SUB Illust

Rozšíření koronaviru - průběžné info pro dopravce

Země: Itálie Štítky: Autobusová doprava Nákladní doprava

Doporučení pro dopravce a řidiče v souvislosti se šířením koronaviru - průběžně aktualizovaná zpráva.

 • K přehledu informací o požadované destinaci se zrychleně dostanete kliknutím na příslušný stát v seznamu níže:

ČR, Albánie, Belgie, Bělorusko,Bosna a Hercegovina, BulharskoDánsko, Finsko, Francie, GruzieChorvatsko, Itálie, Írán, Kazachstán, LitvaLotyšsko, LucemburskoMaďarsko, Makedonie, Moldávie, Německo, Nizozemí, NorskoPolsko, PortugalskoRakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, ŠvédskoŠvýcarsko, TureckoTurkmenistánUkrajina, Velká Británie

Výjimky ze zákazů jízd

Výjimky z nařízení 561/ 2006

***

Česká republika

Výjimka ze zákazu jízdy

Ministerstvo dopravy povoluje plošnou výjimku ze zákazu jízdy pro nákladní vozidla během víkendů a státních svátků na dálnicích a na silnicích I. třídy na území České republiky.

Výjimka z 561/ 2006

Ministerstvo dopravy v souladu s článkem 14.2 nařízení 561/2006 oznámilo Komisi, že v době od 16.3. po dobu 30 dnů budou české úřady uznávat a tolerovat řidičům nákladních vozidel odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku, které budou způsobené nečekanými zdrženími zejména na hraničních přechodech. Řidiči, kteří vinou kontrol na přechodech nebo i z důvodu jiných hygienických opatření např. u zákazníků, vyvolaných epidemií koronaviru, budou nuceni se odchýlit od stanovených pravidel, musí důvod odchylky nejpozději po dojetí na místo přestávky či odpočinku zaznamenat na výtisk z tachografu nebo na záznamový list. Současně musí řidiči dbát na to, aby žádným způsobem neohrozili bezpečnost silničního provozu.

Zboží s volným průjezdem (zelené trasy)

zboží podléhající rychlé zkáze (např. potraviny), přeprava živých zvířat, dodávky pohonných hmot, poštovní zásilky, zdravotnický a biologický materiál, léky a materiál pro jejich výrobu

Zákaz přeprav v mezinárodní osobní dopravě

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu zakázala všem dopravcům v mezinárodní osobní silniční přepravu cestujících přes hranici České republiky. Umožněn je návrat Čechů zpátky do země nebo cizincům se naopak umožňuje opustit Českou republiku.

Vláda umožňuje návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do České republiky. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky.
 

Výjimky z nařízení o omezeném pohybu přes hranice

I nadále mohou přes hranice cestovat řidiči nákladních vozidel, řidiči vozidel do 9 osob, přepravující zaměstnance (zaměstnavatele) na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami, tzv. pendleři do 100 km od hranice. Pendleři cestující do Německa a Rakouska musí zachovat režim 3 týdny v zahraničí, 14 dnů v ČR v karanténě. Řidiči nákladních vozidel, kteří jednou k vozidlu, zaparkovanému v zahraničí, za předpokladu, že mají příslušný formulář (viz níže).

Nákladní doprava do zahraničí

Nákladní doprava do zahraničí je možná. Při průjezdu hranicemi řidiči prokáží: že mají kartu řidiče, profesní průkaz, objednávku nebo fakturu, která prokáže že cesta do zahraničí má účel dovézt/přivézt zboží a doporučuje se mít u sebe pracovní smlouvu, aby řidič prokázal vztah k zaměstnavateli.

Vozidla do 3,5 t musí na hranicích prokázat, že:

a) se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),
b) jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky)
c) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy)
d) výpis z živnostenského rejstříku (pokud je OSVČ)

Upřesnění, kdy může být řidič v nákladní dopravě považován za pendlera

Za mezinárodní dopravu nelze pokládat, pokud: osoba jede osobním autem (nebo více osob dodávkou) do zahraničí/nebo cizinci do ČR a vykonávají práci v dopravě v rámci jednoho státu – např. řidič přejede osobním autem do Německa, kde týden jezdí s kamionem vnitrostátní dopravu a poté se na víkend vrací do ČR, nebo v Německu jezdí celý týden autobusem apod. Toto nesplňuje požadavek na mezinárodní dopravu.

V takovém případě jsou tyto osoby v režimu pendlerů, pokud splňují podmínky pro pendlery (a se všemi pro ně platnými omezeními).

