SUB Illust

Povolení CEMT pro rok 2021

Štítky: Nákladní doprava

V případě, že do konce roku 2020 nebude dosaženo dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím o úpravě budoucích vztahů, včetně pravidel pro přístup na trh nákladní dopravy, nebudou mít dopravci, jezdící do Velké Británie, možnost žádat o Eurolicence a přepravy budou realizovány na základě povolení CEMT.

Při neexistenci nových pravidel pro reciproční přístup na trh silniční nákladní dopravy budou přepravy realizovány na základě povolení CEMT. Povolení CEMT jsou mnohostranná povolení, opravňující k jízdám mezi členskými státy Úmluvy CEMT. Více o použití povolení CEMT

Členské státy Úmluvy CEMT

Albánie, Arménie, Německo, Rakousko, Ázerbajdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Malta, Makedonie (FYROM), Španělsko, Estonsko, Ruská federace, Finsko, Francie, Gruzie, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lichtenštensko, Lucembursko, Moldávie, Norsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Česká republika, Slovensko, Srbsko, Černá Hora, Rumunsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

Na rozdíl od Eurolicencí, které nejsou početně omezeny, je počet povolení CEMT k dispozici v omezeném množství. Česká republika má pro rok 2021 k dispozici 1814 ročních povolení a 1008 krátkodobých povolení CEMT.

Platnost povolení CEMT

Roční povolení CEMT platí od 1.1.2021 do 31.12.2021, krátkodobá povolení mají platnost 30 dnů, a to včetně prvního a posledního dne, který je uveden na povolení.

Termín pro podání žádosti o povolení CEMT

V posledních letech byl tento počet povolení pro české dopravce dostačující. Většina povolení byla k dispozici v tzv. volném výdeji. Vzhledem k vyšší poptávce po povoleních s platností na některé státy (Rakousko, Itálie, Rusko, Řecko), jsou roční povolení s platností na tyto státy rozdělovány systémem přídělu. Požadavky na přidělení těchto povolení jsou každoročně podávány dopravci nejpozději do 30. listopadu.

Přestože je předpoklad, že počet povolení s omezením na některé státy (A,I,GR,RUS) pro rok 2021 bude dostačující, jako čistě preventivní opatření bude pro rok 2021 nutné žádat o všechna roční povolení. V případě, že by počet žádostí překročil dostupné množství, bylo by nutné rozdělit povolení přídělovým systémem.

Žádáme tímto dopravce, kteří mají pro rok 2021 zájem o přidělení ročního povolení CEMT, aby nejpozději do 30.11.2020 předali na regionální pracoviště řádně vyplněný požadavkový list. Jako podpůrnou dokumentaci je nutné doložit atesty CEMT na jednotlivá vozidla. Počet ročních povolení CEMT, které má dopravce k dispozici nesmí překročit počet provozovaných vozidel (resp. vozidel, pro která jsou doloženy atesty CEMT). V případě, že povolení nebude řádně využíváno nebo v případě, že povolení dopravce získal na základě nepravdivých údajů, mu povolení mohou být odebrána.

Požadované dokumenty k vydání povolení CEMT:

 • Žádost o povolení CEMT (pdf) (doc)
 • Atesty CEMT – 1) potvrzení od výrobce (zelený formulář), 2) atest CEMT z STK (bílý formulář). Atesty jsou nutné i v případě nových vozidel.
 • Podnikatelské oprávnění pro silniční dopravu
 • Kopie technického průkazu
 • Neformální odůvodnění požadavku

Dokumenty je nutné předat prostřednictvím příslušného regionálního pracoviště ČESMAD BOHEMIA (kontakty)

Požadavky na emisní kategorii vozidla

Pro rok 2021 budou k dispozici povolení pro vozidla EURO IV, EURO V a EURO VI. Rakouská strana oznámila, že od roku 2021 budou na území Rakouska platná pouze roční povolení EURO VI.

Kritérium při příděl povolení CEMT

 • Podání žádosti a předložení potřebné související dokumentace
 • Počet povolení, odebraných v předcházejícím roce a jejich využití
 • Předpokládaný počet ročních přeprav do Velké Británie na základě povolení CEMT
 • Obchodní vztahy, objednávky a dodávky s Velkou Británií
   

Zrušení žádosti

Pokud bude do konce roku 2020 dosaženo dohody mezi EU a Velkou Británií o přístupu na trh silniční nákladní dopravy, bude možnost zrušit podanou žádost, která ještě nebyla zpracována, tj. nedošlo k přidělení povolení (přesný termín bude upřesněn).

Vrácení povolení z roku 2020

Dopravci, kteří měli v držení povolení v roce 2020, jsou povinni předložit využití těchto povolení do 2 týdnů po skončení každého kalendářního měsíce u ročních povolení a do 2 týdnů po skončení doby platnosti. Řádným využitím povolení CEMT se rozumí provedení nejméně 3 jízd měsíčně, přičemž u nedostatkových povolení CEMT s platnosti na některé státy jsou za řádné využití považovány 3 třetizemní přepravy.

Tato informace platí do doby, než budou přijata jiná opatření pro přístup na trh silniční dopravy s Velkou Británií.

Autor: Jana Sláčalová
Aktualizováno: 14. 10. 2020

Související informace:

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2020 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se