SUB Illust

Situace na Ukrajině

Země: Ukrajina Štítky: Autobusová doprava Nákladní doprava Dopravní informace Legislativa

Průběžně aktualizovaná informace se zaměřením na silniční dopravu a řidiče nákladní a autobusové dopravy.

Bělorusko, ČR, DánskoEstonskoFrancie, Itálie, LotyšskoMaďarsko, Moldávie, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, ŠpanělskoŠvýcarsko

Stav na Ukrajině

Na Ukrajině je vyhlášen válečný stav, dopravcům je doporučeno zvážit cesty do země. Podle posledních informací jsou všechny ukrajinské hraniční přechody otevřeny pro výjezd zahraničních vozidel. Hraniční přechody jsou uzavřeny pro vozidla z Ruska a Běloruska.

Ukrajinští řidiči ve věku 18 - 60 let nesmějí opustit zemi z důvodu vyhlášeného válečného stavu. Zákaz vycestování ze země mají i ukrajinští řidiči, působící v neukrajinské dopravní firmě.

Na Rusko a Bělorusko jsou uvaleny sankce - viz níže.

Zboží původem z Ruska je na ukrajinských hranicích zabavováno.

Provozovatelé silniční dopravy by neměli posílat na ukrajinské hraniční přechody nevyžádané autobusy, autokary nebo nákladní vozidla. S cílem zrychlení reakce na krizovou situaci budou požadavky na přepravu (s uvedením trasy, typu přepravy, místem vyzvednutí a určení) zveřejněny prostřednictvím organizací.

Doporučení pro cesty na Ukrajinu

Přehled dočasně uzavřených hraničních přechodů a celních stanovišť na základě výnosu Kabinetu ministrů č. 188-d:

 • s platností od 28.02.2022 jsou uzavřeny hraniční přechody v příloze;
 • s platností od 14.03.2022 je pozastavena činnost celních a poštovních úřadů uvedených v příloze.

Výjimka 561/ 2006 (doby řízení a odpočinku)

V případě humanitární pomoci mohou v případě potřeby řidiči využít výjimku z dob řízení, přestávek a odpočinku podle článku 3 nařízení 561/2006 -  nařízení se nevztahuje na silniční dopravu vozidly, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární pomoci, používanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích. A válka na Ukrajině, bohužel, bezpochyby je mimořádnou událostí.
Doporučujeme, aby řidiči zadali při těchto jízdách do tachografu symbol OUT. Dopravcům doporučujeme, aby si uložili doklady k těmto přepravám pro případnou kontrolu v budoucnosti, kdy by mohla vzniknout potřeba prokázat, že jízdy byly v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Celní náležitosti

Dopravcům, kteří povezou humanitární pomoc na Ukrajinu, doporučujeme, aby si zajistili na vyváženou pomoc soupis zboží a na celním úřadě zajistili vývozní doprovodný doklad, který bude ukončen na slovenských hranicích a bude sloužit i jako doklad pro celní odbavení na ukrajinských hranicích. Pokud dopravce nebude mít takovýto doklad, doporučujeme převáženou pomoc předat humanitárním organizacím na slovenskou-ukrajinských hranicích.

Odkaz na webové stránky Finanční správy SK, kde jsou uvedeny informace k přepravě  humanitární pomoci na Ukrajinu
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_preprava-humanity-ts

Odkaz na webové stránky Celní správy ČR a Finanční správy SK, kde jsou uvedeny informace k přepravě  humanitární pomoci na Ukrajinu
https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Humanit%C3%A1rn%C3%AD-pomoc-Ukrajin%C4%9B.aspx

 

Obecná doporučení

Při jízdě na Ukrajinu musí mít řidič platný cestovní pas.

Ukrajinské úřady údajně neumožňují průjezd zboží, které má svůj původ v Rusku.

Vjezd je doporučen pouze s vozidly, která budou mít plnou nádrž. Doporučeno je rovněž mít s sebou dostatečnou hotovost, z důvodu možného omezení výběru z bankomatů.

