SUB Illust

Jarní zasedání a oslavy 75. výročí založení Mezinárodní unie silniční dopravy

Štítky: Nákladní doprava Karnety TIR Akce ČESMAD BOHEMIA

Počátkem května proběhlo pravidelné zasedání vrcholných orgánů Mezinárodní unie silniční dopravy a oslavy jejího 75. výročí založení.

Dne 11. dubna 2023 se uskutečnilo jarní zasedání vrcholných orgánů IRU – Výboru pro nákladní dopravu, Výboru pro osobní dopravu a Valného shromáždění. Po třech letech se tato jednání uskutečnila pouze prezenčně.

Výbor pro nákladní dopravu byl informován o výsledcích sběru dat ke Green Compactu pro uplatnění efektivních dekarbonizačních opatření do roku 2050. V oblasti systému TIR byla rada informována o statutu „schváleného příjemce/odesilatele“. V únoru 2023 Výkonná rada TIR schválila doporučené postupy pro oba koncepty do Příručky TIR. Byly prezentovány příklady používání schváleného odesilatele v Polsku a schváleného příjemce v Turecku. Zelené pruhy TIR EPD velmi snižují čekací doby na hracích. Tyto pruhy jsou v současné době vytvořeny na následujících hranicích: Uzbekistán/Kazachstán, Tádžikistán/Uzbekistán, Turkmenistán, Moldávie a Saudská Arábie/Spojené arabské emiráty. K problematice eCMR bylo konstatováno, že eCMR je příležitost k odstranění „papírování“ a ke snížení nákladů, nesmí však vést k dodatečné administrativní a finanční zátěži pro soukromý sektor.

Hlavním bodem Výboru pro nákladní dopravu bylo projednání rezoluce týkající se nedostatku řidičů a  postoj k autonomním vozidlům a IRU Charta 75. Rezoluce k nedostatku řidičů, ve které IRU jménem dopravců vyzývá vlády, aby se zaměřily na přizpůsobení imigrační politiky s cílem řešit dramatický nedostatek řidičů v odvětví silniční dopravy byla doporučena Valnému shromáždění ke schválení. Rezoluce volá pro globální koordinaci a spolupráci legálního přeshraničního přistěhovalectví s cílem pomoci odvětví přizpůsobit se trhům práce. Chronický nedostatek profesionálních řidičů autobusů, autokarů, kamionů a taxi se zrychluje, což má dopad na služby od místních školních autobusů až po globální dodavatelské řetězce. Jedním z řešení je umožnit legálním přistěhovalcům, včetně uprchlíků, kteří jsou kvalifikovanými řidiči, snadněji pracovat v této profesi. I pozice IRU týkající se autonomních vozidel, ve které se uvádí, že přechod k autonomním vozidlům musí být bezpečný, zabezpečený a udržitelný, byla doporučena Valnému shromáždění ke schválení. Dopravci, ani řidiči nesmí být právně odpovědni za žádné pochybení či nehody způsobené autonomními vozidly, využívání autonomních vozidel musí být zařazeno do školících programů pro dopravce a profesionální řidiče, ke sběru dat a jejich uchovávání je nutno přijmout opatření zaměřená na ochranu soukromí řidičů a dopravců.

Zároveň i IRU Charta 75 připravovaná k 75. výročí založení Mezinárodní unie silniční dopravy byla doporučena k přijetí Valnému shromážděním. Charta 75 – Sloužíme lidem, společenstvím a hospodářstvím zvláště v časech krizí – záchrana – obnova – odolnost -  je závazek oboru poukazující na důležitou roli silniční dopravy a zavazující se sloužit lidem, společenstvím a hospodářstvím. V posledních letech jsme byli svědky globální pandemie, války v Evropě i jinde a tragických přírodních katastrof včetně nedávného zemětřesení, které postihlo Turecko a Sýrii. V každé zemi se zvýšila silniční doprava, aby pomohla obětem a postiženým těmito událostmi. IRU Charta 75 se zaměřením na reakci sektoru na tyto krize posiluje závazek komunity silniční dopravy pomáhat zachraňovat lidi, obnovovat zničené komunity a činit sítě mobility a dodavatelské řetězce odolnějšími a schopnějšími odolávat budoucím otřesům.

V průběhu Valného shromáždění byly schváleny účty IRU za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023. Zároveň byly schváleny rezoluce k nedostatku řidičů, pozice k autonomním vozidlům a přijata byla IRU Charta 75. Byla předána ocenění IRU TOP manažerům za rok 2023. Sdružení ČESMAD BOHEMIA obdrželo 1 ocenění. Oceněn byl p. Karel Klouda z firmy ZDEMAR TRANSPORT a.s., Malečov.

