SUB Illust

Rozhovor pro Byznys 24 na téma problémy dopravců v souvislosti se zavedenými sankcemi Běloruska

Země: Česká republika Štítky: Autobusová doprava Nákladní doprava Akce ČESMAD BOHEMIA

Rozhovoru se zúčastnil p. Jan Medveď a p. Dalibor Chlup

ČT – Byznys 24 (čas: 1:11)
19. dubna 2022

Odkaz na video s rozhovorem: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12026085531-byznys-ct24/222411058020419/

Moderátorka

Pátý balíček unijních sankcí vůči Rusku a také jeho spojenci Bělorusku přinesl mimo jiné komplikace pro autodopravce. Od soboty totiž mají nákladní auta z těchto zemí zákaz vjezdu, a taky pobytu na území sedmadvacítky existují výjimky, a to pro dovoz například potravin, léků, pošty anebo ropných produktů. Situaci ještě více zkomplikovaly odvetné kroky Ruska a Běloruska, když tyto země zakázaly vstup evropským dopravcům.

Dalibor Chlup – Bohuslav Chlup autodoprava

Ty kolony se tam tvořit budou, protože jediný možný způsob, jak dovézt zboží z EU do Ruské  federace, samozřejmě to zboží, které není na sankčním seznamu, je zatím pouze přes Lotyšsko, ruský nebo estonský pohraniční přechod. Aktuálně ty přechody jsou plné. Okna na estonských hranicích jsou vybraná. První volný termín je nejdříve v neděli.
Bělorusko pak umožňuje řidičům z Unie přeložit a vyložit zboží na hranicích do běloruských nebo ruských aut. To je ale pro řadu firem neproveditelné.

Vojtěch Hromíř – generální tajemník ČESMAD BOHEMIA

Takže máte velkou firmu, která má pobočky v Evropě i v Rusku nebo Bělorusku a umí si toto zařídit, tak může ty přepravy provádět. Dál. Takové opatření znamená konec pro české dopravce, konec pro polské dopravce a z ostatních zemí EU.
Konkrétní dopady na českou autodopravou probereme s mými hosty. Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka, vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů ČESMAD BOHEMIA.
A na dálku zdravím také Dalibora Chlupa, jednatele Bohuslav Holub autodoprava. I vám. Dobrý den. Dobrý večer. Pane chlup, s dovolením začneme u vás. Řekněte, prosím konkrétní zkušenosti s tím, jak tedy ty další sankce s kompletní zkomplikovaly právě fungování vaší společnosti, protože pokud se nemýlím, tak vy jste jedním z těch autodopravců, kteří si skutečně zažili i tu situaci na běloruských hranicích.

Dalibor Chlup – Bohuslav Chlup autodoprava

Ano, já to řeknu trošku obecně. Ta informace byla nepřesná. Zatím ta reciproční opatření vyhlásilo pouze Bělorusko a Ruská federace je zatím připravuje. Dnes jsem s kolegy z ASMAPU, což je partnerské sdružení z Moskvy, hovořil. Ta finální podoba ještě není dána. A samozřejmě k vaší otázce nás to velice silně limituje, protože naše firma se touto přepravou zabývá řádově 30 let. Hlavní tok toho zboží a přirozená trasa vedla právě přes Bělorusko a nutnost v současné situaci to bylo Bělorusko objíždět znamená v obou směrech + 500 km, to znamená 1000 km tam a zpět. Navíc samozřejmě další zdržení tím pádem nestihneme provést přepravy v potřebném rozsahu, tak, jak ji máme nasmlouvány. Nehledě k tomu, že ty řidiči tam stráví neskutečné hodiny a ten lidský faktor je pro mě tím nejzásadnějším, který nám to nejvíc komplikuje.

Moderátorka

Jak dlouho tedy čekali vaši řidiči a co bude následovat vy sám jste říkal, že tedy jsou jiné možnosti. Musíte bohužel tedy pět až 1000 km. Tak jak moc to bude komplikovat teď vaše podnikání do budoucna? Následujících dnech či týdnech?

