SUB Illust

Výjimky z nařízení 561/ 2006

Země: Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Španělsko Švédsko Velká Británie Štítky: Nákladní doprava

Pro přepravy potravin a léků bude v některých zemích platit výjimka z nařízení týkajího se dob řízení a odpočinku.

Výjimky z režimu práce a odpočinku řidiče jsou jednotlivými státy udělovány zapředpokladu, že nebude narušena bezpečnost silničního provozu a řidiči, kteří pocítí únavu nebudou v jízdě pokračovat. 
Odpovědnost za zdraví a bezpečí zaměstnance nese zaměstnavatel.

ZEMĚ Výjimečné okolnosti související s Covid-19 Období Výjimka udělena pro řidiče  Z nařízení 561/2006 je stanovena odchylka Oznámeno dne 
Belgie zajištění vnitrostátních dodávek zboží 19.03.-31.03.2020 řidiči zapojení do dovatelského řetězce základním zbožím a medicínou

čl.6(2) nahrazení max. týdenní doby řízení 60h místo 56h

čl6.(3) nahrazení max. 14denní doby řízení 90h jednou 96h;

čl.8(6) odložení týdenního odpočinku po šesti-24 časových úsecích

18.03.2020
zveřejnilo ministerstvo dopravy
Bulharsko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 19.03-13.04.2020 vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží

čl.6(1) nahrazení max. denní doby řízení 9h jednou 11h 

čl.7 nahrazení minim. denních přestávek uložením 45min přestávky po 5,5h

čl.8(6) odložení pravidelného týdenního odpočinku o šest-24h časových úseků

oznámeno dne 17.03.2020

Stálým zastoupením Bulharska v Bruselu

Česko   16.03.-15.04.2020 Ministerstvo dopravy v souladu s článkem 14.2 nařízení 561/2006 oznámilo Komisi, že české úřady uznávat a tolerovat řidičům nákladních vozidel odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku, které budou způsobené nečekanými zdrženími zejména na hraničních přechodech. Řidiči, kteří vinou kontrol na přechodech nebo i z důvodu jiných hygienických opatření např. u zákazníků, vyvolaných epidemií koronaviru, budou nuceni se odchýlit od stanovených pravidel, musí důvod odchylky nejpozději po dojetí na místo přestávky či odpočinku zaznamenat na výtisk z tachografu nebo na záznamový list. Ministerstvo dopravy
Dánsko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 13.03.-22.03.2020
Výjimka prodloužena do 11.04.2020
veškerých vnitrostátních přeprav zboží v Dánsku čl.8(6) odložení týdenního odpočinku ve stanovené době oznámeno dne 13.03.2020; 22.03.2020
Dánským úřadem pro silniční dopravu
Francie zajištění vnitrostátních dodávek zboží 21.03.2020-19.04.2020 vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží

čl.6(1) prodloužení max. denní doby řízení jednou 10 nebo 11h až 2x týdně

čl.6(2) nahrazení max. týdenní doby řízení 60h místo 56h

čl6.(3) nahrazení max. 14denní doby řízení 90h jednou 102h.

21.03.2020

Stálým zastoupením Francie v Bruselu

Chorvatsko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 18.03.-06.04.2020

vnitrostátní a mezinárodní nákladní přepravy zboží např.: potravin a souvisejících produktů; pohonných hmot; surovin; potravin pro zvířata; léků a lékařského vybavení; vybavení nemocnicím a jiným veřejným institucím.

čl.6(1) nahrazení max. denní doby řízení 9h jednou 11h

čl.6(2) nahrazení max. týdenní doby řízení 56h jednou 60h

čl6.(3) nahrazení max. 14denní doby řízení 90h jednou 96h

čl.7 nahrazení minim. denních přestávek uložením 45min přestávky po 5,5h

čl.8(1) zkrácení denní doby odpočinku z 11 na 9h

č.8(6) zkrácení řádného týdenního odpočinku ze 45h na 24h bez náhrady

20.03.2020

Stálým zastoupením Chorvatska v Bruselu

Lucembursko zajištění dodávek zboží 19.03.-17.04.2020 vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží

čl.6(2) nahrazení max. týdenní doby řízení 60h místo 56h

čl6.(3) nahrazení max. 14denní doby řízení 90h jednou 96h

čl.8(6) odložení pravidelného týdenního odpočinku o šest-24h časových úseků

19.03.2020
zdroj: CLC
Maďarsko zajištění dodávek zboží 21.03.-19.04.2020 vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží a osob.

