SUB Illust

Doprava pro vlastní potřebu

Silniční doprava pro vlastní potřeby je doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních právních předpisů a při níž nedochází ke vzniku závazkového vztahu, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.

Přeprava na vlastní účet v rámci EU

Přeprava zboží motorovými vozidly v rámci EU prováděná na vlastní účet, nepodléhá povinnosti Eurolicence ani žádnému jinému povolení pro přepravu, pokud splňuje tyto podmínky:

a) přepravované zboží je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáváno, kupováno, pronajímáno, najímáno, vyráběno, získáváno, zpracováváno nebo opravováno;

b) účelem přepravy je převést zboží z nebo do podniku, jeho přeprava uvnitř podniku, popř. mimo podnik, jde-li o přepravu pro vlastní potřebu;

c) motorová vozidla pro takovou přepravu musí být řízena vlastními zaměstnanci podniku;

d) vozidla přepravující zboží musí podniku patřit nebo jím být koupena na úvěr nebo je musí mít podnik v pronájmu, přičemž v naposledy uvedeném případě musí tato vozidla splňovat podmínky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro přepravu zboží po silnici;

e) přeprava smí být pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku.

Přeprava na vlastní účet mimo rámec EU

Přeprava na vlastni účet do nečlenských zemí EU se řídí jednotlivými dvoustrannými mezivládními dohodami o silniční dopravě. ČR nemá se žádnou nečlenskou zemí EU dohodnuto, že by přeprava nákladů pro vlastní potřebu byla od povolovacího řízení osvobozena.


V praxi to znamená, že i závodové dopravy, jakmile opustí území EU, podléhají povolovacímu řízení a vozidla přepravujcí tento náklad musí být vybavena platnými povoleními daného státu, jak pro bilaterální, tak tranzitní a popř. třetizemní jízdy.

Poslední aktualizace: 11. 5. 2015

Květen 2023

Po Út St Čt So Ne
4 5 6
10 11 12 13
20
22 23 24 25
1 2 3 4

Události v květnu 2023

Více >

© 2023 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se