Formuláře ke stažení

Potvrzení pro řidiče v mezinárodní dopravě (ke stažení zde)

Potvrzení pro řidiče v mezinárodní dopravě anglická verze (ke stažení zde)

Knížka přeshraničního pracovníka není povinná pro řidiče v mezinárodní nákladní dopravě. Řidiči se prokazují běžnými doklady v mezinárodní nákladní dopravě. Je určena pro tzv. pendlery

Přehled potvrzen pro přeshraniční přepravu

Usnesení I   Usnesení II

Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

Při překračování hranic je pochopitelně nutné se řídit dopravním značením, které může být umístěno/ pozměněno bez předchozího upozornění.

Hraniční přechod Halámky je v současné době v rekonstrukci, proto není možné jeho otevření.

Otevřený hraniční přechod Rumburk je mezi dopravci označovaný jako Jiříkov (tento je uzavřený).

Hraniční přechod České Velenice/ Gmund je v některých zdrojích uveden jako do 3,5t; nicméně podle informací přímo z místa rakouská strana zneplatnila omezení, které zakazovalo průjezd vozidel nad 3,5. Značky jsou na rakouské straně přeskrtnuté, nicméně se může stát, že budou obnoveny bez předchozího upozornění.

Odkaz na přehled hraničních přechodu na webu Ministerstva vnitra ČR

Důležité odkazy

Infolinka Ministerstva dopravy ČR - 2251 31810

Informace, týkající se silniční dopravy na webu MD

Odpovědi na časté dotazy

Doporučení pro řidiče MKD během epidemie

Zákaz vývozu dezinfekčních přípravků pro osobní hygienu z území ČR

Repatriace - Oznámení o návratu do ČR

 

Zahraničí

Informace o omezeních některých zemí v souvislosti se šířením koronaviru.

Informace o tzv. zelených trasách - zrychlené odbavení pro nákladní vozidla

Informace o čekacích dobách na hraničních přechodech

Albánie

Albánie > Koronavirus - informace pro dopravce

Belgie

Pro řidiče, přepravující potraviny, léky a další zboží pro supermarkety a lékárny platí výjimka z nařízení 561/ 2006. Přechodná tolerance platí od 19. 3. do 30. 4. 2020 (prodlouženo): Výjimky z nařízení 561/ 2006

Upřesnění z 19. 3. 2020: prodlouzení tydenní doby řízení z 56 na 60; prodlouženi doby rizeni ve dvou tydnech na 90 na 96; možnost odložit týdenní odpočinek. Týká se řidičů, kteří přepravují léky a nezbytné zboží. Řidiči musí na zadní stranu výpisu z tachografu uvést důvod odchylky od běžně povolených limitů. Výjimečné opatření je zavedeno s ohledem na stávající situaci. I nadále zůstává prioritou bezpečnost silničního provozu, tudíž řidič, který se cítí unaven, by neměl v jízdě pokračovat.

Bělorusko

Dne 06. 04. došlo k rozšíření počtu parkovacích ploch vyhrazených pro nákladní dopravu tranzitující přes území Běloruska: https://yadi.sk/i/CsLTpgJ4fFIC8w

Od 19. 03. 2020 00:00 h mohou podle Ministerstva dopravy zahraniční řidiči vykonávající mezinárodní tranzitní operace přes území Běloruska využívat pouze vybrané trasy a stanovená mímsta k odpočinku, stravování a tankování voizdel. Místa jsou vyobrazena na mapě: https://www.mintrans.gov.by/uploads/files/karta-ing.jpg (mapy jsou zobrazeny též na stránkách ministerstva dopravy: https://www.mintrans.gov.by/ru/news-ru/view/mintrans-opredelil-punkty-otdyxa-i-pitanija-voditelej-zapravki-transportnyx-sredstv-nerezidentov-369-3699-2020).

Tranzitní doprava opustí zemi v nejkratším možném čase. Řidiči, kteří budou parkovat, nesmějí opustit plochu parkoviště.

Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina > Koronavirus - informace pro dopravce

Bulharsko

06. 04. platí dočasný zákaz vstupu pro státní příslušníky třetích zemí ve smyslu všech typů přeprav. Zákaz se dále vztahuje na všechny osoby přijíždějící z Itálie, Španělska, Francie, UK, Německa, Nizozemí, Švýcarska, Rakouska,  Belgie, Lichtenštějnska a Lucemburska, bez ohledu na státní příslušnost. Z výše uvedeného nařízení má výjimku přeprava zboží

 • Vozidla, která doručují nebo vyvážejí zboží na/ z území Bulharska, musí provést nakládku/ vykládku a okamžitě opustit zemi.
 • V případě tranzitu je nutné využít stanovené tranzitní trasy. Pobyt na území země by v tomto případě neměl přesáhnout 24 hodin.

Pokud by řidič, který hodlal tranzitovat přes Bulharsko, ale z důvodu zákazu v některém z okolních států tak nemohl učinit, bude po poslán s vozidlem na určené místo, kde musí zůstat po dobu platnosti zákazu, poté musí opustit zemi.

