem a elektrická vozidla připojitelná do zásuvky, jsou pro těžkou komerční dopravu standardně nedostupné. Kromě toho neexistuje dostatečná alternativa. ROLA na trase Wörgl - Brenner - Wörgl není v žádném případě dostačující. V době nočního zákazu (v letních měsících od 22.00 do 5.00) jezdí v každém směru pouze 5 vlaků. V nejlepším případě - pokud nedojde ke zpoždění nebo zrušení - tak může být v každém směru přepraveno 90 nákladních vozidel za noc.

Kromě toho dochází k diskriminačnímu zvýhodňování domácího dopravního odvětví prostřednictvím velkorysé regulace zdrojové nebo cílové dopravy. Toto nařízení rovněž stanoví výjimky pro dálkovou přepravu, pokud se místo určení nebo zdroj přepravy nachází v jádrové oblasti Tyrolska. Zneužívání tohoto nařízení ze strany tyrolských dopravců nelze vyloučit. V rozsudku ze dne 21. prosince 2011 (C-28/09) již ESD konstatoval diskriminaci v souvislosti se sektorovým zákazem jízdy z důvodu vynětí cílové a zdrojové dopravy. Představitelé tyrolské zemské vlády několikrát veřejně prohlásili, že důvodem opatření na omezování silniční dopravy (včetně zákazu noční jízdy) je kvantitativní omezení silniční dopravy. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že to není důvodem pro omezení volného pohybu zboží. Omezení volného pohybu zboží bez odůvodnění je závažným porušením jedné ze čtyř základních svobod Unie. Formální zdůvodnění zákazu noční jízdy, tedy ochrana ovzduší, je již dávno překonané. Na jedné straně tyrolské zprávy o kvalitě ovzduší ukazují, že na dálnici A12 nedochází k překračování mezních hodnot, na druhé straně studie prokázaly, že nákladní vozidla nejsou hlavní příčinou emisí z dopravy. Kromě toho existují méně drastická opatření s lepšími účinky pro zlepšení kvality ovzduší.

Volný pohyb zboží je základní zásadou SFEU. Základní svoboda volného pohybu zboží je v Tyrolsku nezákonně omezena. Kromě velmi velkých hospodářských škod způsobených zásahem do volného pohybu zboží vznikají řidičům nákladních vozidel i škody sociální. Někteří z nich musí kvůli zákazu noční jízdy trávit více nocí mimo domov, než je nutné, musí trávit více času v dopravních zácpách kvůli umělému zkrácení doby řízení na denní hodiny a obecně mají horší pracovní podmínky na Brennerské ose.

Stížnost podala i další evropská sdružení silničních dopravců, např. německé sdružení BGL.

Autor: Jan Medveď
Aktualizováno: 02. 08. 2022

Související informace:

Srpen 2022

Po Út St Čt So Ne
2 3 4 7
8 9 10 11 12 14
16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
30 1 2 3 4

Události v srpnu 2022

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2022 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se