Dalibor Chlup – Bohuslav Chlup autodoprava

Komplikace to bude samozřejmě velmi výrazná. Naši řidiči, pokud tranzitovali posledních několik měsíců a nebavme se jenom o problémech na hranicích mezi Polskem a Běloruskem. Od začátku konfliktu na Ukrajině ty problémy jsou již od konce října loňského roku. Od této doby pozorujeme čekací doby od 4, 5 dnů na vstupu do Běloruska díky extrémně pomalému nasazení především polské celní správy. V opačném směru to byly čekací doby i v řádech dvou týdnů. Při vstupu do Litvy a Lotyšska, do Polska z Běloruska to byly pak doby řádově 5, 6 dnů. Tam to bylo v podstatě nastejno, jak tam, tak zpět. My jsme se to snažili eliminovat tím, že jsme objížděli tyto nejproblematičtější přechody přes estonskou hranici, protože Estonsko má     vysoce sofistikovaný systém celního řízení a odbavování, takže toho se nám dařilo využít a naši chlapci tam relativně v klidu procházeli v řádu hodin. Nicméně restriktivní opatření Běloruska od minulého čtvrtka všechna ta vozidla z polsko-běloruské, litevsko -běloruské hranice odklonila na tyto hraniční přechody. No a tím dochází samozřejmě i ke kolapsu a ty mnoha denní fronty se přesunou logicky tam.

Moderátorka

Pane Medvedi, jak velký problém je to celkově pro českou autodopravu? Teď jsme slyšeli jeden konkrétní případ. Mě zajímá, kolik autodopravců se to reálně týká.

Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka ČESMAD BOHEMIA a vedoucí odboru legislativy

Tak ta čísla úplně nemáme. Kolik by to bylo. Budou to desítky, desítky českých autodopravců. Ale je potřeba připomenout, to co padlo ve vstupu na začátku, že část českých autodopravců jsou vlastně autodopravci nebo autodoprava, která byla založená subjekty z bývalého východního, bývalého Sovětského svazu, z východu, Běloruska, z Ruska. A ti takové problémy nemají. Jasně, dopadají na ně, sankce, že je méně toho zboží, které se, ale oni si dokážou poradit s tím, že české vozidlo přijede na běloruskou hranici a tam přepřáhne například návěs běloruský partner a je schopen to předat dál.

Moderátorka

Co to může přinést do budoucna? Může to znamenat to, že zkrátka ten český dopravce s českým majitelem nemusí tuto situaci ustát, ale zůstanou tedy na trhu ti s majitelem, řekněme z východu?

Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka ČESMAD BOHEMIA a vedoucí odboru legislativy

Já se obávám, že jste to popsala naprosto přesně a reálně realisticky, co skutečně hrozí, protože jakmile čeští dopravci, ti, teď to nechci nějak shazovat, ale ryze čeští, to znamená s českými majiteli z toho trhu se budou muset pod vlivem sankcí a té neprostupnosti hranic stáhnout. Tak jednou ty sankce skončí, jednou se ta doprava obnoví, ale bude obsazená dopravci, kteří nebudou čeští.

Moderátorka

Vrátíme se ještě k panu Chalupovi. Upřímně, co teď bude dál s vaším podnikáním? Napadá mě jenom, jestli není z naší, si tedy říci s východními trhy končím, protože to přináší příliš velké komplikace.

Dalibor Chlup – Bohuslav Chlup autodoprava

Zdá se to říct úplně jednoduše. Není to tak jednoduché. Každá ta destinace, ať jezdíme na východ nebo na západ, má svoje specifika. My jsme byli zaměřeni primárně na Ruskou federaci, která určitá rizika samozřejmě nabízí. Jsme nuceni řešit otázky celního charakteru apod., ale celý ten běh, ti řidiči jsou zvyklí na jistý styl práce na místě jiného nezbyde. Pokud budeme chtít přežít, tak skutečně je. A Rusko přistoupí k nějakému restriktivnímu opatření, tak budeme muset hledat práci samozřejmě řekněme v rámci EU. Nicméně EU v současné době není v dobré kondici i díky těm sankcím. Bohužel všichni víme, jaká je cena pohonných hmot. Pozorujeme samozřejmě přetlak nabídky před poptávkou, protože Německo, Holandsko, Francie jsou země, které velice čile s Ruskou federací obchodovaly a ty ztráty těch trhů se tam samozřejmě projeví. Všichni víme o tom, že automobilky jako Škoda Auto uzavřely, výrobní závody v Ruské federaci. Ty závony byly nikterak malé, to znamená, že to zboží, které se vyrábělo zde a jelo řekněme přes Škodu do Ruské federace přes německého majitele zase v tomto směru nebude vyráběno. Nebude potřeba, aby bylo přepravováno. A už dnes kolegové z Automotivu pozorují výrazný propad a samozřejmě i oni budou hledat uplatnění jinde. A nesmíme zapomenout na obrovské množství polských, litevských, lotyšských i estonských dopravců, kteří primárně Rusko jezdili a teď celé svoje flotily otočí do západní Evropy. A ta četnost těch vozidel bude v řádech tisíců. Takže počítejme s tím, že se přijetím sankcí otočí z východu na západ flotila řekněme 50 000 vozidel. A to skutečně není málo.