Od 19. 3. do 13. 4. 2020 budou pro řidiče vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží, za účelem zajištění vnitrostátních dodávek zboží, platit výjimky z 561/2006: Výjimky z nařízení 561/ 2006

Uzavření hraničního přechodu mezi Bulharskem a Řeckem Zlatograd-Thermes.

Dánsko

Dánsko > Koronavirus - informace pro dopravce

Finsko

Finsko - koronavirus - informace pro dopravce

Francie

Od 08. 04. byly zavedeny ve Francii dodatečné tři typy formulářů pro osoby cestující ze zahraničí:

Doporučujeme vyplněný formulář vozit s sebou společně s osvědčením o volném pohybu zaměstnanců nebo čestným prohlášením. Řádně vyplněný formulář musí řidič předložit při vstupu do země. 

Vyhláškou z 20. 3. 2020 byly zrušeny zákazy jízd během víkendů a státních svátků pro nákladní vozidla do 20. dubna 2020. Vyhláška

Řidičům nákladní dopravy byly uděleny Výjimky z nařízení 561/ 2006

Pro řidiče jsou k dispozici následující ubytovací zařízení

Francouzské sdružení potvrdilo, že dle vyhlášky schválené dne 20. března je ve Francii povolena posádka dvou (nikoliv tří) řidičů v kabině vozidla za předpokladu, že dodrží mezi sebou minimální vzdálenost 1 m.

Doporučujeme, aby řidiči nákladních vozidel měli při cestě do Francie vyplněno čestné prohlášení. Formulář musí být při hraniční kontrole předložen ve vytištěné papírové verzi (elektronická podoba formuláře nebude uznána a stejně tak ani fotokopie již vyplněného formuláře). Ačkoliv měl být formulář určen pro francouzské řidiče, doporučujeme, aby jej měli pro jistotu vyplněný i zahraniční řidiči a předešli tím případné pokutě (135 eur).

Osvědčení o volném pohybu zaměstnanců:

Osvědčení fr-aj verze
neoficiální překlad

V situaci, kdy nelze pracovníkovi vydat osvědčení zaměstnavatel, bude mít vyplněno čestné prohlášení:

Čestné prohlášení fr-aj verze
neoficiální překlad

Gruzie

Gruzie > Koronavirus - informace pro dopravce

Chorvatsko

Řidičům nákladní dopravy byly uděleny Výjimky z nařízení 561/ 2006

Zelené trasy na hraničních přechodech jsou určeny jak pro dopravu s cílem v Chorvatsku, tak i pro tranzitní dopravu v konvojích (po 50 vozidlech).

Zvláštní opatření jsou zavedena od 13. března pro zahraniční řidiči jedoucí z Itálie, Číny, Jižní Koreje, Hong Kongu, Japonska, Singapuru, Malajsie, Bahrajnu, Íránu, Německa, Francie, Švýcarska, Španělska, Rakouska, UK, Nizozemí, Švédska a regionu Bela Krajina (Slovinsko), s výjimkou řidičů v tranzitu, budou umístěni do povinné 14-denní karantény v Chorvatsku.

Zahraniční řidiči mohou být vráceni zpět, aby se vyhnuli karanténě. Očekávají se dlouhé čekací doby na hraničních přechodech. Částečně je uzavřena srbsko-chorvatská hranice – viz Srbsko.

Írán

Irán > Koronavirus - informace pro dopravce

Itálie

Platí výjimka ze zákazu jízdy pro nákladní vozidla. Více

S platností od 12.3.2020 platí zpřísněná karanténní opatření na celém území Itálie. Občané ČR se mohou vrátit zpět do ČR.

V chráněné zóně se nachází celé území Itálie. Byla vyhlášena následující opatření:

Občané se mají vyhnout přesunům, pokud nejsou zdůvodněny okolnostmi, prokázanými pracovními důvody, nezbytnými případy, zdravotní nutností. Jsou povoleny návraty do vlastního bydliště.

Dekret vstupuje v platnost od 10. března 2020 s působností do 13. dubna 2020 - prodlouženo.

Všechny osoby s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, musí bezprostředně po návratu do České republiky oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Nákladní doprava je považována za ekonomicky zdůvodněnou aktivitu a řidiči při přepravě zboží jsou oprávnění vjíždět, vyjíždět a pohybovat se ve vyznačených karanténních oblastech za účelem přepravy, nakládky a vykládky zboží.

Řidiči nákladní dopravy musí před vjezdem do karantény podepsat formulář - verze 23. 3. (ke stažení zde) - (překlad prohlášení).

