SUB Illust

Nákladový index silniční nákladní dopravy 4. čtvrtletí 2023

Země: Česká republika Štítky: Nákladní doprava

V posledním čtvrtletí roku 2023 měly na výši nákladového indexu silniční nákladní dopravy zásadní vliv dva faktory - vývoj cen pohonných hmot a navýšení sazeb mýta v Německu.

Hodnota globálního indexu, tedy hodnota váženého průměru změny nákladů na všech trasách ve srovnání s předchozím čtvrtletím, dosáhla ve třetím čtvrtletí +3,62%. Pokud bychom neuvažovali vliv cen nafty, hodnota tohoto indexu by byla +3,60%.

V posledním čtvrtletí roku 2023 je nutné zmínit dva faktory, které na výši nákladového indexu silniční nákladní dopravy měly zásadní vliv. Prvním je vývoj cen pohonných hmot, kde byl oproti třetímu čtvrtletí (27. - 39. týden) zaznamenán nárůst, i když na konci roku 2023 ceny nafty pomalu klesaly. V průměru však byly stále vyšší (38,62 Kč/litr) než v minulém období (36,19 Kč/litr), což ilustruje následující graf.  


Obr. 1: Vývoj cen nafty v roce 2023 v České republice, zdroj: Eurostat

Druhá významná událost je navýšení sazeb mýta v Německu od 1.12.2023, kdy je k mýtu připočítávána přirážka za emise CO2. Navýšení pro nákladní vozidla s hmotností vyšší než 18 tun a pěti nápravami je následující:


Obr.2: Změna mýtného v Německu, zdroj: https://www.toll-collect.de/

V samotném indexu se efekt tohoto razantního navýšení projevuje zejména v Německu, kde tak mezičtvrtletní index dosahuje hodnoty 5,08%. Na trase do Španělska už je dopad nižší – Německo se na celkové vzdálenosti této trasy podílí zhruba jednou čtvrtinou - a výsledný mezičtvrtletní index dosahuje hodnoty 2,9%. Pro úplnost je důležité zmínit, že při změnách mýtného uvažujeme i termín, kdy jsou nové sazby zavedeny, tj. v tomto případě jsme ve čtvrtém čtvrtletí uvažovali pouze třetinové navýšení, přičemž celé navýšení mýta se v indexu plně projeví až v prvním čtvrtletí roku 2024.

Poslední dva roky docházelo k významnému navýšení nákladů v položkách pneumatiky a pořízení vozidel. Zatímco u cen tahačů je již možné sledovat stagnaci, u návěsů a pneumatik dále pokračuje růstový trend. U dodávek tahačů se zkrátily dodací lhůty a ceny pro objednávaná vozidla s převzetím v roce 2024 mohou být dokonce nižší než během roku 2023.

Ke změně trendu také dochází v měnové politice. ČNB 21. prosince 2023 konstatovala, že v ekonomice dochází k oslabení inflačních tlaků jak nákladových, tak poptávkových. Například v prosinci 2023 činila meziměsíční inflace (k listopadu 2023) -0,4%. ČNB tedy snížila úrokové sazby, byť zatím pouze kosmeticky, tj. tzv. dvoutýdenní repo sazbu o 0,25% na 6,75%, což se zatím v nákladovém indexu nemohlo v plné míře projevit. Další vývoj bude závislý na inflaci v tomto roce, cílem je její stabilizace na hodnotě okolo 2% (inflace v roce 2023 dosáhla hodnoty 10,7%).

Další položkou, kterou je nutné zmínit, jsou mzdy, které stále rostou, byť pomaleji než v předchozích obdobích. Ve čtvrtém čtvrtletí 2023 předpokládáme jejich růst (vůči 4. čtvrtletí roku 2022) o 6,6%. Další vývoj v této oblasti bude záviset na výkonnosti ekonomiky, tj. poptávce po silniční nákladní dopravě, a inflaci. Poslední položkou, která byla navýšena, je pojištění a to o pět procentních bodů.
Pokud jde o vlastní hodnoty indexů, mezičtvrtletní dosáhl vyšších hodnot v Německu (vliv zvýšeného mýta) a ve vnitrostátní dopravě, což je dáno zejména vyšším růstem cen nafty.Obr.3: Hodnoty mezičtvrtletního indexu 4.čtvrtletí 2023 ku 3.čtvrtletí 2023, zdroj: Index CESMAD BOHEMIA

Na konci roku jsou zajímavá meziroční srovnání hodnot. V roce 2023 došlo přes relativně vysokou volatilitu k poklesu průměrné ceny nafty (v Česku přibližně na 36 Kč/l). Meziroční index při srovnání celkových nákladů mezi 4.čtvrtletím 2023 a 4.čtvrtletím 2022 dosahuje přibližně polovičních hodnot oproti stejnému indexu, kdyby z něj byly vyloučeny náklady naPHM. Nárůst nákladů s vyloučením PHM o 10,9% na vnitrostátní relaci koresponduje s vlivem inflace a růstem mezd a cen vstupů.


Obr.4: Hodnoty meziročního indexu 4.čtvrtletí 2023 ku 4.čtvrtletí 2022, zdroj: Index CESMAD BOHEMIA

 


Obr.5: Hodnoty meziročního indexu bez vlivu PHM 4.čtvrtletí 2023 ku 4.čtvrtletí 2022, zdroj: Index CESMAD BOHEMIA

Na úplný závěr doplňujeme data tzv. bazického indexu, která jsou vztahována k průměru nákladů roku 2015.


Obr.6: Hodnoty bazického indexu 4. čtvrtletí 2023 ku bázi nákladů v roce 2015, zdroj: Index CESMAD BOHEMIA

Index ČESMAD BOHEMIA, který je veřejně přístupný na webové stránce www.indexcesmad.cz, umožňuje uživatelům – dopravcům, ale i jejich zákazníkům, aby byl nakonfigurován tak, aby co nejvíce odpovídal konkrétní situaci. Lze jej využít v té nejobecnější formě, tj. přes všechny relace (GLOBAL), pro vozidla EURO V i EURO VI (MIX) a včetně nákladů na PHM a mýto. Lze ale také odpojit palivovou a mýtnou složku, lze vybrat jen konkrétní relaci nebo jej vztáhnout třeba jen na vozidla EURO VI (byť mýtný systém stále reportuje cca 10% výkonů realizovaných vozidly EURO V). Pak index poslouží nejpřesněji k transparentní valorizaci cen ve smlouvě mezi dopravcem a zákazníkem.
Pracujeme na modernizaci internetové prezentace indexu a větší srozumitelnosti pro uživatele. Chystáme též vysvětlovací kampaň, kterou povedeme na webu Sdružení, sociálních sítích a její součástí bude i webinář s výkladem autorů indexu.

Autor: Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D., VŠEM
Aktualizováno: 22. 01. 2024

Související informace:

Březen 2024

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29
5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27

Události v březnu 2024

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se