Problémy při cestě z Ukrajiny zpět do státu registrace

Na Ukrajině jsou údajně z různých důvodů (národnost řidiče, celní procedury, atd.) zadržována vozidla a jejich řidiči. Ukrajinské sdružení ASMAP UA je připraveno pomoci s návratem řidičů zpět do státu registrace.

K zajištění účinné pomoci je nutné předložit tyto informace:

 1. Kde se řidič nachází - hraniční přechod/ město
 2. SZP vozidla a přívěsu
 3. Jméno řidiče a číslo pasu
 4. Bližší specifikace nákladu (zda se jedná o vozidlo prázdné nebo naložené; země původu zboží; země určení)
 5. Směr - hraniční přechod nebo město
 6. Země určení

Kontakt

Mykhailo Mezherytskyi

mm@asmap.org.ua (v kopii na hotline@iru.org)

Tel.: +380672404942 (hovoří anglicky, rusky, ukrajinsky)

Případně informujte ČESMAD BOHEMIA na e-mailu: sdruzeni@cesmad.com

Dopravci, kteří jsou v současné době stále blokováni na území Ukrajiny, hlásí některé případy zabavení vozidel a zboží:

podle zákona O postoupení, nuceném vyvlastnění nebo zabavení majetku v rámci právního režimu stanného práva nebo výjimečného stavu, takový majetek podléhá předběžné nebo následné plné náhradě jeho hodnoty.

- vojenská správa, která přijme rozhodnutí o konfiskaci majetku musí vydat zvláštní doklad (rozkaz);
- dále je třeba vyplnit formulář, který podepíše vojenská správa a zástupce vlastníka a formulář následně zapečetí https://ips.ligazakon.net;
formulář může obsahovat přílohy například s aktuální hodnotou zabaveného majetku.

Postup odškodnění probíhá podle článků 9-11 zákona.

Pokud dojde ke konfiskaci majetku při nedodržení výše uvedeného postupu, měli by dopravci kontaktovat ukrajinské místní úřady nebo vojenskou správu a příslušné vnitrostátní orgány ve svých domovských zemích s příložením kopie na organizaci IRU: hotline@iru.org.

Sankce vůči Ruské federaci a Bělorusku

V reakci na ozbrojenou agresi vůči Ukrajině schválila Rada EU rozšíření sankcí vůči Rusku a Bělorusku. Restrikce se mj. týkají konkrétních osob (vč. ruského prezidenta Putina a ministra zahraničních věcí RF Lavrova), cílových subjektů obchodu, kontrol vývozu citlivých technologií či zboží dvojího užití a zákazu prodeje a vývozu určitých technologií, zboží a služeb vybraných sektorů.

Platí zákaz vjezdu vozidel s ruskou a/ nebo bělouruskou SPZ na území členských států EU, a to včetně tranzitu. Vozidla, která jsou v době zavedení zákazu na území některého ze států EU, se musí vráti do svého domovského státu do 16. 04. 2022.

Z výše uvedeného zákazu je stanoveno několik výjimek pro přepravy: farmaceutických, lékařských, zemědělských a potravinářských produktů a také humanitární pomoc, ropy, plynu a některých nerostů.

Praktické informace k obchodním a finančním sankcím vůči Rusku

Informace Celní správy ČR o sankcích vůči Rusku a Bělorusku

Evropská unie v rámci tzv. druhého sankčního balíčku zpřísnila mezinárodní sankce vůči Rusku z důvodu jeho pokračující agrese proti Ukrajině, kterým se rozšiřuje zákaz dodávek, prodeje a vývozu zboží a technologií. Nařízení je platné od 25. února 2022

Sankce přijaté 3. června 2022: embargo na surovou a rafinovanou ropu a rozšíření seznamu položek se zákazem vývozu do Ruska o další chemikálie.

Sankce EU uvalené na konkrétní osoby (seznam ze dne 23. února 2022 je ke stažení zde)

Více informací k sankcím ZDE.

Švýcarsko přijalo balíčky sankcí uvalených EU ve dnech 23. a 25. února 2022. Aktiva uvedených osob a společností jsou s okamžitou platností zmrazena; finanční sankce proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, premiérovi Michailu Mišustinovi a ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi mají být rovněž provedeny s okamžitou platností.