Formulář pro řidiče nákladní dopravy pro případ, kdy stráví na území Itálie méně než 72 hodin. (ke stažení zde) - (neoficiální překlad prohlášení)

Údaje uvedené v prohlášení musí být pravdivé, jinak hrozí trestní stíhání. Originál vyplněného formuláře bude předán policistovi. Nadále nebudou uznávány kopie již vyplněných formulářů. Formulář nemůže být předložen v elektronické podobě. 
Řidič by u sebe měl mít dokumenty, prokazující nutnost vjezdu: formulář A1, kopie pracovní smlouvy, nákladní list CMR pro prokázání místa nakládky a vykládky. Kontrolními orgány vyžadován jeden formulář na den.

Více informací v samostatné zprávě

Kazachstán

Kazachstán > Koronavirus - informace pro dopravce

Litva

Kontroly hraničních přechodů s Polskem a Lotyšskem jsou zavedeny od 14. 03. 2020 a celostátní karanténa na dobu 14 dní platí od 16. 03. 2020.

Nákladní doprava má z opatření výjimku. 
Otevřené jsou hraniční přechody: Kalvarijos – Budzisko, Saločių – Grenstalės, Būtingės – Rucavos, Smėlynės – Medumės, Medininkų–Logo Kamenyj, Raigardo – Privalkos, Kybartų – Černyševskojės, Panemunės – Sovetsko, Kenos–Gudagojo, Šalčininkų – Benekainių, Mockavos-Trakiškių, Lazdijų – Ogrodnikų, Vilnius, Kaunas

Lotyšsko

Lotyšsko > Koronavirus - informace pro dopravce

Lucembursko

Lucembursko > Koronavirus - informace pro dopravce

Maďarsko

28. 3. od 00:00 byla zrušena 14denní karanténa pro maďarské řidiče: Přeprava zboží do Maďarska

Pro celé území Maďarska platí výjimka ze zákazu jízdy o víkendech a ve dnech státních svátků pro nákladní vozidla s hmotností nad 7,5 t.

27. 3. Na hraničních přechodech budou řidiči muset vyplnit formulář o cíli cesty. V případě, že je cílovou zemí Maďarsko, bude muset vozidlo opustit zemi do 24 hodin od vykládky. Povinná je maska na zakrytí obličeje a rukavice. 

17. 3. 2020 uzavřelo Maďarsko státní hranice se Slovenskem. Do Maďarska jsou vpouštěni pouze maďarští státní příslušníci. Osobní doprava bude průjezdná před hraničních přechod Čunovo - Rajka a Medveďov - Vámosszabadi a nákladní přes Čunovo - Rajka a Milhosť - Tornyosnémeti. Do odvolání je otevřen hraniční přechod Šahy – Parassapuszta. Přechod je otevřený pro nákladní dopravu bez omezení.

Co se týče průjezdu ostatními hraničními přechody, nákladní doprava má možnost průjezdu hraničními přechody, které jsou určeny pro nákladní dopravu (jejich seznam je uveden v odkazu níže). Pozor při tranzitu Maďarskem: S ohledem na stanovené tranzitní trasy je nutné k tranzitu nastoupit v bodě, který je uveden jako výchozí pro danou tranzitní trasu. V opačném případě maďarské kontrolní orgány vozidlo na území Maďarska nepustí.

V Maďarsku platí všeobecná výjimka ze zákazu jízdy pro nákladní vozidla a soupravy s nejvyšší přípustnou hmotností nad 7,5t. Výjimka platí do odvolání.

Od 12. 3. platí výjimečný stav. Byly zavedeny hraniční kontroly. Nákladní doprava projíždí bez omezení, nicméně na území Maďarska jsou stanoveny povinné trasy jízdy.

Mapa povinných tras

Přehled hraničních přechodů

Odkaz na mapy Google: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TTwJysYGATqZNRi3NuP6B6_tYmxVF1JO&ll=45.534142348372015%2C19.029773726571648&z=8

Pokud se při kliknutí na příslušný hraniční přechod objeví věta „2020.03.17-én 0 órától személyforgalomban csak magyar állampolgár léphet be!“ znamená to, že příslušný přechod je otevřený pouze pro osobní dopravu a státní příslušníky Maďarska

Makedonie

Makedonie > Koronavirus - informace pro dopravce

Moldávie

07. 04. Uzavření hraničních přechodů pro osobní a nákladní dopravu: Criva-Mamaliga a Mirnoe-Tabaki

Německo

Spolkové země Německa zrušily nedělní zákaz jízdy, platí pro přepravu hygienických prostředků a potravin s dlouhou trvanlivostí. Podrobnosti o platnosti výjimky v jednotlivých spolkových zemích v samostatné zprávě: Výjimka za zákazu jízdy v Německu.

Kabotáž je možné provozovat na základě standardních pravidel. Dočasné uvolnění kabotáže bylo k 26.3.2020 zrušeno.

UPOZORŇUJEME že v Německu budou zpřísněné kontroly na dodržování pravidel kabotáže.

