SUB Illust

Změny v zákoně o provozu na pozemních komunikacích

Štítky: Akce ČESMAD BOHEMIA

Vojtěch Hromíř byl hostem pořadu ČT24, jehož hlavním tématem byla připravovaná revize bodového systému.

Záznam rozhovoru můžete zhlédnout zde

Vláda schválila novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která systém zjednodušuje. Nově například zavádí pouze tři skupiny trestných bodů, zvyšuje ale pokuty za závažné přestupky. Předloha taky počítá s možností řídit auto od 17 let pod dohledem nebo pořízení řidičského průkazu na zkoušku. Nejprve byly fixně stanovené blokové pokuty, vlastně pokuty ve správních řízeních. Téma pro dopravního experta Romana Budského a generálního tajemníka ČESMAD BOHEMIA Vojtěcha Hromíře. Pánové, o revizi bodového systému se mluvilo mnoho let. Je tu, je to změna k lepšímu. Bude to mít výchovný efekt a šlo o něj, nebo ne tak pane Hromíři začněte.

VH

Tak už tady bylo několik pokusů o změnu bodového systému. Já osobně si myslím, že ten, že ta, že ta změna není nikterak zásadní, aby nějakým způsobem výrazně ovlivnila chování motoristů. Ale docela určitě si myslím, že to je impulz k tomu, aby se zase připomnělo, že ten systém je, že existují závažné přestupky. A myslím si, že to nás může zase vzbudit takovou větší pozornost.

Pane Budský, bylo to potřeba, ta změna přestával fungovat ten současný systém na lidi?

RB

Já si myslím, že to bylo velmi dobré rozhodnutí. Tím, že se vytvořily pouze tři skupiny bodovaných přestupků, tak je to pro řidiče určitě přehlednější. Dá se jasně mluvit o tom, že jsou tady přestupky za šest bodů, které jsou skutečně závažné. Těch je několik. Dá se říct, které to jsou. Pak jsou tyto přestupky středně a lehce závažné. Čili podle mého názoru to zpřehlednilo, zpřehlednil ten bodový systém pro běžné řidiče.

Ona, když se třeba snížila pane Budský, rychlost v obcích z 60 na 50 km, mělo to efekt? Stejně tak efekt mělo, když se zavedla přednost chodců na přechodech i bodový systém určitě měl svůj velký efekt. Bude efekt mít i tato změna?

RB

Tak toto je komplexní změna. Ono se jedná nejenom o bodový systém, ale jedná se vlastně o aktualizaci celého sankčního systému. Čili bylo to vytvořeno pro to, aby to ten efekt mělo. Věřím tomu, že by se to mohlo podepsat pozitivně na na chování všech účastníků silničního provozu. Samozřejmě je tam i prostor pro to, aby se na tom sankčním systému pracovalo do budoucna to v každém případě tam ten prostor vidím.

Kdybyste měl, pane Hromíři, vypíchnout nějakou jednu z těch změn nebo něco vybrat, co vás zaujalo, co si myslíte, že je krok dobrým směrem. Co by to bylo?

VH

Já bych možná upozornil na to, že my zastupujeme vlastně profesionální řidiče. Každý z nás nebo skoro každý je motorista, ale ti profesionální řidiči najedou za rok násobně více km než ostatní motoristé. Proto pro nás je velmi důležité to, aby systém byl nastaven tak, že nebude zbytečně diskvalifikovat ty profesionální řidiče vlastně z jejich povolání. Mám na mysli, pokud se řidič dopustí třeba dvou přestupků, protože ten systém u těch šesti bodů je vlastně dvakrát a dost, potom u čtyř bodů třikrát a dost apod. Tak pokud se dopustí závažných přestupků, v pořádku, ale důležité je, aby nepostihoval třeba odebráním řidičského průkazu ty řidiče za nějakou spíše administrativní chybu, když to tak nazvu. A vy jste se ptala na nějaký pozitivní příklad a já bych možná spíše uvedl ten negativní, protože právě to naše hledisko je takové, aby profesionální řidiči nepřicházeli o zdroj obživy de facto. Tak jestli to správně čteme ten vládní návrh, tak je tam zadržení řidičského průkazu na šest až 18 měsíců v případě, že vozidlo nemá registrační značku a teď samozřejmě může se objevit velká diskuse, jestli ten řidič o tom věděl, že nemá registrační značku nebo jestli mu někde odpadla, atd. A to potenciální riziko pro nás jako je poměrně vysoké. Podobně je tam taková sankce i za situaci, kdy mu propadne například profesní osvědčení, což je vlastně věc, která bezprostředně nesouvisí s bezpečností silničního provozu, ale z jeho profesionální schopností vykonávat práci řidiče v nákladní dopravě třeba. Ale opět si myslím, že ta sankce odebrání řidičského průkazu je tam příliš příliš tvrdá.