Moderátorka

Pane Medvedi, co se musí stát, aby čeští autodopravci obstáli v takové konkurenci? Protože faktem je, že samozřejmě autodopravci nemají problémy jen v ČR. Pan Chlup to zmínil. Stejně tak mají problém i polští autodopravci. Tak co se musí stát, aby obstáli čeští?

Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka ČESMAD BOHEMIA a vedoucí odboru legislativy

Ještě doplním, co říkal pan Chlup. Pro upřesnění pro diváky. Silniční doprava je totálně liberalizované odvětví v rámci  EU. To znamená, že on říkal, že polští dopravci a že skutečně to může být 50 - 60 000 polských vozidel, se obrátí směrem na západ, tak to neznamená, že budu jezdit Polsko, západ, západ, Polsko, oni bez problémů můžou jezdit ČR - kamkoliv unie a z unie kamkoliv do ČR.

Moderátorka

Můžou konkurovat cenou, nebo až jim budou konkurovat?

Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka ČESMAD BOHEMIA a vedoucí odboru legislativy

Teď se dostávám k odpovědi na vaši otázku, a to je jeden z těch našich prosby, žádosti na naši vládu, aby nám nezhoršovala podmínky, ty základní podmínky, ekonomické podmínky ve srovnání s Polskem, například s Polskem to je největší konkurent, a to je proto například pohonné hmoty, které dneska tvoří 35 - 40 % nákladů v silniční autodopravě. A jestliže Polsko vytrvale se drží na výši spotřební daně, kterou stanoví jako minimální EU a ČR, až donedávna tomu tak nebylo, než nám vláda slíbila snížení o 1, 60 Kč, tak to jsou ty podmínky do budoucna, abychom mohli konkurovat tím, co umíme, ale abychom vstupy, ty základní ekonomická, ty podstatné vstupy měli pokud možno podobné a nejvyšší. Pořád máme vyšší náklady na pracovní sílu, ale alespoň ten základ, to moc vláda neovlivní, ale alespoň ten základ, to je ta spotřební daň. Cena pohonných hmot.

Moderátorka

Tak se společně právě podívejme na ceny pohonných hmot, protože i když pohonné hmoty v Česku od března od přelomu března a dubna pozvolna zlevňují, řidiči za ně stále platí citelně víc než před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. Na grafu vidíme vývoj od začátku roku. Benzin Natural 95 podle posledních čísel stojí v průměru 42 korun a 51 haléřů za litr. To     je zhruba o 14 % víc než před válkou. U nafty je pak ten nárůst ještě výraznější, a to bezmála 23 %. Motoristé tankují za 44 korun a 74 haléřů za litr. Tak my už jsme to naznačili. V podstatě vláda činí jisté kroky k tomu, aby alespoň trochu zlevnila pohonné hmoty. Je to dostatečné?

Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka ČESMAD BOHEMIA a vedoucí odboru legislativy

Tak dostatečné to určitě není, ale je to dobrý krok. Je to dobrý krok k tomu, co jsem říkal. Srovnejme podmínky. Věříme, že ta situace minimálně s válkou na Ukrajině snad brzo skončí a opět budeme na tom konkurenčním trhu, na které jsme byli předtím, ale s tím dopadem, který tady naznačil před chvílí pan Chlup, že pravděpodobně na našem trhu se objeví ti dopravci z východu, kteří nebudou moci jezdit Rusko nebo je někdo vytlačil a budou o to větší konkurence u nás. Ale pokud se ptáte, zatím to dostatečné není, byť jsme rádi, že vláda pochopila, jaký je problém v autodopravě. A opět pro lepší představu diváků, proč tak bráníme české autodopravce, ne, jenom protože jsme čeští autodopravci, ale i z toho důvodu, že autodoprava je určitá slepička, která snáší zlatá vejce. Máme Velikonoce a na odvodech za jeden kamion, v uvozovkách, tak autodopravce státu ročně odvede kolem 800 000 korun, kdežto cizinec, když tu samou práci pojede, tak tady nechá 50 - 70 000 za mýto, což je obrovský rozdíl. Proto bychom byli rádi, kdyby vláda našla tu odvahu a třeba nám přechodně pomohla přežít situaci, než se nám podaří zvýšit ceny u zákazníků tak, aby ten propad, který dneska je na jedno auto 50 - 60 000 měsíčně, ten dopravce to musí zaplatit ze svého, abychom to přežili.

Moderátorka

Pane Chlupe, přidejte, prosím i v tomto tématu konkrétní zkušenost, tedy nakolik se vám navýšily náklady a jak rychle se může podařit je propsat do koncových cen pro vaše zákazníky?