Z důvodu zajištění vnitrostátních dodávek zboží je do 17. 04. 2020 udělena výjimka z nařízení EU 561/2006 řidičům přepravující vybrané druhy zboží: Výjimky z nařízení 561/ 2006

Od 16. 3. 2020 zavádí Německo dočasné hraniční kontroly a hranicích s Rakouskem, Švýcarskem, Francií, Lucemburskem a Dánskem.

Přeshraniční přeprava zboží a doprava dojíždějících osob je stále možná. Nicméně cestující mají zákaz vjezdu/ výjezdu před výše uvedené hranice v případě, že nemají platný důvod pro jejich cestu. Toto opatření platí také pro osoby, které vykazují příznaky nákazy. Zaměstnaní dojíždějící pracovníci musejí prokázat oprávněnost přeshraničního přejezdu.

Potvrzení pro přeshraniční pracovníky a pracovníky v mezinárodní dopravě

Podmínky jsou uvedeny na webu MV

Přehled hraničních přechodů

Nizozemí

Nizozemí > Koronavirus - informace pro dopravce 

Norsko

Norsko > Koronavirus - informace pro dopravce

Polsko

 • Od 18. 3. do 16. 4. 2020 pro řidiče vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží a osob, za účelem zajištění vnitrostátních dodávek zboží, platí výjimky z 561/2006: Výjimky z nařízení 561/ 2006

V Polsku platí nové nařízení, kterým je prodlouženo trvání mimořádných opatření na hraničních přechodech do 13. dubna 2020.
Nařízením se dále od 27. března zavádí nová pravidla pro polské "pendlery". Opatření nemá vliv na přepravu zboží: uzavření hranic neznamená uzavření toku zboží a pro přepravy neplatí žádná omezení. Řidiči nákladních vozidel jsou osvobozeni od karanténích opatření.

Hraniční přechody s dalšími státy:

Hranice s Německem
Jędrzychowice, Olszyna - Forst, Świecko - Frankfurt, Krajnik Dolny - Schwedt, Kołbaskowo - Pomellen, Słubice - Frankfurt (Oder), Kostrzyn nad Odra - Kietz a Zgorzelec.

Hranice s Litvou
Budzisko a Ogrodniki.

V Ogrodniki je provoz bez omezení tonáže. Dříve existovalo omezení pro vozidla s přípustnou celkovou hmotností 7,5 tuny. Nyní bylo toto omezení zrušeno pro provoz z Litvy do Polska, ale stále platí, když opouští Polsko z Litvy.

Hranice se Slovenskem
Barwinek, Chyżne.

Hranice s Ruskem
Bezledy (pro vozidla se zatížením náprav do 8 t) a Grzechotki.

Hranice s Běloruskem
Kuźnici, Bobrowniki a Terespol.

Hranice s Ukrajinou
Dorohusk, Hrebenn a Korczow

Dne 19. 03. 2020 zrušil polský ministr zdravotnictví povinnost vyplňování formulářů pro lokalizaci řidičů.
Řidičům a cestujícím jsou předávány k vyplnění formuláře: Formulář pro řidiče (neoficiální překlad formuláře), Formulář pro cestující (neoficiální překlad formuláře)

Portugalsko

Portugalsko > Koronavirus - informace pro dopravce

Rakousko

19. 3. 2020 Dočasně jsou zrušeny zákazy jízdy pro nákladní vozidla na hraničních přechodech Klingenbach, Deutschkreutz a Bonisdorf.

Do odvolání platí výjimka ze zákazu jízdy v sobotu, neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t a více. Výjimka platí s okamžitou účinností, důvodem je zajištění dodávek medikamentů a zboží pro denní užití během koronavirové krize. Více

Výjimka z nařízení 561/ 2006 platí od 16. 3. 2020 do 14. dubna 2020 a vztahuje se na vozidla používaná pro dopravu s cílem odstranit překážky způsobené „koronovou krizí“ nebo zachovat zajištění dodávek.

Tyrolsko - 12. 3. 2020 - PLATNOST OPATŘENÍ BYLA PRODLOUŽENA NOVÝM NAŘÍZENÍM DO 12. 04. 2020

Podle nařízení platí pro nákladní dopravu výjimka ze zákazu vstupu/výstupu do obcí na území Tyrolska a pro zachování dodavatelského řetězce je povolen tranzit nákladních vozidel přes obce na rakouském území.