Pane Budský, ještě když se vrátím k tomu zpřehlednění, tak většinou je to komentováno tak, že je to výhoda, ale na druhou stranu není to nevýhoda právě proto, že víme, co je větší přestupek, víme, co je menší přestupek, tak nebude to fungovat tak, že já budu vědět, že za něco body nedostanu, tak to prostě risknu.

RB

No, spíš jde o to, když jsou si lidé vědomí, že ten konkrétní delikt nebo respektive to konkrétní nedobré chování na silnici může být postiženo i přidělení nějakých trestných bodů, tak je to naopak spíš takový ten vztyčený ukazováček, aby si člověk na to dal pozor. Čili když člověk ví, že za toto chování dostanu nějaké trestné body a dokonce může dostat třeba i tu maximální částku šesti bodů, tak pro řadu řidičů to může působit skutečně značně preventivně.

Takže fungují vyšší pokuty na řidiče. Budou se lidé chovat slušněji, když budou hrozit vyšší pokuty. A to nastavení té výše pokut, nemělo by se to třeba počítat jinak třeba z výše příjmu řidiče z daňového přiznání, tak to někde funguje.

RB

Toto toto samozřejmě je v některých státech zavedeno, ale v ČR se vlastně říká, jestli se vůbec dozvíme, kolik ten člověk opravdu má roční příjem. Čili dá se říct, že by třeba lidé, kteří jsou navenek bohatí, tak formálně potom mohou mít nízký příjem a naopak lidi, kteří vypadají, jako že patří spíš do té nižší příjmové skupiny, tak ve své podstatě jsou skutečně relativně chudí a ti by mohli platit více. Takže já si myslím, že toto je daleko daleko rychlejší a daleko přehlednější a spravedlivější, když se prostě stanoví rozpětí možného postihu za ten konkrétní delikt. Rozhodně bych nedoporučovala, bychom zabíhali do zjišťování, jaký vlastně měl příjem ten který řidič.

S tím souhlasíte?

VH

Určitě, určitě s tím souhlasím. A já jsem na začátku možná řekl, že neočekávám velkou změnu chování řidičů, ale myslím si, že pročistit ten systém zjednodušení do těch tří bodových úrovní apod, tak je určitě v pořádku. Ta změna přináší některé pozitivní úpravy, byť možná menší, například s rozvojem elektromobility, tak zvyšuje vlastně maximální povolenou hmotnost vozidel, která můžete řídit s řidičským oprávněním skupiny B, z tří a půl tuny na čtyři tuny 250 kilo, protože ta vozidla s elektrickým pohonem potřebují baterii, aby se nesnižovala vlastně užitná hodnota toho vozidla, tak je dobré to tam to tam rozšířit. Pro nás asi není úplně využitelná možnost řídit vozidlo s mentorem od 17 do 18 let. To zřejmě v profesionální dopravě využít nebudeme umět, ale tímto směrem vlastně to uvažování jde i v jiných zemích. To, co by zajímalo například nás, tak je diskuse o snížení věku pro řidiče autobusů třeba v nějakém menším, řekněme území do 50 km apod.

K tomu řidičáku na zkoušku se chci ještě určitě dostat. Teď mě pánové jenom, zajímá taková jedna věc, jestli ta nová pravidla vlastně řeší, řekla bych, ten největší problém českých silnic, a to je agresivita řidičů. Pane Budský?

RB

Tak to je právě to, co postrádám v českém řádu. Právním faktem je, že tu definici agresivity a vůbec ten efektivní boj s agresivitou je problémem všech motoristicky vyspělých států, ale už jsou některé země, které jsou před námi, konkrétně Nizozemsko, které už agresivitu v dopravě jasně definovalo. Čili jedná se o úmyslné jednání, jehož cílem je emocionálně nebo fyzicky poškodit jiného účastníka zahraničního provozu. A pokud je zjištěno nebo definováno, že ten řidič se choval takovým způsobem, tak může až na tři roky do vězení. Čili podle mého názoru bychom měli skutečně definovat agresivitu v silničním provozu, protože opravdu je dnes a denně na těch silnicích vidět. A podle některých statistických šetření se agresivita podílí na vzniku téměř 40 % smrtelných dopravních nehod. Čili určitě definovat agresivitu v dopravě a určitě zvolit skutečně velice přísné postihy pro agresory.

Možná. Pane Budský, ještě jeden český zlozvyk. Proč Češi jezdí ve středním pruhu na tříproudé dálnici?