Dne 14. září byla platnost sankčního seznamu prodloužena na dalších šest měsíců a aktuálně zahrnuje 1206 jednotlivých osob a 108 organizací. Další obnovení sankčního seznamu by mělo proběhnout 15. března 2023.

Dotazy na sankce proti Rusku a Bělorusku je možné směřovat na e-mailovou adresu EC-Russia-Sanctions@ec.europa.eu

Dotazy, týkající se celních záležitostí na Ukrajině je možné směřovat na e-mailovou adresu: TAXUD-CR@ec.europa.eu

Import zboží pocházející z Donětské a Luganské oblasti a seznam sankcí proti Ruské federaci (Evropská komise)

Hraniční přechody a podmínky v některých státech v souvislosti s Ukrajinou

Situaci na hraničních přechodech monitoruje MZV ČR (ZDE)

Bělorusko

Ukrajina uzavřela hraniční přechody s Běloruskem.
Informační systémy celních orgánů na Ukrajině fungují s potížemi. Některé úkony jsou prováděny ručně, takže je nutné počítat se zpožděním při odbavení vozidla.

Situace na hraničních přechodech;
Informace o hraničních přechodech

Česká republika

Zaměstnávání cizinců

Informace o možnostech zaměstnávání řidičů z Ukrajiny a dalších zemí je možné získat na https://www.truckjobs.cz/

Nejprve je nutné se zaregistrovat (registrace je zdarma). Po přihlášení kliknete na "Vzdělávání a informace" - "Zahraniční pracovníci"

Informace pro držitele ukrajinských řidičských průkazů
 

Mýto

Po dobu nouzového stavu jsou osobní i nákladní vozidla a autobusy osvobozeny od dálničních poplatků a mýta pro humanitární účely v souvislosti s válkou na Ukrajině.  Dopravci a řidiči nákladních vozidel a autobusů nad 3,5 tuny svou každou humanitární cestu jen on-line nahlásí. Před samotnou cestou vyplní tabulku dostupnou na webu www.mytocz.eu a následně zašlou na mail ua@czechtoll.cz, kde jim obratem přijde potvrzující e-mail. Vozidla s mýtnou palubní jednotkou pak nahlásí svou jízdu na infolinku CzechTollu +420 243 243 243, kde jim bude bezplatná přeprava potvrzena. Řidiči osobních automobilů do 3,5 tuny nemusejí humanitární cestu předem hlásit.

Podrobné informace k získání výjimky

Zprostředkování pomoci na území ČR (ZDE)