Rakousko zavedlo od 10. 3. 2020 na hraničních přechodech s Itálií následující režim:

 • na pozemní hranici jsou při vjezdu z Itálie do Rakouska zavedeny stacionární hraniční kontroly;
 • v případě jízdy ve směru z Itálie do Rakouska je vyžadováno potvrzení, že předkládající osoba není nakažena SARS-CoV-2. Potvrzení nesmí být starší než 4 dny k datu přechodu státní hranice. Povinnost předkládat toto potvrzení se nevztahuje na řidiče nákladní dopravy.
 • tranzit přes Rakousko - tedy i českých občanů z Itálie do ČR - je možný a není nutné předkládat atest o neinfikovanosti koronavirem; v tom případě má ovšem cesta přes Rakousko proběhnout bez zastávky na jeho území; v těchto případech může dojít ke kontrole palivové nádrže, zda je plná a nebude nutné tankovat na území Rakouska (týká se i řidičů nákladní a autobusové dopravy)
 • v případě podezření nákazy u cestujících autobusu budou tito dáni do izolace, a to včetně řidiče
 • profesionální řidiči jsou kontrolováni na hranicích (je měřena teplota a sledován jejich pohyb dle příslušné dokumentace)
 • dopravci by měli počítat s možnými komplikacemi v dopravě

Formuláře o bezinfekčnosti

Formulář v angličtině

Formulář v němčině

Neoficiální překlad do češtiny

Formulář musí vyplnit certifikovaná zdravotnická instituce. Povinnost předkládat tento formulář neplatí pro řidiče nákladní dopravy.

Místa určená k překračování vnitřních hranic

Potvrzení pro přeshraniční pracovníky a pracovníky v mezinárodní dopravě

Rumunsko

4. 4. byl zrušen zákaz jízdy nákladních vozidel nad 7,5t na silnici DN1 (E60) v úseku Ploiesti - Brasov, a to do 16. dubna. Pozor: zákaz jízdy na DN1 v úseku Bukurešť - Ploiesti je stále v platnosti!

Podmínky tranzitu pro vozidla nad 2,4t: vyplnit formulář (zde), doba pobytu max. 48 hodin od vjezdu, jízda pouze po určených tranzitních trasách (tranzitní trasy), parkování pouze na vyznačených parkovištích na tranzitních trasách, označní vozidla samolepkou (vzor označení), která musí být vylepena na čelní sklo na viditelném místě.

Od 18. 3. do 16. 4. 2020 platí pro řidiče vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží, za účelem zajištění vnitrostátních dodávek zboží, výjimky z 561/2006: Výjimky z nařízení 561/ 2006

Při přejezdu hraničního přechodu je řidič povinnen používat osobní ochranné pomůcky - dezinfekční prostředek, ochranné rukavice a obličejovou masku: čekací doby na hraničních přechodech.

Při kontrole řidič předloží doklady o plánované trase a cíli vozidla a vyplněný formulář:

Řidiči nákladních vozidel s hmotností nad 2,4 t, kteří přijíždějí anebo projížděli červenými a žlutými zónami nebudou zařazení do karantény, pokud při zdravotní kontrole na hraničním přechodu nebudou jevit známky nákazy koronavirem.

Od 13.3.2020 jsou uzavřeny některé hraniční přechody S Maďarskem: Turnu, Săcuieni, Salonta and Valea lui Mihai; S Ukrajinou: Sighet -Border; S Bulharskem: Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele and Bechet; S Moldávií: Rădăuţi Prut and Oancea

12.3. uzavřely srbské orgány hraniční přechody s Rumunskem: Porţile de Fier 2, Moldova Nouă, Foieni, Lunga, Vâlcani, Drobeta Turnu Severin a Naidăş

Rusko

V Rusku platí nařízení ze dne 18. března 2020, podle kterého je povinná 14denní karanténa pro všechny osoby, keré přicházejí do Ruska ze zahraničí. Dne 23. března 2020 bylo potvrzeno, že řidiči mezinárodní nákladní dopravy mají výjimku. Platí pro ně ale povinnost používat osobní ochranné pomůcky a dodržovat hygienická opatření.

Dne 20. března 2020 byla po dobu jednoho měsíce vládou pozastavena omezení (včetně cel) vztahující se na import základního spotřebního zboží a pro dovozce a větší maloobchodní řetězce byl zřízen tzv. „zelený koridor“. 

Na dovoz určitého druhu zboží včetně léčiv, byla stanovena nulová celní sazba.

Od 21. do 25. dubna 2020 je pozastavena kontrola hmotnosti nákladních vozidel (jedoucích v konfiguraci s návěsem nebo přívěsem s plátěnými bočinicemi) přepravujících potraviny a základní spotřební zboží (potraviny, léky, dětské potřeby).

Aktuálně pro mezinárodní nákladní dopravu do Ruska není stanoveno omezení na posádku ve vozidle.

Zdroj: http://government.ru/

Od 18. 03. do 01. 05. 2020 platí dočasné omezení vstupu zahraničních občanů a osob bez státní příslušnosti do země, dle vládního nařízení č.635-p ze dne 16. 03. 2020. Výjimku z nařízení mají také řidiči nákladní mezinárodní dopravy.