Dalibor Chlup – Bohuslav Chlup autodoprava

Tak my samozřejmě se ve stávající situaci snažíme diskutovat se svými zákazníky náklady, dá se říct, on-line, protože nám nic jiného nezbývá. Čekací doby na hranicích, to znamená zdržení km navíc, to jsou prostě jasně daná čísla, která jsme schopni doložit. My musíme jasně říct, že se snažíme maximálně využít cenu pohonných hmot právě v zemích mimo EU, které si drží     Rusko a Bělorusko. Tyto ceny jsou samozřejmě úplně odlišné než ceny, které jsou zde, ale na tom je celá ta doprava samozřejmě postavená domů, do plna, tankují v těchto zemích všichni dopravci. Ruští, běloruští, polští i čeští, slovenští a další. Takže samozřejmě zpět k vaší otázce ceny řešíme okamžitě se zákazníky. Snažíme se, dá se říct, že se nám to u 50 - 60 % zákazníků podařilo. Dokázal bych si představit ještě lepší výsledek, ale jsem si vědom toho, že i oni jsou ve složité situaci. Snažíme se to řešit, řekněme ne direktivně, nýbrž partnersky, spoluprácí, dlouhodobé vizi. Takže ano, máme samozřejmě mění své zisky, byť všichni     vám potvrdí, že nákladní doprava je nízko rentabilní styl podnikání, kde se pohybujeme kolem maximálně pěti % čisté ziskovosti. Takže tady není kde mozku mnou, ale on to ta naše jednání musí být intenzivnější, argumenty silnější, protože bez těch bychom se nepohnuli nikam a pak by ztrácelo smysl celou tu práci dělal.

Moderátorka

Prezident vašeho sdružení před pár týdny řekl čtvrtině českých dopravců hrozí, že do dvou měsíců skončí. Tedy pokud nepřijde vládní pomoc. To platí?

Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka ČESMAD BOHEMIA a vedoucí odboru legislativy

To bohužel stále asi platí, byť nějaká vládní pomoc by částečná se objevila a část dopravců ji pochopitelně vítá. Dělali jsme průzkum pro upřesnění, to byl průzkum mezi 1 800 nákladními dopravci, takže to byl poměrně rozsáhlý průzkum a toto z toho vyplynulo. Je to s touto 14 dní stará čísla. V další jedna poznámka opět doplnění k tomu, co říkal pan Chlup, ten problém v dopravě, jednání se zákazníkem je naprosto klíčové. Zvýšení cen je naprosto klíčové, ale problém je trošku někde jinde. Proto opět, že si potřebuje koupit čas. My platíme naftu za 14 dní, když ji čerpáme maximálně, pokud ne hotově, hned. Když to zákazníci běžně platí za 60, 90 až 120 dnů. A to je přesně to období, kdy bychom byli rádi, aby nám někdo podal pomocnou ruku.

Moderátorka

Tak jestli stačí pomoc, jestli to dobře chápu, na 2 3 měsíce a ustojíte to?

Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka ČESMAD BOHEMIA a vedoucí odboru legislativy

Většinou většina předpokládáme, že ano. Nejsme obor, který by stál s nataženou rukou. Dotujte nás na věčné časy.

Moderátorka

No a jak tedy pokračují ale jednání se státem? Vím, že v minulém měsíci jste dokonce zmiňovali, že pokud nepřijde ta pomoc, tak hrozí něco jako stávka. Je toto ještě vůbec tématem?

Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka ČESMAD BOHEMIA a vedoucí odboru legislativy

Je to tématem, je to téma té, byť hlavy trošičku ochladly. Vláda s námi jedná toto a musím to kvitovat, že se s námi baví v podstatě poměrně pravidelně, zejména pan ministr dopravy Kupka. Subjektivně osobně můžu říct, že mám dojem, že chápe ten problém silniční dopravy, ale že na druhé straně tady mají nějaký mantinel, nějakou bariéru, že žádné přímé podpory nikomu dávat nebudou.

Moderátorka

Ano , to je v podstatě taková mantra železné vlády, že plošnou pomoc dělal.

Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka ČESMAD BOHEMIA a vedoucí odboru legislativy

Nemůžu říct, že by se s námi vláda nebavila a některá ta opatření samozřejmě pomáhají i tam, kde umožnili dopravcům odložit některé platby jako DPH nebo splátky splátky silniční daně. Plus to realizované zrušení silniční daně u zrodu 12 tun a slib, že se pokusí zrušit v rámci evropské směrnice i silniční daň pro ta větší vozidla, tak je takové světýlko na konci tunelu, je to nějaká perspektiva.