Prezident IRU, p. Radu Dinescu následně vyzval OSN, mezinárodní organizace, vlády a partnery našeho sektoru, aby s námi spolupracovali při výzvách ohledně nedostatku řidičů a autonomních vozidel a připojili se k podpisu IRU Charty 75.

Dne 12. května 2023 proběhlo u příležitosti 75. založení IRU zvláštní zasedání s názvem Doprava a vývoj: Cesta k udržitelnosti, prosperitě a míru? V rámci tohoto zasedání proběhly 2 kulaté stoly na téma Ekologizace globální dopravy: Jsme na správné cestě? a Program 2030: Jsme stále hnací silou globální prosperity a míru? Tato jednání moderoval bývalý komentátor CNN p. John Defterios. Diskutujícími byli p. Young Tae Kim, generální tajemník ITF (Mezinárodní dopravní forum), p. Raouf Mazou, asistent vysokého komisaře UNHCR (Agentura OSN pro uprchlíky), paní Armida Salsiah Alisjahbana, výkonná tajemnice UNESCAP (Hospodářský a sociální výbor pro Asii a Pacifik OSN), p. Stephen Cotton, generální tajemník ITwF (Mezinárodní federace pracovníků v dopravě), paní Olga Algayerová, výkonná tajemnice EHK/OSN, p. Mathieu Soulas, viceprezident pro strategii a dodávky, TotalEnergies, p. Gilbert F. Houngbo, generální ředitel ILO (Mezinárodní organizace práce), paní Dorothy Tembo, zástupkyně výkonného ředitele ITC (Mezinárodní obchodní centrum), p. Brian Palmer, vedoucí veřejné politiky, Last Mile EU, Amazon, paní Iro Doumani, generální manažerka OFAE (řecké sdružení dopravců), p. André Schwämmlein, CEO Flixbus, p. Andre de Simone, CEO, dopravní společnost Transita Transportes, Brazílie, p. Kelvin Tang, Global X Border & Multimodal Leader, CEVA Logistics, p. Ignacio Pérez-Carasa, ředitel, španělská autobusová společnost Alsa, p. Thomas Deloison, ředitel dopravy a mobility, WBCSD (Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj).


Před ukončením toho zvláštního zasedání bylo předáno každoroční Čestné ocenění pro řidiče v mezinárodní dopravě – autobusové, autokarové, taxi a nákladní. Letošní ocenění bylo věnováno všem řidičům celosvětově za jejich kolektivní statečnost, odvahu a obětavost, za jejich pomoc v době pandemie, konfliktů a přírodních katastrof bez ohledu na ohrožení svých životů. Video věnované řidičům je možno shlédnout na YouTube ZDE.

P. Dinescu, prezident IRU řekl: „Posledních pár let bylo mimořádným obdobím pro silniční dopravu a její lidi. Pandemie, válka a přírodní katastrofy otestovaly profesionální řidiče jako nikdy předtím. Cenu symbolicky přebírali zástupci švýcarského sdružení ASTAG.   

Na závěr zasedání byla podepsána účastníky zasedání IRU Charta 75. Za Sdružení ČESMAD BOHEMIA Chartu podepsal p. Vojtěch Hromíř, generální tajemník.
    

K 75. výročí založení IRU byla i spuštěna nová kampaň IRU – Noví tvůrci oboru inspirují lidi z celého světa a vedou odvětví silniční dopravy do budoucnosti. Projekt zkoumá cesty inspirativních lidí, mladých a mladých v srdci, kteří dělají silniční dopravu bezpečnější a zelenější a více efektivnější. Kampaň byla připravena ve spolupráci členských sdružení IRU a partnerů a představuje širokou škálu jedinečných jednotlivců, od operátorů mobility a logistiky, sdružení a dodavatelů, stejně jako řidičů, až po výzkumníky a inovátory veřejného sektoru ze všech koutů světa. Projekt si klade za cíl inspirovat budoucí generace a předvést roli oboru při vytváření lepšího zdravějšího, prosperujícího a zelenějšího světa.

S novými tvůrci oboru je možno se seznámit na stránce IRU: https://www.iru.org/75/industry-shapers a video k této kampani je též možno shlédnout na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6GYiJ_eGj5k.

 

Autor: Michaela Havelková
Aktualizováno: 05. 06. 2023

Související informace:

Prosinec 2023

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 2
5 7 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
27 28 29 30

Události v prosinci 2023

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2023 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se