SUB Illust

Nákladní list CMR pro vnitrostátní dopravu

Země: Česká republika Štítky: Nákladní doprava Legislativa

CMR pro vnitrostátní dopravu je již k dispozici v e-shopu ČESMAD BOHEMIA.

Nákladní list CMR pro vnistrostátní přepravu

S účinností od 1. ledna 2019 se ustanovení v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik dopravců.

Nákladní list bude i pro vnistrostání dopravu sloužit k prokázání vztahu dopravce k nákladu, jako doklad o uzavření přepravní smlouvy, jako potvrzení, že řidič/dopravce náklad skutečně převzal, v jakém stavu a obdobně jako jednoznačné potvrzení, že řidič zboží předal příjemci.

Používáním nákladního listu ve vnitrostátní dopravě se značně omezí případné následné reklamace a spory o škodách na zásilce.

 

Autor: Odbor informací
Aktualizováno: 20. 12. 2018

Komentáře

 • 1. Jana Zemanová

  Reagovat 14:00, 04.01.2019

  Dobrý den, prosím Vás, kdo je povinen vyplnit CMR - dopravce nebo dodavatel? Jana Zemanová

 • 2. Jana Zemanová

  Reagovat 14:00, 04.01.2019

  Dobrý den, prosím Vás, kdo je povinen vyplnit CMR - dopravce nebo dodavatel? Jana Zemanová

 • 3. Jan Medveď

  Reagovat 14:25, 04.01.2019

  Dobrý den, paragraf 9a zákona 111/1994 Sb. stanoví, že ustanovení úmluvy CMR se použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik dopravců. Ani v mezinárodní dopravě není stanoveno, kdo nákladní list vystavuje. Předpokládá se, že je to v zájmu jak odesílatele, tak dopravce a že tedy budou smluvní strany přepravní smlouvy na vystavení nákladního listu spolupracovat. Nákladní list je doklad o uzavření přepravní smlouvy, chybí-li nákladní list, má-li nedostatky nebo byl-li ztracen, není tím existence nebo platnost přepravní smlouvy dotčena. Tzn. je to stejné, jako v dopravě mezinárodní, nákladní list není nařízený, ale slouží jako velice dobrý a obecně uznávaný doklad o vztahu dopravce k nákladu. A zejména jako doklad o stavu nákladu v každém okamžiku manipulace, tzn. při předání dopravci a následně pak při předání příjemci. Nejde jen o nákladní list, daleko podstatnější je, že od 1.1. 2019 ve vnitrostátní dopravě platí ty části, ustanovení, úmluvy CMR, které se týkají uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci. Jan Medveď

 • 4. Leopold Francek

  Reagovat 15:54, 06.01.2019

  Dobrý den, je nutno vyplnit vnitrostátní nákladní list i v případě, že odesílatel i příjemce je jeden subjekt. Konkrétně je to přeprava dřeva v Národním parku Šumava z lesa na manipulační sklad. Do této doby byly vystavovány dodací listy NPŠumava s místem nakládky a vykládky, datem, m3, SPZ a podpisy. Děkuji za odpověď. L.Francek

 • 5. Jan Medveď

  Reagovat 09:58, 07.01.2019

  Reaguje na [4] Dobrý den, není rozhodující, že odesílatel i příjemce jsou ta samá osoba, ale určující je, jestli se jedná o přepravu pro cizí potřebu nebo o přepravu na vlastní účet. Tzn. pokud je uzavřená přepravní smlouva s dopravcem, dokladem o uzavření této přepravní smlouvy je nákladní list. Jan Medveď

 • 6. Petr Klevec

  Reagovat 13:05, 07.01.2019

  Dobrý den. Vyplněný vnitrostátní nákladní list je povinný, nebo doporučený doklad? V případě ignorace tohoto dokladu hrozí nějaké sankce? Jestli ano - podle jakého zákona? Děkuji za odpověď Klevec

