SUB Illust

Jednání Celní komise IRU

Štítky: Nákladní doprava Karnety TIR

Na jednání Celní komise IRU se projednávala další digitalizace systému TIR...

Dne 17. června 2022 se ve virtuální formě uskutečnilo pravidelné zasedání Celní komise IRU. Díky této formě se jednání zúčastnilo celkem 42 sdružení, což je oproti prezenční formě o mnohem více.

Jednání bylo rozděleno do dvou částí, první byla veřejná, i pro přidružené členy, kteří nejsou záručními sdružení TIR, a druhé části se zúčastnili pouze členové komise. V první části se diskutovalo o současném přerušení tradičních koridorů pro přepravu zboží v souvislosti s válkou na Ukrajině. Na moldavsko-rumunských hranicích se čeká i 7 dní, obdobné problémy jsou i na ruských hranicích s pobaltskými státy. Vzhledem k tomu, že jsou blokovány ukrajinské přístavy, tak vývoz obilí, uhlí a železa velmi zatíží železniční i silniční dopravu a tím i hraniční přechody. V této části se také projednával model Obchodních kontaktů v aplikaci TIR EPD, kde by byly uváděny kontakty jednotlivých držitelů, ale i spedicí a celních agentů, aby se držitelé karnetů TIR přes tyto kontakty mohli spojit s těmito společnostmi a využívat je pro svoje přepravy. Projednávalo se také využívání navigační závěr v Euroasijské ekonomické unii a jejich případné rozšíření i na používání v dalších státech.

Jedním z hlavních bodů druhé, neveřejné, části jednání komise byla volba prezidenta a vice-prezidentů na období 2022-2024. Prezidentkou komise byla opětovně zvolena p. Michaela Havelková, ČESMAD BOHEMIA a za vice-prezidenty byli zvoleni p. Alberts Merzlyakovs (Latvijas Auto, Lotyšsko) a p. Hassan Abdullah Almanasif (SATA, Saudská Arábie).

Komise projednávala statut digitálních TIR koridorů a jejich další propagaci a rozšíření. V současné době funguje digitální koridor mezi Iránem a Tureckem, kde se rozhoduje o zvýšení počtu celních úřadů začleněných do tohoto koridoru a i držitelů karnetů a očekává se rozhodnutí o použití digitálních záruk. Dalším koridorem, který začal fungovat, je koridor ve Střední Asii mezi Uzbekistánem-Kazachstánem-Tádžikistánem-Kyrgyzstánem. Koridor převážně funguje mezi Uzbekistánem a Kazachstánem. V období od 1. září 2021 do 31. května 2022 bylo vydáno 162 elektronických záruk s tím, že jich 94 bylo použito Uzbekistánem, 67 Kazachstánem a 1 Kyrgyzstánem. Zároveň se připravuje koridor mezi Pákistánem-Iránem-Tureckem. Další se připravuje ve Spojených arabských emirátech a Saudské Arábii. V letošním roce se plánuje příprava koridoru Uzbekistán-Tádžikistán do Afghánistánu a Pákistánu a intermodální koridor Indie-Irán.

Zástupci IRU prezentovali návrhy změn Úmluvy TIR, které jsou projednávány i v rámci Výkonné rady TIR EHK/OSN – možnost vydání schvalovacích osvědčení TIR i v zemi, kde není vozidlo registrováno; prodloužení doby platnosti osvědčení ze dvou let na dobu tří let; platnost tohoto osvědčení po celou dobu přepravy TIR, i když v průběhu přepravy TIR vyprší jeho platnost. Projednává se též využívání schválených odesílatelů a příjemců při zahajování/ukončování přeprav TIR.

I v této části komise byl projednáván modul Obchodní kontakty v aplikaci TIR-EPD, kde se rozhodlo o dalším technickém vývoji tohoto modulu jako je vytvoření profilu sdružení, platebních možností a digitální CMR řešení.

V závěru jednání zástupci uzbeckého sdružení prezentovali jejich elektronickou podobu přijímání žadatelů do systému TIR spolu s celními orgány. Přijetí dopravce do systému TIR je otázkou maximálně tří dnů, v některých případech několika hodin. Turecké sdružení TOBB prezentovalo pověření speditérů k výdeji karnetů TIR dopravců, který je plně pod kontrolou sdružení a zvýšil TOBB počty vydaných karnetů TIR. TOBB také ve spolupráci s celní správou zahájilo projekt využívání schválených odesilatelů při zahajování operací TIR.

Příští zasedání komise se uskuteční v březnu 2023 v Ženevě pravděpodobně v již hybridním formátu (prezenční/virtuální).

Autor: Michaela Havelková, vedoucí celního odboru
Aktualizováno: 29. 06. 2022

Související informace:

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2023 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se