Lidé z Ukrajiny, kteří si vyřídí speciální vízum kvůli válečné situaci, s ním budou moci hned hledat zaměstnání.
Jakmile si místo najdou a dostanou pracovní smlouvu, mohou žádat o pracovní povolení a pak začít pracovat. Oznámilo to ministerstvo práce. Uprchlíci mohou podle ministerstva vnitra dostat dlouhodobé vízum ke strpění a automaticky s ním budou mít i veřejné zdravotní pojištění. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) dnes uvedla, že je pak potřeba se u ní zaregistrovat.
"Lidé, kteří přijdou z Ukrajiny do ČR, budou mít volný přístup na náš pracovní trh. Je důležité umožnit těm, kteří mohou pracovat, aby obstarali příjem pro svou rodinu," uvedlo ministerstvo. Informace začalo zveřejňovat i v ukrajinštině.
Česko má s Ukrajinou za určitých podmínek bezvízový styk. Po příjezdu tak mohou lidé v ČR pobývat tři měsíce bez víz. Nemohou tak ale pracovat a musí si platit zdravotní pojištění.
O vízum ke strpění mohou lidé z Ukrajiny žádat ve 27 pracovištích azylové a migrační politiky po Česku. Většina z nich má otevřeno jeden den v týdnu ve stanovených hodinách. Žádost je nutné podat osobně. Dvoustránkový formulář je v češtině a ukrajinštině. Musí se vyplnit latinkou, ne azbukou. Potřeba je fotografie. Žadatel vypíše své osobní údaje, případně i údaje o potomcích a dalších členech rodiny. Pokud zůstanou lidé u příbuzných, musí se sami do tří dnů po vstupu na české území zaregistrovat na cizinecké policii. Pokud budou bydlet v nějakém zařízení, nahlásí je ubytovatel. Lidé bez zázemí a ubytování se mohou obrátit na linku 974 801 802, která funguje nonstop.
S vízem ke strpění si uprchlíci mohou vyřídit v krajské pobočce úřadu práce povolení k zaměstnání. "Před podáním žádosti je třeba již mít nebo si najít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu, která je jednou z příloh žádosti," uvedlo ministerstvo práce. Žádost o pracovní povolení podává cizinec, nebo jeho zaměstnavatel.
Lidé z Ukrajiny musí mít zdravotní pojištění. U zaměstnaných ho odvádí zaměstnavatel. Také ostatní s vízem ke strpění budou "automaticky zařazeni do veřejného zdravotního pojištění", uvedlo ministerstvo vnitra.
Běženci mohou požádat i o azyl. Humanitární organizace už dřív uváděly, že lepší než vízum ke strpění by byla pro uprchlíky z Ukrajiny právě takzvaná doplňková ochrana, tedy dočasný azyl. U ní by ale vyřizování mohlo trvat déle.
"V této situaci není vstup do azylového řízení optimálním řešením. Rychlejší a efektivnější je požádat o speciální dlouhodobé vízum, které bude vyřízeno na počkání a navíc je možné hned požádat o povolení k zaměstnání a pracovat," zdůvodnilo ministerstvo vnitra.
Plzeňský kraj už ohlásil, že otevře v Plzni v bývalém obchodním domě Prior asistenční centrum, kde budou moci uprchlíci vyřídit všechna povolení a registrace na jednom místě. Jinak je potřeba obejít několik úřadů.

Dánsko

Pro komerční přepravu nouzové pomoci na Ukrajinu platí do 03. 04. 2022 následující výjimky z dob řízení a odpočinku

 • prodloužení denní doby řízení  z 9 na 11 h;
 • prodloužení týdenní doby řízení z 56 na 60 h;
 • prodloužení 14denní doby řízení z 90 na 96 h;
 • prodloužení doby jízdy před přestávkou ze 4,5 na 5,5 h.
 • odpočinek je povoleno trávit ve vozidle.

Nekomerční přeprava nouzové pomoci na Ukrajinu je zcela osvobozena od povinnosti dodržovat předpisy o době řízení a odpočinku.

„Neobchodní přeprava pomoci při mimořádných událostech“ znamená bezplatnou přepravu zboží určeného k distribuci lidem v nouzové situaci. Pokud přepravce za přepravu obdrží platbu, vztahují se na něj předpisy o dobách řízení a odpočinku.

Informace o výjimkách;

Aktuální zprávy

Estonsko

Situace na hraničních přechodech;
Informace o hraničních přechodech

Francie

Zákazy jízd

Pro humanitární přepravy (včetně souvisejících prázdných jízd), směřující na Ukrajinu a do sousedících zemí, byly zrušeny zákazy jízd pro nákladní vozidla na dobu tří měsíců (do 19. června 2022 včetně). Výjimka se týká uvedených států s výjimkou Ruska a Běloruska. (více informací)

Mýto

Výjimka z mýtných poplatků pro humanitární přepravy v konvojích do zahraničí: žádost o výjimku je třeba zaslat před cestou na e-mailovou adresu asfa@autoroutes.fr.
Pro jednotlivé přepravy humanitární pomoci do sběrných míst ve Francii udělí sdružení ASFA výjimku po jejím schválení jednotlivými koncesionáři. 

Itálie

V souladu s nařízením EU (ER) č. 561/2006 se na vozidla používaná pro záchranné operace nevztahují pravidla o dobách řízení a odpočinku.
Na základě bilaterální dohody mezi Itálií a Ukrajinou o silniční dopravě z března 1988 jsou vozidla, přepravující lékařský materiál, určený pro naléhavou pomoc, osvobozena od povinnosti předložit příslušné bilaterální povolení. Platnost výjimky byla prodloužena do 31. 12. 2022 včetně.