 • 7. Jan Medveď

  Reagovat 14:30, 07.01.2019

  Reaguje na [6] Dobrý den, je to stejné, jako u dopravy mezinárodní. Přepravní smlouva spadá do práva soukromého, takže kontrola ze strany státních orgánů nemůže trestat neúplnost nebo dokonce nepřítomnost nákladního listu ve vozidle. Ale vzhledem k obsahu je nákladní list ideálním dokladem ke splnění povinnosti dopravce doložit a prokázat vztah k nákladu dle požadavku §3 zákona 111/1994 Sb., za jehož nesplnění hrozí dopravci sankce do výše 70000 korun. Bez ohledu na tuto hrozbu se ale dopravce (o zákazník) nepoužíváním nákladního listu zbytečně a dobrovolně zbavuje svých práv, resp. snižuje se právní jistota a šance v případě sporu mezi dopravcem a odesílatelem, zákazníkem.,

 • 8. Radek Drbal

  Reagovat 09:47, 08.01.2019

  dobrý den, chápu to správně, že pokud mám jednoho zákazníka, s kterým mám již léta smlouvu o přepravě, jedná se o rozvoz léků, nemusím již CMR řešit? Děkuji za reakci Drbal

 • 9. Jan Medveď

  Reagovat 12:29, 08.01.2019

  Reaguje na [8] Dobrý den, nerozumím, jak jste k závěru došel, jestliže platí pro vnitrostátní dopravu stejná jako pro mezinárodní, pravidla se nevztahují na přepravy prováděné v rámci poštovních úmluv, na přepravy mrtvol a na přepravy stěhovaných svršků. Předpokládám proto, že na ostatní druhy zboží včetně léků se vztahují. Jan Medveď

 • 10. Zdeněk Homola

  Reagovat 09:02, 09.01.2019

  Dobrý den, Je nutné tento dokument vystavovat i pokud je dodací list vystaven ve 3 kopiích ? A nebo nestačila by nějaká formulace či odkaz na daný předpis předepsat přímo do dodacího listu ? Děkuji za odpověď.

 • 11. Jan Medveď

  Reagovat 12:30, 09.01.2019

  Reaguje na [10] Dobrý den, mám obavy, že "dodací list" obvykle není dokladem o uzavření přepravní smlouvy. Jan Medveď

 • 12. Zdeněk Homola

  Reagovat 15:11, 09.01.2019

  Reaguje na [11] Takže jde to dát do objednávky na dopravu ?? Neb my asi jinak smlouvy neděláme.

 • 13. David Rychtera

  Reagovat 15:28, 10.01.2019

  Dobrý den, když jsme stěhovací společnost a vozíme osobní věci našich zákazníků (nábytek z bytů), převážně po Praze (ale i po celé ČR), kde nakládka i vykládka je u stejného majitele a nemáme vyloženě na každou dopravu zvláštní smlouvu (max jen potvrzení o stěhování v mailu, či jen telefonický kontakt se zákazníkem) Jsme povinni u každé jízdy, i třeba jen po Praze, vystavovat CMR? Děkuji

 • 14. Pavlína Hamplová

  Reagovat 14:32, 11.01.2019

  Dobrý den, prosím o informaci, jak by toto mělo být řešeno u přepravních společností jako PPL, DHL, TOPTRANS.... kdy vlastně zboží jde přes několik najatých dopravců než se dostane od odesílatele k příjemci, to by se měl nákladový list vyplňovat při každé překládce zboží? Děkuji

 • 15. Jan Medveď

  Reagovat 08:32, 14.01.2019

  Reaguje na [12] Dobrý den, můžete prosím specifikovat, co znamená "to dát do objednávky"? Objednávka je jedna věc, nákladní list je dokladem o uzavření přepravní smlouvy. Jan Medveď

 • 16. Jan Medveď

  Reagovat 08:34, 14.01.2019

  Reaguje na [13] Dobrý den, jestliže se jedná o přepravy stěhovaných svršků, domnívám se, že se na vás úprava §9a zákona 111/1994 Sb. nevztahuje. Jan Medveď

