SUB Illust

Požadavek českých zákazníků na negativní test u profesionálních řidičů

Země: Česká republika Štítky: Nákladní doprava Legislativa

Někteří zákazníci vyžadují od profesionálních řidičů potvrzení o negativním testu

V poslední době se objevují dotazy, jak postupovat v případě, kdy český zákazník požaduje na řidiči předložení negativního testu na Covid-19. Zákazníci se odvolávají na znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Úvodem je nutné připomenout, že mimořádné opatření ukládá povinnost předložení negativního testu pouze zaměstnavateli pro přítomnost na pracovišti zaměstnavatele. Pokud toto potvrzení vyžaduje zákazník, je nutné se s ním předem domluvit na podobě, jakou by potvrzení mělo mít.

Pro splnění ustanovení mimořádného opatření je dostačující samotestování v rámci firmy, tudíž by mohl být dostačujícím dokumentem výkaz zaměstnance o provedeném samotestu 1 x za 7 dnů, který zaměstnavatel opatří razítkem firmy. Doporučujeme se domluvit se zákazníkem na této podobě. Testovací místa jsou v současné době přetížena,a pokud by bylo nutné předkládat potvrzení zdravotnického zařízení, mohlo by dojít k situaci, kdy by řidič nemusel mít možnost si testování v potřebném termínu zajistit.

Text znění mimořádného opatření pro testování zaměstnanců ze dne 5. března 2021

Veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň 50 osob, smí nejpozději od 17. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele v České republice pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem

Výklad ČESMAD BOHEMIA k požadavku zákazníků na testy i u řidičů

Při výkladu vycházíme z toho, že vláda měla v úmyslu zajistit testování svých zaměstnanců podniků od 250, resp. 50 zaměstnanců s tím, že testování mají být podřízeny i další osoby, které pro daného zaměstnavatele vykonávají pro něj práci na jeho pracovišti, ať už to jsou agenturní zaměstnanci, dohodáři, nebo i případně OSVČ.
Nedomníváme se, že by smyslem a cílem bylo nařídit, aby se testovaly i osoby, které těmto zaměstnavatelům 50+ např. dodávají zboží a které nemají žádný vztah výkonu činnosti onoho 50+ zaměstnavatele.

Pokud by výklad byl takový, že se týká testování i zaměstnanců dodavatelů, pak by to ale také znamenalo, že by musel testy zajistit např. pro řidiče, kteří do podniku vezou zboží, odběratel, zákazník.

Text opatření vlády

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. III stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději od 3. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Jak postupovat, když zaměstnanec povinné testování odmítne

Zaměstnavatel neotestovanému zaměstnanci neumožní vstup na pracoviště. Zaměstnavatel se se zaměstnancem může dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené, na poskytnutí neplaceného volna, případně změně harmonogramu rozvržení směn. Nedojde-li k dohodě, lze se klonit k závěru, že půjde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy/platu (zaměstnavatel může náhradu poskytnout pouze na základě vlastního uvážení nad rámec zákona). K závěru, že se jedná o omluvené pracovní volno se lze uchýlit mj. z důvodu, že při testování dochází k zásahu do tělesné integrity zaměstnance. Je však třeba upozornit, že zaměstnanci hrozí finanční sankce podle zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon).  

Zdroj: MPSV

Autor: Odbor informací
Aktualizováno: 12. 03. 2021

Související informace:

Duben 2021

Po Út St Čt So Ne
29 30 31
7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 28 29 1 2

Události v dubnu 2021

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2021 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se