Pro řidiče s ukrajinskou státní příslušností platí výjimka, udělená italským Ministerstvem dopravy, k výkonu mezinárodní silniční přepravy zboží bez povolení (dvoustranného nebo tranzitního). Opatření dopravcům umožňuje volný pohyb na italském území. Výjimka platí do 30. června 2023. Pro moldavská vozidla platí výjimka do 31. března 2023. Všechna vozidla musí ale splňovat požadavky na provoz na pozemních komunikacích (například pojištění nebo bezpečnostní povinnosti).

Lotyšsko

Situace na hraničních přechodech;
Informace o hraničních přechodech

Maďarsko

Čerpací stanice v Maďarsku omezují výdej pohonných hmot zahraničním vozidlům. Byly zaznamenány situace, kdy PHM nebylo vůbec možné načerpat.

Podle aktuálního nařízení vlády platí rovněž opatření, podle kterého nemohou nákladní vozidla nad 7,5t a zahraniční nákladní vozidla nad 3,5t nakupovat pohonné hmoty za dotované ceny. Tato vozidla budou tankovat pohonné hmoty za tržní ceny.

Maďarsko uzavřelo hranici pro vozidla, převážející vojenský materiál na Ukrajinu.

V Maďarsku platí výjimka ze zákazu jízdy pro nákladní vozidla v případě, že vezou humanitární pomoc. Opatření na období 11. - 15. 3. 2022

Maďarské sdružení upozorňuje na platnost výjimky ze zákazů jízd pro nákladní vozidla s emisní normou Euro 3 a vyšší pro přepravu zásilek humanitární povahy z podnětu humanitární organizace. Pro získání výjimky je nutné vyplnit formulář: dokument pdf

Informace o hraničních přechodech jsou uvedeny zde

Moldávie

Všechny hraniční přechody mezi Ukrajinou a Moldávií jsou v provozu. Uzavřen je pouze hraniční přechod s Podněsterskem - Kuchurgan.

Německo

Mýto

Při převozu darovaných potravin, oblečení, přikrývek apod. se v Německu neplatí mýtné. Informace o požadavcích na osvobození od mýta a praktickém provedení (prokázání, vypnutí OBU, případná dočasná registrace vozidel u Toll Collect) (bližší informace)

Zákaz jízdy pro nákladní vozidla:

Spolkové ministerstvo dopravy požádalo spolkové země o udělení výjimek ze zákazu jízdy nákladních vozidel během nedělí s stáních svátků. Výjimky se mají vztahovat na přepravy ve směru k ukrajinské hranici za účelem přímé či nepřímé podpory pomoci ukrajinskému obyvatelstvu (včetně souvisejících přímých prázdných jízd).

Seznam spolkových zemí, které udělují výjimky ze zákazu řízení pro humanitární dopravu:

Spolková země platnost výjimky od platnost výjimky do
Bádensko-Württembersko 03.03.2022 26.06.2022
Bavorsko 04.03.2022 26.06.2022
Berlín 03.03.2022 26.06.2022
Braniborsko 04.03.2022 26.06.2022
Hamburg 03.03.2022 26.06.2022
Hesensko 04.03.2022 26.06.2022
Meklenbursko-Přední Pomořansko 03.03.2022 26.06.2022
Dolní Sasko 03.03.2022 26.06.2022
Severní Porýní-Vestfálsko 03.03.2022 26.06.2022
Porýní-Falc 03.03.2022 26.06.2022
Sársko 04.03.2022 26.06.2022
Sasko 04.03.2022 26.06.2022
Sasko-Anhaltsko 04.03.2022 26.06.2022
Šlesvicko Holštýnsko 03.03.2022 26.06.2022
Durynsko 04.03.2022 26.06.2022

Zákazy řízení o nedělích a svátcích se nevztahují na přepravy uprchlíků z Ukrajiny v autobusech.