Rusko nebude vpouštět občany Itálie a cizince cestující z Itálie (od 13.3.). Pozastaveno vydávání víz občanům Itálie (od 11.3.). Pozemní hranice s Polskem a Norskem se uzavírá pro všechny cizince.

Řecko

Řecko > Koronavirus - informace pro dopravce

Slovensko

 • Od 19. 3. do 17. 4. 2020 platí pro řidiče vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží, za účelem zajištění vnitrostátních dodávek zboží, výjimky z 561/2006: Výjimky z nařízení 561/ 2006

Na Slovensku bylo udělena výjimka ze zákazu jízdy o víkendech a ve státní svátky pro nákladní vozidla, která platí pro dny 15. března 2020 a 22. března 2020 a pro 29. března a 5. dubna 2020. Dále pak pro 10. dubna, 12. dubna a 13. dubna 2020

Výjimka platí pro všechna nákladní vozidla na dálnicích, rychlostních silnicích, silnicích I. třídy a silnicích pro mezinárodní dopravu na území Slovenska.

Policie na území Slovenska vytýčila trasy pro nákladní vozidla. Na určených trasách jsou k dispozici i čerpací stanice a odpočívky. Policie žádá řidiče, aby se řídili pokyny policistů, dodržovali hygienické zásady (myti rukou, nošení roušky, apod.) a nepodceňovali situaci.

Řidiči menších vozidel (do 3,5t) jsou vpouštěni na území Slovenska po předložení nákladního listu CMR.

Znění prohlášení

Slovinsko

07. 04. 2020 Aktuální informace k provozu v přístavu Koper:
provoz přístavu není přerušen ani omezen. Z důvodu ochrany osob pohybujících se v přístavu - před virovou nákazou - byla přijata bezpečnostní opatření. Hraniční kontroly a celní orgány pracují v režimu 24/7 a logistická trasa vedoucí přístavem Koper a územím Slovinska funguje bez omezení.
Aktuální informace je možné sledovat na internetových stránkách: https://www.luka-kp.si/eng/news/single/corona-info-34958

S platností od 25. 03. do doby jejich zrušení, platí další opatření na hranicích Slovinska - menší hraniční přechody s Rakouskem jsou uzavřeny a v provozu zůstane následujících 13 přechodů: Gornja Radgona – Bad Radkersburg, Kuzma – Bonisdorf, Holmec – Grablach, Karavanke – Karawankentunnel, Jurij – Langegg, Vič – Lavamund, Ljubelj – Loibltunnel, Trate – Mureck, Radlje – Radlpass, Gederovci – Sicheldorf, Šentilj – Spielfeld, Šentilj – Spielfeld. Nákladní vozidla, která těmito hraničními přechody vstupují na území Slovinska a jejich cílem cesty není Slovinsko. budou přes území Slovinska tranzitovat v konvojích.

18. 3. Došlo ke změně na slovinsko-italské hranici. Na haničních přechodech Vrtojba, Fernetiči, Krvavi Potok a Škofje se uskutečňuje konvojová přeprava. Slovinská policie shromažďuje 30 až 50 kamionů (v závislosti na směru jízdy), které následně eskortuje budˇ na maďarskou nebo chorvatskou hranici, kde pokračují dále.

Není umožněn vjezd zahraničním nákladním vozidlům nad 3,5t pro tranzit bez předchozího upozornění. Tranzit je umožněn pouze po předchozím upozornění, a to v konvoji. Toto opatření bylo zavedeno po dohodě s Chorvatskem, Srbskem, Bulharskem, Rumunskem, Tureckem a Ukrajinou. Umožněn je pouze vjezd nákladním vozidlům, která jedou do Slovinska na vykládku (cílová destinace je Slovinsko) nebo nákladní vozidla přepravující poštu, léky, vybavení nebo farmaceutické produkty a humanitární pomoc.

Slovinsko – italská hranice je uzavřena pro příležitostnou i pravidelnou přepravu osob.

14.3. Slovinsko se s okolními státy dohodlo na vytvoření konvojů vozidel pro tranzitující vozidla, aby se netvořily kolony na hranicích. První konvoje vyjely v sobotu, další jsou v plánu tak, aby bylo umožněno zahraničním vozidlům návrat do země registrace (info - tisk) (info-doprava)

Srbsko

Od 2.4. byl zrušen policejni doprovod při tranzitu.

Tranzitující nákladní vozidla mohou zastavit pouze za odpočívkách a čerpacích stanicích k tomu určených - označených slovem TRANSIT (přehled zde). Řidiči obdrží mapu, ve které budou tato místa označena. Zastavení a parkování mimo tato místa je zakázáno a bude pokutováno. Je nutné mít ochranné pomůcky.