 • 17. Jan Medveď

  Reagovat 08:38, 14.01.2019

  Reaguje na [14] Dobrý den, z dotazu to nedokážu posoudit, nevím přesně, co znamená, že "zboží jde přes několik najatých dopravců". Může se jednat o přepravu, prováděnou postupně několika dopravci, potom by mělo platit, že je-li na základě jediné přepravní smlouvy prováděna přeprava postupně několika silničními dopravci, přejímá každý z nich odpovědnost za provedení celé přepravy; druhý a každý další dopravce se stávají převzetím zásilky a nákladního listu smluvní stranou za podmínek stanovených nákladním listem. Jan Medveď

 • 18. Benešová

  Reagovat 15:15, 15.01.2019

  Dobrý den, mám dotaz k článku 6 (Úmluva CMR)- Nákladní list musí obsahovat, bod h) hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené množství zboží. Splňujeme tento bod, pokud máme v nákladním listu definované zboží včetně počtu ks, např. sůl 1000g - 100ks nebo je nutné napsat váhu netto celkem za 100 ks? Děkuji.

 • 19. Jan Medved

  Reagovat 09:41, 16.01.2019

  Reaguje na [18] Dobrý den, měla by být uvedená hrubá hmotnost, aby dopravce věděl, kolik čeho má odvézt a kolik bude náklad celkově vážit. Jan Medveď

 • 20. Magdalena Vázlerová

  Reagovat 14:17, 16.01.2019

  Dobrý den, musíme vyplňovat CMR, když jako firma opracováváme výrobky pro zadavatele a pak je autem, které je v našem vlastnictví, odvážíme? Děkuji za odpověď

 • 21. Josef Kotyza

  Reagovat 07:06, 17.01.2019

  Dobrý den. Z výše uvedených příspěvků jsem pochopil, že list CMR při přepravě nemusíme mít, pokud jsou ve vozidle jiné doklady o nákladu od odesílatele. Je to tak? Jak je to ale s pojištěním nákladu? Vozíme lehké zboží s velkou hodnotou a dle úmluvy CMR ručíme jen do výše dle váhy zboží krát cena za jednotu hmotnosti. To ale nepokryje celou hodnotu zboží. S tímto stavem asi odesilatel nebude souhlasit. Když tedy nebudu mít vyplněný list CMR, při poškození zboží bude platit úmluva CMR ( váha krát ceny za jednotku hmotnosti ) nebo budeme hradit celou cenu zboží dle odesílatele? Děkuji za odpověď.

 • 22. Jan Medved

  Reagovat 09:31, 17.01.2019

  Reaguje na [20] Dobrý den, jestliže chápu dotaz správně, tak ve vašem případě nedochází k uzavření přepravní smlouvy (za dopravu vám nikdo neplatí), takže se na vás nová právní úprava nevztahuje. Jan Medveď

 • 23. Jan Medved

  Reagovat 09:38, 17.01.2019

  Reaguje na [21] Reaguje na [21] Dobrý den, ve vašem případě bych důrazně doporučoval nákladní listy vystavovat. Podle nové úpravy dopravce ručí jen do výše 8,33 XDR za kilogram hrubé hmotnosti a předpokládám, že právě na tuto hranici máte uzavřenou pojistku. Pokud odesílatel požaduje vaší vyšší odpovědnost, stejně jako v mezinárodní dopravě, musí si buď zboží pojistit zbožově, nebo využít článku 24 úmluvy: Čl.24 Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě cenu zásilky převyšující hranici stanovenou v článku 23 odst. 3 a v takovém případě nahrazuje udaná cena tuto hranici. Jan Medveď

 • 24. Josef Kotyza

  Reagovat 10:01, 18.01.2019

  Dobrý den. Máme uzavřenou dlouhodobou přepravní smlouvu na stále se opakující přepravy, která byla uzavřena před 1.1.2019. Dle našeho obchodního partnera se nové podmínky na přepravu a pojištění dle CMR na takto uzavřené smlouvy nevztahují. Je to pravda nebo i takto uzavřené smlouvy spadají pod CMR? Díky za odpověď Kotyza

