SUB Illust

Kde se platí mýto

Ve kterých zemích je nutné hradit užití silniční sítě formou mýta

Mýtné systémy najdete v následujících zemích:

Česká republika

Kategorie vozidel: Vozidla s povolenou hmotností větší než 3,5 tuny, včetně autobusů a autokarů
Zpoplatněná síť: Dálnice, rychlostní silnice a vybrané silnice I. třídy

Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

Na regiolnálních pracovištích ČESMAD BOHEMIA můžete zakoupit všechny typy dálničních známek. Více info

Belgie

Kategorie vozidel: Nákladní vozidla nad 3,5t
Zpoplatněná síť: Úseky silnic a dálnice
Více informací o mýtném

ČESMAD BOHEMIA nabízí jednotku Road Box pro platbu mýtného v tunelu Liefenshoek. Více zde

Bělorusko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla a soupravy nad 3,5 t maximální celkové hmotnosti a osobní vozidla do 3,5 t mimo vozidla ze zemí Euroasijské Celní unie (Běloruska, Kazachstánu, Ruska)
Zpoplatněná síť: Vybrané úseky silnic
Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

Bosna a Hercegovina

Kategorie vozidel: Všechna vozidla
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky dálnic a rychlostních silnic
Informace o mýtném pro nákladní vozidla a pro autobusy

Francie

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla vč. autobusů
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky silnic
Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

ČESMAD BOHEMIA nabízí jednotku Road Box pro platbu mýtného ve Francii. Více zde a kartu pro možnost využití nižších poplatků při průjezdech tunely Frejus a Mont Blanc. Více info

Chorvatsko

Kategorie vozidel: Všechny kategorie vozidel
Zpoplatněná síť: Dálnice a rychlostní silnice
Více informací o mýtném

IRSKO

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla
Zpoplatněná síť: Vybrané úseky silnic
Více informací o mýtném

Itálie

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla vč. autobusů
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky silnic
Více informací o mýtném

ČESMAD BOHEMIA nabízí kartu Viacard pro platbu mýtného v Itálii. Více zde a kartu pro možnost využití nižších poplatků při průjezdech tunely Frejus a Mont Blanc. Více info

Lichtenštensko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla nad 3,5t (forma zpoplatnění je stejná jako ve Švýcarsku)
Zpoplatněná síť: Celá silniční síť

Více informací

Maďarsko

Kategorie vozidel: Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5t
Zpoplatněná síť: Některé dálnice a hlavní silnice
Více informací o mýtném
Možnost získat palubní jednotku - více

Pozn: autobusy a osobní vozidla hradí poplatky za užití silnic formou dálniční známky

Norsko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky silnic
Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

Polsko

Kategorie vozidel: Všechna vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3,5 tuny (včetně souprav, tvořených motorovým vozidlem s přívěsem nebo návěsem
Zpoplatněná síť: Dálnice, rychlostní silnice a vybrané silnice I. třídy
Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

Portugalsko

Kategorie vozidel: Všechna vozidla (včetně autobusů)
Zpoplatněná síť: Vymezené úseky silnic a dálnic
Více informací o mýtném

ČESMAD BOHEMIA nabízí jednotku pro platbu mýtného Road Box. Více zde

Rakousko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 t maximální povolené hmotnosti (včetně autobusů)
Zpoplatněná síť: Všechny rakouské dálnice a rychlostní silnice
Více informací o mýtném

ČESMAD BOHEMIA nabízí jednotku Go-Box pro platbu mýtného. Více zde Na regionálních pracovištích je možné zakoupit rakouskou dálniční známku.

Je možné rovněž objednat nízkoeminisní plaketu pro Vaše vozidla. Informace o nízkoeminisních plaketách najdete zde

Ruská federace

Kategorie vozidel: Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 12t
Zpoplatněná síť: Federální silnice (cca 51 000 km)

Více informací o mýtném

ŘECKO

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla
Zpoplatněná síť: Vybrané úseky silnic
Více informací o mýtném

Slovensko

Kategorie vozidel: Motorová vozidla nebo jízdní soupravy s celkovou hmotností nad 3,5 t (včetně autobusů)
Zpoplatněná síť: Vymezené úseky dálnic, silnic pro motorová vozidla a vybrané komunikace I. třídy
Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

Slovinsko

Kategorie vozidel: Vozidla s hmotností nad 3,5 t
Zpoplatněná síť: Vybrané úseky silnic
Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

Srbsko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla vč. autobusů
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky dálnic - mýtnice

Více informací o mýtném

SRN

Kategorie vozidel: Nákladní vozidla a soupravy s přípustnou celkovou hmotností nad 7,5t
Zpoplatněná síť: Všechny německé dálnice (s výjimkou dálnice A98 v oblasti mezi Laufenburgem a Luttingenem a mezi Tiengen-západ a Lauchringenem) a některé čtyřproudé rychlostní silnice
Více informací o mýtném

ČESMAD BOHEMIA nabízí službu registrace u společnosti Toll Collect. Více info

Španělsko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla vč. autobusů
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky silnic - mýtnice

Více informací o mýtném: pro nákladní vozidla, pro autobusy

ČESMAD BOHEMIA nabízí jednotku Road Box pro platbu mýtného. Více zde

Švýcarsko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla s hmotností nad 3,5 t vč. autobusů
Zpoplatněná síť: Celá silniční síť Švýcarska

Více informací o mýtném: pro nákladní vozidla, pro autobusy

Pozn.: vozidla do 3,5 t hradí poplatky za užití silnic formou dálniční známky. Dálniční známky lze zakoupit na regionálních pracovištích ČESMAD BOHEMIA. Více info

Turecko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla vč. autobusů
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky silnic - mýtnice
Více informací o mýtném

Velká Británie

Kategorie vozidel: Nákladní vozidla s hmotností 12 tun a vyšší.
Zpoplatněná síť: Veškeré pozemní komunikace Velké Británie
Více informací o mýtném

 

duben 2016

© 2018 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se