čl.6(1) nahrazení max. denní doby řízení 9h jednou 11h

čl.6(2) nahrazení max. týdenní doby řízení 65h místo 56h

čl6.(3) nahrazení max. 14denní doby řízení 90h jednou 105h

čl.7 nahrazení minim. denních přestávek uložením 45min přestávky po 5,5h

čl.8(1) zkrácení denní doby odpočinku z 11 na 9h

č.8(6) zkrácení řádného týdenního odpočinku ze 45h na 24h bez náhrady

čl.8(6) odložení pravidelného týdenního odpočinku ze šesti na semd-24h časových úseků

20.03.2020

Stálým zastoupením Maďarska v Bruselu

Německo zajištění vnitrostátních dodávek zboží 18.03.-17.04.2020 přeprav zboží denní potřeby, potraviny, krmivo, mezi výrobci, sklady a prodejnami, medicínský materiál, veškerý materiál, který souvisí s opatřením proti korona viru, pohonné hmoty.

čl.6(1) prodloužení max. denní doby řízení na 10h max. 5x týdně

čl.8(6) řidič může vykonat dva po sobě zkrácené týdenní odpočinky, za předpokladu že v následujících čtyřech po sobě jdoucích kalendářních týdnech vykoná čtyři týdenní odpočinky, z nichž dva budou běžné.

19.03.2020
zveřejněno Ministerstvem dopravy

Nizozemí zajištění vnitrostátních dodávek zboží 14.03.2020-07.04.2020 vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží - zásobování lékáren, supermarketů a dalších potravinových obchodů

čl.6(1) nahrazení max. denní doby řízení 9h jednou 11h 

čl.6(2) nahrazení max. týdenní doby řízení 60h místo 56h

čl6.(3) nahrazení max. 14denní doby řízení 90h jednou 96h

čl.8(6) odložení pravidelného týdenního odpočinku ze šesti na sedm -24h časových úseků

20.03.2020 oznámeno Stálým zastoupením Nizozemska v Bruselu
Norsko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 14.03.-13.03.2020 vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží (potravin, léků a jiného zboží denní potřeby do obchodů a lékáren)

čl.8(1) zkrácení denní doby odpočinku z 11 na 9h

čl.8(6) alespoň jeden zkrácený týdenní odpočinek každý týden v období výjimky

19.03.2020
EFTA
Polsko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 18.03.- 16.04.2020 vnitrostátní a mezinárodní silniční přepravy cestujících a zboží

čl.6(1) nahrazení max. denní doby řízení 9h jednou 11h

čl.6(2) nahrazení max. týdenní doby řízení 60h místo 56h

čl6.(3) nahrazení max. 14denní doby řízení 90h jednou 96h

čl.7 nahrazení minim. denních přestávek uložením 45min přestávky po 5,5h

18.03.2020 zveřejnilo IRU, zdroj: ZMPD
Portugalsko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 23.03-06.04.2020 Veškerá přeprava zboží

čl.6(1) nahrazení max. denní doby řízení

čl.8(6) úprava týdenního odpočinku

23.03.2020
Stálým zastoupením Portugalska v Bruselu
Rakousko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 16.03.-14.04.2020 vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží

čl.6(1) nahrazení max. denní doby řízení 9h jednou 11h

čl.6(2) nahrazení max. týdenní doby řízení 60h místo 56h

čl6.(3) nahrazení max. 14denní doby řízení 90h jednou 100h

čl.7 nahrazení minim. denních přestávek uložením 45min přestávky po 5,5h

čl.8(1) zkrácení denního odpočinku z 11h na 9h

čl.8(6) odložení pravidelného týdenního odpočinku o šest-24h časových úseků

20.03.2020

Stálým zastoupením Rakouska v Bruselu

Rumunsko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 18.03.-16.04.2020 vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží

čl.6(1) nahrazení max. denní doby řízení 9h jednou 11h 

čl.7 nahrazení minim. denních přestávek uložením 45min přestávky po 5,5h

čl.8(1) zkrácení denního odpočinku z 11h na 9h

čl.8(6) odložení pravidelného týdenního odpočinku o šest-24h časových úseků

oznámeno dne 17.03.2020
Stálým zastoupením Rumunska v Bruselu
Řecko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 19.03.-17.04.2020 vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží

čl.6(1) nahrazení max. denní doby řízení 9h jednou 11h 

čl.6(2) nahrazení max. týdenní doby řízení 60h místo 56h

čl.7 nahrazení minim. denních přestávek uložením 45min přestávky po 5,5h

čl.8(1) doba denního odpočinku zkrácena z 11 na 9h

čl.8(6) odložení pravidelného týdenního odpočinku o šest-24h časových úseků

oznámeno:

20.03.2020

Ministerstvem dopravy

Slovensko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 19.03.-17.04.2020 vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží

čl.6(1) nahrazení max. denní doby řízení 9h jednou 11h

čl.6(2) nahrazení max. týdenní doby řízení 60h místo 56h

čl6.(3) nahrazení max. 14denní doby řízení 90h jednou 96h

čl.7 nahrazení minim. denních přestávek uložením 45min přestávky po 5,5h

čl.8(1) doba denního odpočinku zkrácena z 11 na 9h;

19.03.2020
oznámilo Sdružení Česmad Slovakia
Slovinsko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 16.03.-14.04.2020 vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží

čl.6(1) nahrazení max. denní doby řízení 9h jednou 11h

čl.6(2) nahrazení max. týdenní doby řízení 65h místo 56h

čl6.(3) nahrazení max. 14denní doby řízení 90h jednou 96h

čl.7 nahrazení minim. denních přestávek uložením 45min přestávky po 5,5h

čl.8(1) doba denního odpočinku zkrácena z 11 na 9h;

čl.8(6) odložení pravidelného týdenního odpočinku o šest-24h časových úseků

23.03.2020 Ministerstvem dopravy
Španělsko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 29.03.-12.04.2020 veškerých přeprav zboží ve Španělsku

čl.6(1) prodloužení denní doby řízení z 9 na 10 h

čl.8(6) ve 14 denním období smí být čerpán 45h odpočinek a jeden 24h odpočinek bez náhrady

řádný týdenní odpočinek smí být čerpán v kabině vozidla, pokud je k tomu vhodně uzpůsobena.

oznámeno dne 17.03.2020
Ministerstvem dopravy
Švédsko zajištění vnitrostátních dodávek zboží 16.03.-14.04.2020 veškerých vnitrostátních přeprav zboží a osob ve Švédsku

čl.8(2) denní odpočinek minim. 9 po sobě jdoucích hodin během 24h

čl.8(6) doba nepřetržitého 24h odpočinku se považuje za týdenní dobu odpočinku bez náhrady

čl.6 denní, týdenní a 14denní doby řízení lze prodloužit při dodržení požadavku na přestávky a odpočinek dle 561/2006

oznámeno dne 16.03.2020
Švédskou dopravní agenturou
Velká Británie zajištění vnitrostátních dodávek zboží 18.03.-16.04.2020

dovážející potraviny a nepotravinové zboží (pro osobní péč, papír pro domácnost a čištění) a volně prodejná léčiva, provádějící následující jízdy v Anglii, Skotsku a Walesu: -distrib. zboží do obchodů (nebo skladů); -dovoz zboží od výrobce nebo dodavatele k distrib. centrům/skladu (včetně návratu); -od výrobce nebo dodavatele do obchodu/skladu; převážející zboží mezi distrib. centry (včetně návratu).

Výjimka se nevztahuje na řidiče dovážející zboží koncovým zákazníkům.

čl.6(1) nahrazení max. denní doby řízení 9h jednou 11h
NEBO
čl.8(6) odložení týdenního odpočinku po šesti-24 časových úsecích na sedm-24h čas.úseků, požadavek na dvě řádné doby odpočinku (či řádnou a zkrácenou) během 14 dnů stále platí;

čl.6(2) nahrazení max. týdenní doby řízení 60h místo 56h

čl6.(3) nahrazení max. 14denní doby řízení 90h jednou 96h;

čl.7 nahrazení minim. denních přestávek uložením 45min přestávky po 5,5h;

čl.8(1) doba denního odpočinku zkrácena z 11 na 9h;

18.03.2020
zveřejnilo Ministerstvo dopravy

Autor: Odbor informací
Aktualizováno: 27. 03. 2020

Související informace:

Březen 2020

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Události v březnu 2020

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2020 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se