 • 25. Jan Medved

  Reagovat 14:38, 18.01.2019

  Reaguje na [24] Dobrý den, neznám obsah vašich smluv, uzavřených před účinností §9a zákona 111/19984 Sb., ale domnívám se, že od 1.1. platí úprava dle §9a. A očekával bych, že minimálně vaše pojišťovna, u které máte uzavřené pojištění odpovědnosti dopravce za škody na přepravovaném zboží, vás upozornila nebo i informovala o změně, platné od 1.1. 2019. Je dobré si uvědomit, že pokud ve smlouvě máte formulaci např. že "předmětem pojištění je odpovědnost za škodu podle právních předpisů platných v České republice", tak to znamená do výše 8,33 XDR v souladu s §9a zákona 111/1994 Sb. a v případě škodní události bude pojišťovna plnit jen do této výše bez ohledu na to, co si myslí váš obchodní partner. Jan Medveď

 • 26. Lubos Fusik

  Reagovat 10:47, 21.01.2019

  Reaguje na [5] Dobrý den, reaguji na dotaz číslo 4. Pokud mám uzavřenu rámcovou smlouvu na přepravu dříví a standardně ke každé dopravě dostávám dodací list, který jednoznačně určuje vztah dříví k dopravci proč je pak nutné vyplňovat cmr. Všechny podmínky přeprav včetně sankcí a pojištění nákladu mám definované v této rámcové smlouvě a plně nám to takto vyhovuje. A pokud se jedná o pojištění nákladů - pokud se s kladovkou vybourám, kládám se nic nestane, jen je musím znovu naložit...

 • 27. Jan Medveď

  Reagovat 15:31, 21.01.2019

  Reaguje na [26] Dobrý den, přeprava dřeva, kulatiny, je svým charakterem zřejmě odlišná od přeprav "normálního zboží" a i otázky reklamací a sporů asi nejsou časté, takže vystavování nákladních listů nemusí ani dopravci, ani odesílateli vadit a působit potíže. Nicméně je otázka, proč místo dodacích listů nevystavovat listy nákladní? Proč se bránit využívat právní předpis, který poměrně jasně definuje podmínky pro provádění silničních přeprav a práva a povinnosti smluvních stran? Předpis, který se v mezinárodní dopravě úspěšně využívá už více než 60 let? A upozorňuji, že ustanovení vaší stávající přepravní smlouvy, která by se přímo nebo nepřímo odchylovala od ustanovení úmluvy, jsou zřejmě neplatná a právně neúčinná. Jan Medveď

 • 28. Michal Teplý

  Reagovat 11:13, 23.01.2019

  Dobrý den, jak je to s používáním CMR u vícenásobných opakovaných přeprav během jednoho dne po stejné trase? Konkrétně např. ve stavebnictví převoz zeminy od bagru na skládku - zákazník je zhotovitel stavby. Pro každou fůru by se měl vyplňovat nový CMR? Cena nákladu ve sklápěčkách je v drtivé většině proti maximálnímu omezení odpovědnosti dle úmluvy zanedbatelná. Na druhou stranu je letitou snahou zákazníků sklápěčky přetěžovat, aby za stejnou cenu odvezli více nákladu. Zákazník šetří a dopravce jen platí pokuty. Pokud zákazník, který nakládá naše vozy svým bagrem uvede do CMR hmotnost nákladu menší než ve skutečnosti byla zjištěna při kontrolním vážení (a vozidlo bylo přetíženo) budeme moci vyměřenou pokutu po něm bez problémů nárokovat? Děkuji.