Moderátorka

A pokud tohle, co jste vyjmenoval plus tedy ta vyjednávání by dopadla dobře, tak stávkovat nebudete? Pokud by dopadla špatně, tak…

Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka ČESMAD BOHEMIA a vedoucí odboru legislativy

Nemůžu mluvit za všechny dopravce. Ale když se, když se bude dařit vládou postupovat dál, tak nemáme zatím v úmyslu teď vyvoláva stávky. Možná ještě, jestli můžu, jedna poznámka, to tady ještě nepadlo. Asi by to zazní také mohlo. Týká se to osobní dopravy. Úplně stejný problém, možná ještě vyšší, mají dopravci, kteří vozí lidi z autobusové dopravy, protože těm narostly obrovské náklady kvůli naftě a i kvůli mzdovým nákladům, ale kvůli naftě, kdežto oni mají smlouvy, kde se jim valorizují ty doložky jednou za rok a oni tam ztrácí na té naftě, na ceně nafty. Ale prostě strašné peníze. Takže i tady by to není stát úplně, ale uvítali bychom vstřícnější jednání krajů a možná ve spolupráci se státem, že by našli nějaké řešení, aby ta vyšší cena nafty se i říká se tomu dopravcům v závazku, aby se k nim dostala ta kompenzace nějaké rozumnější době než až někdy příští rok.

Moderátorka

No a prodraží se i další položka, bez které se dopravci i běžní řidiči neobejdou, a to pneumatiky. Sada letních nebo celoročních. Momentálně podle serveru pneumatiky CZ vyjde v průměru na 7900 korun. Ceny rostou meziročně asi o desetinu a podle výrobců i prodejců bude hůř. Chybí a zdražují totiž suroviny na jejich výrobu. Jeden problém jsou saze, které producenti používají jako plnivo. Zlepšují životnost, odolnost i přilnavost pneumatik a tvoří asi čtvrtinu jejich hmotnosti. No, asi třetinu sazí pro gumárenský průmysl, dodává Rusko. Kromě toho pak stoupají i ceny kaučuku. Ve výsledku tak analytici varují před až čtvrtinovým zdražením pneumatik. Pane Chlupe, může i toto promlouvat do toho, jaká nakonec bude bilance vaší společnosti na konci tohoto roku? Když sečteme všechny ty stoupající náklady, které jsme tu teď vyjmenovali.

Dalibor Chlup – Bohuslav Chlup autodoprava

Tak samozřejmě nejedná se jenom o pneumatiky, jedná se o náhradní díly. Samozřejmě jejich nedostupnost, současné současná vozidla jsou plná samozřejmě elektronických zařízení, všech možných senzorů jej pozorujeme, jich je nedostatek. Některé dodací lhůty jsou i u renomovaných výrobců několikatýdenní. Samozřejmě další věci co se týče zdražování obyčejných překližek pro opravy podlah návěsu, se zvedly o 300 %. Jak jste zmiňovala příklady, ty saze samozřejmě to je komodita, kterou jsme vozili léta právě pro České gumárenské firmy z Ruské federace. I onen kaučuk. Dostali jsme se do situace, kdy nám ty firmy volají a prosí, abychom jeli po prázdnou do Ruska a ty saze jim přivezli. Cena za tu přepravu je samozřejmě astronomická, přesto prostě jsou odhodláni tu částku zaplatit, jen abychom jim ty vstupní suroviny dovezli. Takže jsou naprosto zoufalé situaci a nejsou to jenom výrobci pneumatik. Vozili jsme surovinu a vstupní materiál do spousty českých firem, které tedy řeší, co budou dělat, z čeho budou vyrábět, protože najít alternativu ve stávající neklidné době je velice problematické, takže se     budou potýkat s problémy i oni, nejenom my dopravci. Potýkáme se s tím všichni, takže očekávám vysoký nárůst samozřejmě vstupu, ať jsou to náhradní díly, ať jsou to pneumatiky, ať jsou to servisní úkony. Servisy zvedají samozřejmě svoje hodinové sazby a další a další věci.

Moderátorka

Rozumím. Na tom výčtu mi asi bylo skutečně mnoho věcí, ale tlačí nás čas. Dalibor Chlupy, jednatel autodopravy Bohuslav Chlup děkuji, že jste se připojil k nám do vysílání.  A děkuji také zástupci ČESMAD BOHEMIA Jan Medveď děkuji za pozvání na shledanou.

 

Autor: ČT - Byznys 24
Aktualizováno: 20. 04. 2022

Související informace:

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2022 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se