Eurolicence / přístup na trh:

Nařízení (ES) č. 1072/2009 ve svém čl. 1 odst. 5 písm. e) stanoví, že přeprava léků, zdravotnického materiálu a vybavení a dalšího zboží určeného pro zmírnění naléhavých mimořádných událostí (zejména přírodních katastrof), jakož i související prázdné jízdy, nepodléhají Eurolicenci a jsou osvobozeny od požadavku na povolení k přepravě.

Doba řízení a odpočinku:

Podle čl. 3 d) nařízení EU (ES) č. 561/2006 jsou vozidla – včetně vozidel používaných pro nekomerční přepravu pro humanitární pomoc – používaná v nouzových nebo záchranných operacích vyňata z uplatňování pravidel o době řízení a odpočinku. období. Výše uvedené podmínky osvobození musí být všechny splněny, zejména konkrétní cesta nesmí tolerovat odklad nebo zpoždění z důvodu dodržení předepsaných dob odpočinku.

Polsko

Mýto

Polsko potvrdilo, že použije výjimku z placení mýta pro nákladní vozidla s max.povolenou hmotností nad 3,5t – nejen pro UKR nákl.vozidla kvůli problémům s faktickým placením ale i ta nákladní vozidla, která povezou humanitární pomoc na Ukrajinu. Od 12:00 h dne 2. 3. 2022 mají všichni, kteří chtějí této možnosti využít, notifikovat příslušné údaje na e-mail humanitarianaid@mi.gov.pl

Každá instituce nebo organizace, která plánuje cestu humanitárního vozidla nebo konvoje přes území Polské republiky, by měla poskytnout následující informace:

• počet vozidel,
• registrační čísla vozidel
• označení země, ve které je vozidlo registrováno
• pokud možno přibližnou dobu cesty přes území Polské republiky (v obou směrech)

Pokud trasa vozidla nebo konvoje s humanitární pomocí vede přes některý ze zpoplatněných dálničních úseků, který spravuje soukromý subjekt, je možné rovněž využít výjimku od zpoplatnění, nicméně je nutné se obrátit na příslušnou společnost - viz níže:

Dálnice A1 Gdaňsk-Toruň – koncesionář: Gdańsk Transport Company S.A.
https://a1.com.pl/kontakt/

Dálnice A2 Świecko-Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl-Konin - koncesionář: Autostrada Wielkopolska SA, Autostrada Wielkopolska II SA
https://www.autostrada-a2.pl/contact

Dálnice A4 Katovice-Kraków, koncesionář: Stalexport Autostrada Małopolska SA
https://www.autostrada-a4.com.pl/pl/kontakt/dane-teleadresowe

 • Aktuálně se prověřují podmínky pro registraci k dani z příležitostné přepravy osob, resp. možnosti upuštění od této povinnosti.

Polská palivová společnost Orlen stanovila dočasný limit pro nákladní automobily na nákup nafty na 500 litrů. Omezené zásoby mají i některé další čerpací stanice. Důvodem je problém s distribucí PHM zejména v oblastech poblíž hranice s Ukrajinou.

Celní úřady na hranici s Ukrajinou jsou otevřeny. Celní procedury pro nákladní dopravu jsou v režimu běžného provozu. Při odbavování směrem do Polska má přednost osobní doprava, rodiny s dětmi. Průjezd je umožněn i nákladním vozidlům, nicméně řidiči by měli počítat s možným zpožděním.

 • V Polsku platí výjimka ze zákazu jízdy pro nákladní vozidla v případě, že vezou humanitární pomoc.

Dočasné odchylky od ustanovení o době řízení, přestávkách a dobách odpočinku 

Od 4. března do 2. dubna 2022 platí v Polsku dočasné odchylky od ustanovení o době řízení, přestávkách a době odpočinku pro řidiče provozující vnitrostátní a mezinárodní silniční přepravu cestujících a zboží.
Dočasné odchylky od čl. 6 odst. 1 písm. 1-3, čl. 7 a čl. 8 odst. 8 nařízení (ES) č. 561/2006 platí takto:

 1. denní doba řízení nesmí přesáhnout 11 hodin;
 2. týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 60 hodin;
 3. celková doba řízení za dva po sobě jdoucí týdny nesmí přesáhnout 96 hodin;
 4. po době řízení pět a půl hodiny má řidič právo na nepřetržitou přestávku v délce nejméně 45 minut;
 5. řidič, pokud se tak rozhodne, může využít i pravidelnou týdenní dobu odpočinku ve vozidle, pokud má pro každého řidiče vhodná místa na spaní a vozidlo stojí.