 • 29. Jan Medved

  Reagovat 14:31, 23.01.2019

  Reaguje na [28] Dobrý den, to, jestli se vystaví nebo nevystaví nákladní list je na dohodě odesílatele a dopravce. Platí zejména v případech, kdy asi není prakticky žádné riziko nějaké reklamace. Na druhou stranu, pokud odesílatel do nějakého dokladu, třeba do nákladního listu uvede hmotnost nákladu nižší než je skutečně naložená, podle zákona 13/1997 Sb. je odesílatel odpovědný za případné přetížení, které z toho důvodu vznikne. Jan Medveď

 • 30. Magdalena Sárová

  Reagovat 15:12, 23.01.2019

  Dobrý den, jsme obchodní firma, zboží prodané zákazníkovi (na objednávku, kupní smlouvou) v některých případech dopravujeme vlastními nákladními vozy, je nutno k dodacímu listu vystavovat i CMR ? Děkuji.

 • 31. Jitka Kopuletá

  Reagovat 08:38, 24.01.2019

  Dobrý den, naše firma je zároveň výrobce i dopravce zboží, zákazníkovi vozíme fakturu, dodací list a potvrzení o uzavření smlouvy, musíme vyplňovat i CMR? Vozíme jen po ČR. Děkuji

 • 32. Roman Antušek

  Reagovat 15:09, 24.01.2019

  Dobrý den, je nutnost používat originální CMR tiskopisy nebo je můžeme ve stejné podobě tisknout na klasický A4 papír na laserové tiskárně v pěti kopiích? Pokud by stačil obyč. papír A4, jak je to s číslem CMR, jde jen o to, aby bylo číslo dané společnosti jedinečné nebo jsou čísla na tiskopisech evidována v nějakém centrálním systému a nelze tak použít jakékoliv sedmimístné číslo? Děkuji.

 • 33. Jan Medved

  Reagovat 07:46, 28.01.2019

  Reaguje na [30] Dobrý den, jestliže vám zákazník neplatí za dopravu, tzn. nedochází k uzavření přepravní smlouvy, takže se na vás pravidla o přepravní smlouvě nevztahují. Při silniční kontrole musí řidič prokázat, že zboží je "vaše", např. zmiňovanou kupní smlouvou s místem dodání až u zákazníka. Jan Medveď

 • 34. Jan Medved

  Reagovat 07:48, 28.01.2019

  Reaguje na [31] Dobrý den, viz předchozí dotaz. Jestliže je kupní smlouva s místem dodání u zákazníka, nejedná se o přepravu pro cizí potřebu. Pokud byste ale fakturovali samostatně dopravu, jednalo by se o přepravu pro cizí potřebu, pravidlům o přepravní smlouvě byste podléhali. Jan Medveď

 • 35. Jan Medveď

  Reagovat 07:54, 28.01.2019

  Reaguje na [32] Dobrý den, neexistuje nějaký "originální" nákladní list. Problém s tiskem na běžné tiskárně je ale v tom, že pravděpodobně nevytisknete formuláře, které by byly propisovací. Při manipulacích, při kterých se zapisuje do nákladního listu, potom musíte zajistit vyplnění všech stejně, což je jednak zbytečně náročné, jednak může dojít k omylům. Myslím, že je jistější a možná i levnější si nákladní listy koupit. https://obchod.prodopravce.cz/nakladni-list-cmr-vnitrostatni-3-listy Pokud jde o číslování, není nějaká centrální evidence, nicméně opět platí, že v zájmu určité právní jistoty při případném sporu je určitě lepší, aby číslo bylo unikátní. Jan Medveď

 • 36. Jana Šotíková

  Reagovat 19:58, 31.01.2019

  Dobrý den, jsme výrobní společnost, někteří naši zákazníci si sami zajišťují prostřednictvím dopravců přepravu našich výrobků do určených míst vykládek . Který z uvedených subjektů má být v tomto případě zapsaný v nákladním listu v kolonce odesílatel? Děkuji

 • 37. Jan Medved

  Reagovat 11:50, 01.02.2019

  Reaguje na [36] Dobrý den, jako odesílatel by měl figurovat ten, kdo s dopravcem uzavřel přepravní smlouvu a kdo i dopravci za dopravu platí. Jan Medveď