RB

To je taky přestupek, ne? No samozřejmě, toto je přestupek, čili řada řidičů se to ani neuvědomí, že do toho prostředního pruhu bezdůvodně nesmějí. Takže tam je spíš otázka toho dělat dohled nad tím, jak se řidiči na silnici chovají a ty řidiče nekompromisně trestat, protože ono to je opravdu vlastně nebezpečné. Nutí to potom řidiče, kteří jedou za nimi, najíždět zbytečně z pravého až úplně do toho levého pruhu. Pak se zase složitě vracejí. Můžou tam vznikat skutečně velice nebezpečné situace. Je to zlozvyk, se kterým je potřeba pořád pořád tvrdošíně bojovat.

A další zlozvyk, ten se týká řidičů kamionů. Pane Hromíři, ten je, že předjíždí a blokují ten nejrychlejší pruh.

VH

Tak pokud se toto stane, tak to je zlozvyk prostě pokud se v místě, kde jsou tři pruhy, to znamená je tam i ten pomalý, třeba stoupací, vedle sebe objeví tři kamiony, tak je to, řekl bych, známka neprofesionality prostě toho toho jednoho řidiče. Ale je to jako se vším. Máme prostě tady sankční vlastně systém, protože se příběhy na našich silnicích dějí nějaké přestupky, tak asi snahou nás všech by mělo a určitě je to, aby těch přestupků bylo co nejméně.

A k té agresivitě také postrádáte boj s ní?

VH

Tak agresivita, to je, to je obtížná matérie si myslím. Jak jak s ní bojovat. Pan Budský vlastně přichází s návrhem, aby vůbec u nás vznikla nějaká rozumná definice, která by se začala využívat, pokud existuje dobrá inspirace. Já si myslím, že to by skutečně pomohlo tomu, co se děje u nás na silnicích.

Co bezpečná vzdálenost? Vypadla definice časová i metráž ní rozumíte tomu proč.

VH

Tak tento detail se přiznám, že neznám. Nevím, proč ta vzdálenost vypadla. Vidím jenom, že v Rakousku, v Německu na dálnicích jsou značení vodorovná, taková, že se řidič může sám korigovat tu vzdálenost atd. Ale proč to vypadlo teď z toho návrhu? To nevím.

Pan ministr Kupka říká, že ten původní návrh bezpečné vzdálenosti byl v metrech, což podle něj neodpovídá fyzikálním zákonům, protože se liší podle rychlosti vozidla. On vlastně říká, že bezpečná vzdálenost jsou dvě vteřiny k zabrždění, a tak budou úřady informovat, vychovávat, dělat prevenci a tak dál. Co s tím, pane Budský, jde to nějak kontrolovat? Nastavit pravidla? Inspirovat se někde v zahraničí? Nějaké speciální, já nevím, stacionární radary nebo něco podobného?

RB

Já si myslím, že se můžeme inspirovat dokonce v okolních státech, jako je Rakousko nebo Německo, kde skutečně jsou schopni měřit časový odstup mezi jedoucími vozidly a mají třeba i definováno, jaký ten odstup je ten doporučovaný. Jak říkal pan Hromíř, to jsou třeba ty dvě sekundy anebo minimálně dvě sekundy. A Němci to mají nastaveno tak, že pokud jste pod jednu sekundu, tak začínají trestat. A čím menší odstup je, po tu jednu sekundu, tím větší jsou sankce. A v těch extrémních případech může být vysloven kromě tedy přidělení trestných bodů může být vysloveny tříměsíční zákaz řízení. Čili v našem bezprostředním sousedství se to už dávno umí řešit. Faktem je, že když jedete do těchto států, vidíte, že ti řidiči dodržují daleko větší odstupy mezi sebou. A je tam i menší výskyt takových těch řetězových dálničních havárií. Čili já si myslím, že opravdu inspiraci máme v zahraničí. Ti kolegové by nám skutečně velice rádi pomohli a ta technika, jak to změřit, tak ta tam také existuje, takže v tom zas až takový problém nevidím do budoucna.

Co telefonování za volantem, respektive telefon za volantem, protože ono je to teď v kategorii středně závažných přestupků. Proč, z čeho se vychází? Jsou nějaké statistiky, že tolik a tolik nehod zaviní telefonování, přičemž jde vlastně o ten telefon, o to držení, protože ono samotné telefonování vlastně není zakázané. Můžeme telefonovat přes hands-free, tak proč je tak silný tlak na větší pokutování telefonu.

RB

Pokud tak, takže pokud se člověk věnuje telefonickému rozhovoru, na to byly dělané různé zahraniční výzkumy, tak v tom okamžiku narůstá nebezpečí vzniku dopravní nehody až na sedminásobek, což odpovídá zhruba jedné promile alkoholu v krvi. A pokud volíme číslo na displeji, čili věnujeme maximální pozornost tomu číslu nebo tomu displej, abychom se nepřeklepli, tak to riziko, že způsobíme dopravní nehodu vzůstá až na dvanáctinásobek. Čili skutečně používání mobilů a těch hovorových zařízení za jízdy je opravdu velmi nebezpečné. A když se potom podíváme i na statistiky policie, kolik vlastně zjistí těchto deliktů, tak ani to číslo není zrovna malé, takže si myslím, že skutečně je potřeba jasně říct, budeme to trestat přísně, protože tito řidiči jsou potenciálně velice nebezpeční.