Řidiči, kteří využijí těchto odchylek, musí ručně uvést tuto skutečnost na zadní stranu záznamového listu analogového tachografu nebo výtisku z digitálního tachografu.
Uplatňování dočasných odchylek nesmí zhoršit pracovní podmínky řidičů a úroveň bezpečnosti silničního provozu.

Zdanění příležitostné přepravy osob

V případě, že přeprava uprchlíků z Ukrajiny je realizována za úplatu, je nutné se přihlásit na příslušný finanční úřad a následně ve stanoveném termínu daň uhradit. Pokud je přeprava uskutečněna pro polskou neziskovou organizaci, je možné, aby částku daně uhradila tato společnosti, nicméně dopravce je povinen se na finančním úřadu zaregistrovat.

Rakousko

Od 1. března 2022 platí pro přepravy humanitární pomoci výjimka z poplatků za užití silnic a dálnic. Výjimka se vztahuje na veškerá vozidla (do 3,5 t, nad 3,5 t, nákladní i osobní) které jsou využívány právě pro dodávky pomoci Ukrajině. 

Pro získání výjimky je třeba zažádat předem ještě před uskutečněním jízdy, nebo následně po vykonání jízdy zažádat o vrácení peněz (výjimka se vztahuje na poplatky dálniční známkou, zvláštní úsekové poplatky i mýtné platby):

Vyplněné žádosti zasílejte na adresu: ausnahmeantrag@asfinag.at

Informace k výjimkám na stránkách Asfinag.at.

Rumunsko

Od 15. března do 13. dubna 2022 platí v Rumunsku dočasná odchylka od ustanovení o dobách řízení a odpočinku pro přepravu zboží prováděnou vozidly s hmotností nad 3,5 tuny.

- denní doba řízení nesmí přesáhnout 11 hodin;
- maximální týdenní doba řízení je prodloužena na 60 hodin;
- maximální čtrnáctidenní doba řízení je prodloužena na 96 hodin;
- maximální doba řízení před přestávkouje prodloužena na 5,5 hodiny;
- ve vozidle je povoleno čerpat běžnou týdenní dobu odpočinku v délce alespoň 45 hodin.

Řidiči, kteří využijí této odchylky, musí čerpání výjimky ručně zaznamenat na zadní stranu záznamového listu analogového tachografu nebo výtisku z digitálního tachografu.

Přehled situace na hraničních přechodech je uveden zdeKe dni 10. 3. byly ohlášeny dlouhé fronty vozidel na maďarsko-rumunské hranici.

Informace k aktuální situaci na hranicích je průběžně zveřejňována zde

Rumunská pohraniční policie pozastavila požadavek na předložení rumunského víza při vstupu do Rumunska pro všechny osoby opouštějící Ukrajinu buď přímo, nebo přes Moldavsko. Opatření se vztahuje na každého, kdo chce zůstat v Rumunsku nebo procházet přes Rumunsko do další cílové země. Opatření se týká i ukrajinských a tureckých řidičů.

Rumunské ministerstvo dopravy a infrastruktury potvrdilo, že kamionům jedoucím z Ukrajiny do Turecka přes Rumunsko bude povolen průjezd Rumunskem bez tranzitního povolení.

Slovensko

Humanitární pomoc je směřovaná výhradně přes hraniční přechod Vyšné Nemecké.
Pro potřeby ukrajinských celních oránů je nutné, aby k přepravě bylo připraveno:

 • soupis přepravovaného zboží
 • vývozní celní prohlášení
 • v případě fyzických osob je dostačující předběžné celní prohlášení o výstupu

V případě potíží s podáním celního prohlášení je možné kontaktovat Finanční správu: 048/4317222 (volba č. 5) - funguje nonstop

Aktualizovaný stav průjezdnosti hraničních přechodů najdete (ZDE) a (ZDE)

Slovenská policie žádá, aby lidé přes hranice neposílali léky. Podléhají přísnější celní kontrole a musí být skladovány za určitých podmínek. Dary jednotlivců zatěžují odbavování ostatní pomoci.