Opatření zavedená v souvislosti se šíření koronaviru se netýkají mezinárodní nákladní dopravy. Tranzitní operace by neměly překročit 12 hodin od momentu, kdy nákladní vozidlo vstupuje na území Srbska. Aktuálně je uzavřeno 45 přechodů, mezinárodní nákladní doprava bude odkloněna na otevřené hraniční přechody.

Přehled uzavřených hraničních přechodů

Španělsko

Španělsko > Koronavirus - informace pro dopravce

Švédsko

 Švédsko > Koronavirus - informace pro dopravce

Švýcarsko

Některým společnostem bylo vydáno potvrzení, na jehož základě platí pro řidiče výjimky z nařízení 561/2006;
Žádost o výjimku: https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/coronavirus/coronavirus_massnahmen_der_wl/wl_antrag_erfassen.html

Pro nákladní dopravu (přepravu lékařských výrobků, potravin, obilovin, krmiv a hnojiv, minerálních olejů a paliv a poštovních zásilek) byly zřízeny na vybraných hraničních přechodech zelené trasy.

Seznam hraničních přechodů a přechodů, kde byly zřízeny zelené trasy

Turecko

9. 4. Podmínky pro tranzit

Na hranicích budou prováděny zdravotní prohlídky, vozidla budou dezinfikována. Řidiči musí mít dezinfekční prostředky, roušky nebo respirátory a dostatečné množství jídla. Pro tranzit budou stanoveny trasy a vozidla budou rozdělena podle doby pobytu na dvě skupiny – do 36 hodin a do 24 hodin. Tato období může příslušná celní správa prodloužit až na 48 hodin s přihlédnutím k podmínkám, jako jsou stav vozovky, povětrnostní podmínky, hustota na výstupním celním úřadu atd. Před umožněním tranzitu bude zajištěno, že vozidla budou zemí, do které míří a ze které přijela, přijata. Pokud by se tak nestalo, nebude tranzit umožněn.

Jízdy do Turecka

Budou prováděny zdravotní prohlídky, vozidla budou dezinfikována. Pro řidiče platí povinnost nosit roušku nebo respirátor v místech, kde přicházejí do kontaktu s ostatními lidmi. Řidiči musí mít s sebou dostatečné množství roušek/ respirátorů, dezinfekčních prostředků a jídla na delší dobu. V případě potřeby mohou být určena místa přestávek nebo jízda s doprovodem.

Pro české řidiče (resp. řidiče ze zemí, které jsou na tureckém seznamu zemí s vyšší výskytem onemocnění), bude přeprava na území Turecka možná po změně řidiče/ a / nebo změně přívěsu / nákladu v izolované oblasti. Pokud to nebude možné, bude vstup do země umožněn po 14-denní karanténě. Zahraniční řidiči obdrží dopis o informaci, že se nesmí zdržovat na území státu déle než je nezbytně nutné. Za nedodržení budou hrozit pokuty v souladu s obecným sanitárním zákonem.

14denní karanténa nebude nutná za předpokladu, že výměna řidiče nebo změna přívěsu není možná pro vozidla, přepravující léky, zdravotnické potřeby a potraviny, za předpokladu, že byly provedeny příslušné lékařské prohlídky.

Řidiči z Bulharska, Ázerbájdžánu, Nakhchivanu a Gruzie mohou vstoupit do Turecka po zdravotním vyšetření a dezinfekci vozidel bez čekání na 14denní karanténní období.

25. 3. Na území Turecka nejsou vpuštěni obyvatelé zemí, které jsou uvedeny na seznamu (seznam zakázaných zemí). Řidiči nákladních vozidel, kteří navštívili země ze seznamu během uplynulých 14 dnů budou na hranicích před vstupem do země dáni do karantény na 14 dnů.  (celá zpráva)

Informace o exportu zdravotnického materiálu z Turecka - info zde

Ukrajina

Opatření je platné od 16. 3. do 3. 4. 2020, s možností dalšího prodloužení v případě potřeby. Opatření se netýká těch cizinců, kteří mají na Ukrajině povolen dlouhodobý pobyt  a diplomatů akreditovaných v Ukrajině, včetně jejich rodinných příslušníků. Pro občany Ukrajiny se hranice neuzavírá, musejí se však na hranicích podrobit lékařské prohlídce.

S platností od 17. 3. 2020 bude zrušena i osobní mezinárodní přeprava, včetně mezinárodních letů. Pro nákladní automobilovou přepravu zůstanou přechody otevřeny, ale posádky budou povinny podrobit se na hranicích lékařské prohlídce.

Autor: Odbor informací
Aktualizováno: 09. 04. 2020

Související informace:

Duben 2020

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 11
14 15 16 18
21 22 23 24 26
28 29 30 1 2 3

Události v dubnu 2020

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2020 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se