Pane Hromíři, asi každému se to občas stalo, že si vzal telefon do ruky. Na druhou stranu spousta lidí drží v ruce obrovské jídlo z fast foodu, během řízení se otáčí dozadu za dětmi nebo se hrabe v kabelce v tašce atd. To tam není.

VH

Je to tak. No, asi ten zákon nemůže postihnout úplně všechno chování, které je závadné. Telefony - to je fenomén dneška, podobné to je vlastně s nastavováním třeba navigace za jízdy a ovládáním dalších zařízení. Ne každý si s tím umí poradit tak, aby aby se nic nepřihodilo. Takže proto ten zákon vlastně se snaží pojmenovat alespoň tedy to chování, které se dá možná i docela dobře zjistit a prokázat.

A jízda na červenou je to tak závažný přestupek, že vyžaduje tvrdší trest?

VH
Já si myslím, že na červenou je jeden z těch právem nejzávažnějších přestupků. Je to podobné vlastně na vjíždění na železniční přejezd na červené znamení apod. Jenom bych tady upozornil na takový detail a známe to všichni,  zejména z měst, že na semaforech bývá různě nastavená doba trvání oranžového světla a někdy z té situace není tak úplně jednoduché vlastně hned zaregistrovat, že se změnila barva na semaforu, když to zjednoduším, a dovedu si představit situaci, že potom nějaká kamera řidiče nasnímá na červenou. Ale to je problém, který tady máme jsme měli i do teďka a myslím si, že prostě červená je červená, protože se na ní jezdit nesmí a je to nebezpečná situace, takže je to právem v té kategorii za šest.

Pane Budský, poslední věc. Málem jsem na ní zapomněla, protože pana Hromíře se netýká tedy ten řidičák na zkoušku. Zajímá mě, jestli tady v tomto případě jde tedy o to, aby se mladí lidé vyjezdili a už to pak nezapomněli a jestli to nebude svádět k tomu, že když už ten řidičák mám, tak tam sednu sama bez toho rodiče.

RB
Tak máte na mysli asi to ten institut 17, čili možnost udělat si řidičák v 17 a do 18 let jezdit vlastně pod doprovodem tzv. mentora, tak tady jde o to, že máte pravdu v tom, že je potřeba se mimo jiné vyjezdit, protože když si uděláte autoškolu, tak najezdíte zhruba 500 km. Ale celosvětově se odborníci shodují na tom, že za volant by měl člověk usedat samostatně po ujetí minimálně 3000 km pod dohledem někoho zkušeného. Čili jít cestou, že výrazně zvýšíme počty hodin v autoškole, je samozřejmě nesmysl, protože jednak by to byla ekonomická raketa, kolik by to stálo a jednak co si budeme říkat, zpravidla se jezdí tam, kde se zkouší, tak, že by se ten nový řidič zase až tak moc nenaučil. Naopak, když si ten čerstvý řidič sedmnáctiletý sedne vedle rodiče, tak jednak je tam autorita, která ho vede k tomu, aby se choval na silnici odpovědně, protože ten rodič mu řekne musíš znát pravidla, budeš jezdit bezpečně, budeš jezdit ohleduplně, protože jsem tady s tebou. Já je tady s tebou tvoje rodina a my se od tebe nenecháme zabít. Jedna věc. Druhá věc. Ten šofér může takto jezdit celý rok, čili on zažije vlastně všechna období roku, ať třeba horké léto, tak třeba mrazivou sněhovou zimu. A další věc. On se tím autem dostane i do lokalit, kam se běžně z autoškol nedostane. Třeba z toho 200 km od domova, když jedou někam na chalupu nebo na nějakou návštěvu. Čili on je vlastně ten řidič nucen za jízdy nejenom jezdit podle toho, jak se učil v autoškole na těch vyježděných trasách, ale on je vlastně nucen řídit se dopravními značkami, reagovat na chování ostatních účastníků silničního provozu včas a bezpečně řešit neznámé situace. Čili ten řidič vlastně se naučí aplikovat ta pravidla silničního provozu do praxe a současně pod kuratelou toho zpravidla to bude rodič, se naučí chovat na té silnici odpovědně s vědomím, že vlastně stoprocentně za to, co se s tím autem stane, mám v rukou právě já.

Autor: ČT 24
Aktualizováno: 05. 01. 2023

Související informace:

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2023 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se