Zákazy jízd pro nákladní vozidla

Na Slovensku platí výjimka ze zákazu jízdy pro nákladní vozidla v případě, že vezou humanitární pomoc.

Mýto

Přepravy humanitární pomoci nebo uprchlíků jsou osvobozeny od mýtných poplatků: osovobození platí pro vozidla převážející humanitární pomoc a cizince během mimořádné situace v souvislosti s hromadným přílivem cizinců na území Slovenska, který je způsoben ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Provozovatel vozidla nebo řidič musí danou skutečnost prokázat potvrzením orgánu státní správy, zahraniční dopravci osvědčením orgánu zahraniční správy vydaným:

Ministerstvem vnitra Slovenské republiky - pokud je humanitární pomoc vykládána na Slovensku;
Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky - pokud se jedná o tranzit přes území Slovenska.

Vozidlo osvobozené od mýtných poplatků musí být registrované u správce mýta prostřednictvím zákaznického centra. Žádost musí obsahovat: potvrzení orgánu státní správy včetně časového omezení jízdy; registrační značku vozidla; podpis a razítko; emailový kontakt; osvědčení.

Osvobození od mýta se uplatňuje od 26. února 2022, kdy byla na Slovensku vyhlášena mimořádná situace. V případě, že provozovatel vozidla nebo řidič vykonali od tohoto data platbu mýta za přepravu humanitání pomoci nebo přepravu cizinců, zákon jim dává možnost požádat správce výběru mýtného o vrácení platby, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení mimořádné situace:

O vrácení mýtného může dopravce požádat zasláním e-mailu na adresu info@emyto.sk, nebo v zákaznickém portálu www.emyto.sk či osobně v zákaznickém centru.

Slovinsko

Slovinsko zavedlo osvobození od placení mýtného (e-známky) na slovinských dálnicích pro všechny občany Ukrajiny, kteří vstupují na území Slovinska nebo jím projíždějí z humanitárních nebo válečných důvodů. 

Španělsko

Pro nekomerční humanitární přepravy platí následující výjimky:

 1. Dle čl. d) nařízení EU (ES) č. 561/2006 platí pro vozidla v nekomerční humanitární dopravě výjimka z uplatňování pravidel o dobách řízení a dobách odpočinku. 
 2. Nařízení (ES) č. 1072/2009, čl. 1 odst. 5 písm. přírodní katastrofy), jakož i prázdné jízdy uskutečněné v souvislosti s nimi, nepodléhají licenci Společenství a jsou osvobozeny od požadavků na povolení k přepravě.
 3. Řidiči vozidel používaných pro nekomerční humanitární přepravu jsou osvobozeni od předložení osvědčení o odborné způsobilosti dle Royal-Decree 284/2021.

Uplatňování dočasných odchylek nesmí zhoršit pracovní podmínky řidičů a bezpečnosti silničního provozu.

Švýcarsko

Dálniční známka: do 30. června 2022 je pozastavena povinnost dálničních poplatků pro všechna vozidla přepravující uprchlíky z Ukrajiny nebo humanitární pomoc na Ukrajinu. 
Dotazy k výjimkám: Beat Rohner, tel. 058 463 38 55; Stephan Schibler, tel. 058 463 07 83; central-vignette@bazg.admin.ch

Mýtné poplatky: žádost o osvobození od mýtných poplatků pro přepravy zboží určeného na pomoc Ukrajině, musí být podána před uskutečněním cesty na e-mailovou adresu: lsvaallgemein@bazg.admin.ch.

Informace k výjimkám z poplatku za užití silnic a dálnic: https://www.bazg.admin.chhttps://www.bazg.admin.ch

Aktualizace 15.07.2022

Autor: Odbor informací
Aktualizováno: 15. 09. 2022

Související informace:

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2022 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se