SUB Illust

Prodloužení platnosti některých dokladů

Země: Česká republika Štítky: Autobusová doprava Nákladní doprava Legislativa

Evropská unie vydala nařízení, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19.

Ministerstvo dopravy uvedlo provozní postupy jež se týkají obnovení či prodloužení vybraných dokladů:

  • Provádění technických prohlídek, respektive lhůta pro technické prohlídky a platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidla, s datem uplynutí termínu platnosti mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 je prodlouženo o dobu sedmi měsíců:

kontrolní nálepky na tabulce registrační značky nebudou vyměňovány a nebude opravován zápis v TP,  a to z důvodu, že se jedná o celoevropské nařízení a tato skutečnost je uznána v mezinárodním provozu;

  • Pravidelná kontrola tachografu, která měla být provedena mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, se provede nejpozději šest měsíců po tomto datu:

uvedené prodloužení lhůt se nevztahuje na planost karet řidiče do digitálního tachografu, jejichž platnost je striktně nastavena v čipu každé karty. Ty s prošlou platností nemají funkční čip, na který se nahrávají data o činnosti řidičů;

  • Platnost řidičských průkazů, pravidelného školení, profesní způsobilosti, průkazů profesní způsobilosti, která skončila v době mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 se automaticky prodlužuje o sedm měsíců od data původního ukončení platnosti. Například: původní platnost řidičského průkazu do 30. 03. 2020  je tímto nařízením automaticky prodloužena do 30. 10. 2020;

na uvedené doklady, kterým uplynula platnost, se bude hledět jako na platné.

Doporučení ČESMAD BOHEMIA:

Jedná se sice o nařízení, nicméně doporučujeme výměny dokladů a technické kontroly neodkládat, protože nikdo nemůže ručit za to, jak se jednotlivé státy a kontrolní orgány k nařízení budou stavět a mohou hrozit komplikace. 

ČESMAD BOHEMIA školí dopravce v běžném režimu již od 11. května 2020. Tým školicího střediska proto doporučuje pravidelné profesní školení řidičů neodkládat z důvodu omezené kapacity kurzů.

Informace o termínech a probíhajících kurzech jsou zveřejněny na stránkách: https://skoleni.prodopravce.cz/skoleni-ridicu

Související soubory:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy

Autor: Odbor informací
Aktualizováno: 19. 06. 2020

Související informace:

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2020 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se