SUB Illust

Doprava pro vlastní potřebu

Silniční doprava pro vlastní potřeby je doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních právních předpisů a při níž nedochází ke vzniku závazkového vztahu, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.

Přeprava na vlastní účet v rámci EU

Přeprava zboží motorovými vozidly v rámci EU prováděná na vlastní účet, nepodléhá povinnosti Eurolicence ani žádnému jinému povolení pro přepravu, pokud splňuje tyto podmínky:

a) přepravované zboží je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáváno, kupováno, pronajímáno, najímáno, vyráběno, získáváno, zpracováváno nebo opravováno;

b) účelem přepravy je převést zboží z nebo do podniku, jeho přeprava uvnitř podniku, popř. mimo podnik, jde-li o přepravu pro vlastní potřebu;

c) motorová vozidla pro takovou přepravu musí být řízena vlastními zaměstnanci podniku;

d) vozidla přepravující zboží musí podniku patřit nebo jím být koupena na úvěr nebo je musí mít podnik v pronájmu, přičemž v naposledy uvedeném případě musí tato vozidla splňovat podmínky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro přepravu zboží po silnici;

e) přeprava smí být pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku.

Další informace

  • Důležitým parametrem je, že nebyla uzavřena přepravní smlouva, tj, v případě, že např. vznikne nějaká škoda, jedná se o škodu daného subjektu a nebude na něm vyžádována subjektem jiným.
  • Zákon o silniční dopravě se vztahuje i na subjekty, které nemají koncesi na silniční dopravu, tj. pro dopravu na vlastní potřebu.
  • Provozovaná vozidla musí být registrována v ČR.
  • Jsou stanoveny dvě hlavní povinnosti: zajistit, aby ve vozidle byl doklad k nákladu a tento doklad musí být uchován po dobu 2 let (identifikace dopravce a údaje o nákladu, případně hraniční přechody a další údaje v mezinárodní přepravě) a musí být zaznamenány doby řízení a odpočinku řidiče. V mezinárodní dopravě platí nařízení EHS č. 11/ 1960 (nemá přímou působnost na přepravy výhradně v rámci ČR). V některých případech nemusí být přepravní doklad (2 stejnopisy, je číslován) přítomen, nicméně je doporučeno ho dobrovolně mít.
  • Pro řidiče platí nutnost mít profesní průkaz řidiče dle směrnice č. 59/ 2003 EU (pokud se jedná o výkon profese, pokud se bude jednat o technika, který bude instalovat přepravované zboží a není zaměstnán jako řidič - profesní průkaz mít nemusí). Platí rovněž směrnice o vysílání zaměstnanců (více) a povinnost formuláře k sociálnímu zabezpečení A1.

Přeprava na vlastní účet mimo rámec EU

Přeprava na vlastni účet do nečlenských zemí EU se řídí jednotlivými dvoustrannými mezivládními dohodami o silniční dopravě. ČR nemá se žádnou nečlenskou zemí EU dohodnuto, že by přeprava nákladů pro vlastní potřebu byla od povolovacího řízení osvobozena.


V praxi to znamená, že i závodové dopravy, jakmile opustí území EU, podléhají povolovacímu řízení a vozidla přepravujcí tento náklad musí být vybavena platnými povoleními daného státu, jak pro bilaterální, tak tranzitní a popř. třetizemní jízdy.

Poslední aktualizace: 14. 9. 2023

Květen 2024

Po Út St Čt So Ne
29 30 4
11
13 14 15 16
1 2

Události v květnu 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se