 • 38. Jindrová

  Reagovat 14:15, 07.02.2019

  Dobrý den, jak by to vypadalo v případě, když nebudu mít na přepravu vyplněný CMR, náklad bude mít hodnotu např. 3mil. Kč. Udělám škodu za 1 mil. Kč, ale podle nové úpravy, pokud to není napsané v CMR, dopravce ručí jen do výše 8,33 XDR za kilogram hrubé hmotnosti. Mám, ale sjednanou pojistku na škodu do výše 5 mil. Kč. Proplatí pojišťovna celou hodnotu škody nebo jen do výše 8,33 XDR? Děkuji za odpověď.

 • 39. Jan Medved

  Reagovat 15:52, 07.02.2019

  Dobrý den, neznám vaší pojistku, ale odhadoval bych, že pojišťovna bude bez splnění podmínky zápisu v NL plnit jen do zákonného limitu. Jan Medveď

 • 40. Anna Exelová

  Reagovat 12:49, 13.02.2019

  Dobrý den, prosím Vás kdo je povinen vyplnit a zajistit CMR - dopravce, nebo ´firma, která zboží odesílá? Děkuji za odpověď na výše uvedený e-mail.

 • 41. Jan Medved

  Reagovat 14:13, 13.02.2019

  Reaguje na [40] Dobrý den, ani úmluva CMR pro mezinárodní, ani zákon o silniční dopravě pro vnitrostátní přepravu neříká, kdo má vystavit nákladní list. Předpokládá se, že je v zájmu obou dvou stran přepravní smlouvy, odesílatele i dopravce, aby nákladní list byl vystaven a vyplněn. Nákladní list je, pokud není prokázán opak, věrohodným dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy, jakož i o převzetí zásilky dopravcem. Neobsahuje-li nákladní list výhrady dopravce s jejich odůvodněním, platí právní domněnka, že zásilka a její obal byly v okamžiku převzetí dopravcem v dobrém zjevném stavu a že počet kusů, jejich značky a čísla se shodovaly s údaji v nákladním listě. Odesílatel je povinen připojit k nákladnímu listu nebo dát dopravci k dispozici doklady potřebné k dalším úředním jednáním prováděným před vydáním zásilky a poskytnout mu všechny informace, o které požádá. A dopravce není povinen zkoumat, jsou-li doklady a informace správné a dostačující. Odesílatel odpovídá dopravci za všechny škody vzniklé proto, že nejsou doklady nebo nebyly dány nutné informace, anebo doklady a informace jsou neúplné nebo nesprávné, pokud ovšem nejde o nedostatek zaviněný dopravcem. Jan Medveď

 • 42. Linda Khamlichi

  Reagovat 14:03, 10.04.2019

  Dobrý den, jelikož si chceme tisknout nákladní list na normální tiskárně na papír A4 sami přímo z našeho systému, je nutné tento dokument označit názvem. Jde použít tak jako v cizině označení Waybill? Pokud ano, může se použít pro mezinárodní i vnitrostátní přepravu? Moc děkuji za odpověd.

 • 43. Jan Medved

  Reagovat 14:42, 10.04.2019

  Reaguje na [42] Dobrý den, zákon nezakazuje, že by si některá ze stran přepravní smlouvy nemohla nákladní listy tisknout sama. Považuje se ale obecně za přehlednější s menším rizikem možných nejasností , když se používají osvědčené vzory. Nerozumím, proč by nákladní list, který osvědčuje uzavření přepravní smlouvy pro vnitrostátní českou přepravu, realizovanou podle českého práva, měl být označený anglickým termínem. Zbytečně to může komplikovat případnou silniční kontrolu. Za nevhodné se považuje používání jednoho typu nákladního listu pro vnitrostátní i pro mezinárodní přepravu. Zejména z důvodu, že vnitrostátní přeprava se řídí českým zákonem 111/1994 Sb. o silniční dopravě, zatímco mezinárodní úmluvou CMR. A nejpoužívanější "typizované" nákladní listy jak pro mezinárodní, tak vnitrostátní přepravu, odkaz na příslušnou právní úpravu odkazují. Pokud jde o samotné označení nákladního listu, výraz waybill se používá převážně v letecké a námořní dopravě, v silniční je v angličtině asi obvyklejší výraz consignment note, jak jej používá originální text úmluvy CMR. Jan Medveď

 • 44. Simona Ungrová

  Reagovat 17:34, 23.04.2019

  Dobrý den, pracuji ve spediční firmě, s dopravci uzavíráme Přepravní smlouvy. Někteří dopravci nám ale nedodávají CMR, ale pouze dodací list, případně dodací list s podepsanou Přepravní smlouvou. Nahrazuje CMR naše Přepravní smlouva (která se na CMR odkazuje, ale je podrobnější a upravuje některé naše podmínky)? Děkuji za info.

 • 45. Jan Medved

  Reagovat 09:27, 24.04.2019

  Reaguje na [44] Dobrý den, zákon nestanoví, kdo vystavuje nákladní list, takže to může být buď dopravce, nebo odesílatel. Rozhodně ale nákladní list je věrohodným dokladem o uzavření a následném provádění přepravní smlouvy, což s vysokou pravděpodobností dodací list není. Přepravní smlouva nemůže nahradit zákon, ale pokud není v rozporu, může podmínky doplnit. Všechna ujednání, která se přímo nebo nepřímo odchylují od ustanovení Úmluvy CMR, jsou s výjimkou ustanovení článku 40 neplatná a právně neúčinná. Neplatnost takových ujednání nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení smlouvy.Jan Medveď

 • 46. Mikeš

  Reagovat 21:11, 11.06.2019

  Reaguje na [1] zaleži od zakazníka mi mame ve smlouvach že Listy CMR je povinen vyplnit dopravce (Řidič)

 • 47. Jan Medved

  Reagovat 21:13, 12.06.2019

  Reaguje na [46] Dobrý den, jako zástupce dopravců bych doporučil, aby dopravce měl vyplnění nákladního listu "pod kontrolou". Pak ví, co obsahuje. Kromě toho i nařízení 11/60 stanoví, že za přepravní doklad (nákladní list) odpovídá dopravce. Jan Medveď

 • 48. Václav Daněk

  Reagovat 16:33, 13.06.2019

  Reaguje na [37] Dobrý den, jsme také výrobní firmou, kdy si v některých případech zákazník prostřednictvím svých dopravců zajišťuje přepravu z našeho výrobního závodu. Uvádíte, že v tomto případě je odesílatel zákazník (objednává i hradí přepravu). Prosím o uvedení z jakého odstavce vycházíte (v Úmluvě CMR). Dále jaké jsou povinnosti při vyplnění Nákladního listu CMR nakládajícího závodu, který nemá s přepravou společného nic, vyjma nakládky (např. je to pouze povinnost vyplnění bodu 4 - tzn. místo nakládky)? Děkuji za informaci. V. Daněk

 • 49. Jan Medveď

  Reagovat 08:41, 14.06.2019

  Reaguje na [48] Dobrý den, pokud dotaz chápu správně, nemáte s dopravou a případnou přepravní smlouvou prakticky nic společného. Zboží jen připravíte a zákazník si zajistí odvoz sám. A je na zákazníkovi, jak si s vámi domluví vaši roli při nakládce, jak bude zboží připraveno k naložení, zabaleno, případně i naloženo na vozidlo. Na základě takové dohody potom zastupujete odesílatele, který vás může pověřit i vyplněním "jeho" údajů do nákladního listu podle článku 6, resp. článku 7 úmluvy CMR, předáním dopravci doprovodných dokladů atd. Jan Medveď

Vložit komentář
Položky označené hvězdičkou * jsou povinné

Související informace:

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2019 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se