SUB Illust

Doprava vozidly do 3,5t

Štítky: Nákladní doprava Legislativa

Dodávky

Přehled informací pro dopravce, provozující dopravu vozidly do 3,5t.

Vysílání pracovníků

Nové podmínky pro vysílání pracovníků vstoupily v platnost 2. února 2022. Podrobná informace je zveřejněna v článku Vysílání řidičů v silniční dopravě
Sazby minimální mzdy v jednotlivých státech najdete v sekci Informace dle zemí pod příslušným státem.

Např. Informace dle zemí – Německo – Vysílání pracovníků – minimální mzda v Německu

Finanční a odborná způsobilost (vozidla nad 2,5t)

Podnik, který vykonává povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně s motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž přípustná hmotnost naloženého vozidla nebo soupravy převyšuje 2,5 tuny, avšak nepřevyšuje 3,5 tuny, musí na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokázat, že na každý rok disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně:

a) 1 800 EUR na první používané vozidlo a
b) 900 EUR na každé další používané vozidlo.

Dále musí takový podnik vykazovat požadovanou odbornou způsobilost, tzn. mít odpovědného zástupce. Podniky mají čas do 21.5. 2022 tyto dvě nové podmínky splnit. Od 21.5. pak tato vozidla budou muset při jízdách do zahraničí mít eurolicenci a budou se na ně vztahovat všechna pravidla přístupu na trh, jako na velká vozidla, tzn. včetně kabotáže a Osvědčení řidiče ze třetích států.

Eurolicence

Od 21. května 2022 podléhají povinnosti mít ve vozidle opis Eurolicence vozidla a soupravy s přípustnou hmotností naloženého vozidla nad 2,5 tuny.

Výdejem Eurolicencí jsou v ČR pověřeny Krajské úřady - odbory dopravy. Eurolicence jsou vydávány na dobu až 10 let a dopravce Eurolicenci obdrží na základě platné koncese na silniční dopravu (koncesi vydává živnostenský úřad). 

Upozornění:
Obecně platí, že žádné doklady, který opravňují k provádění dopravy (Eurolicence, povolení CEMT atd.) a rovněž doklady, které osvědčují plnění technických, bezpečnostních a ekologických požadavků, nesmí být zataveny ve fólii nebo jiným způsobem neodstranitelným způsobem ochraňovány.

Doprava pro vlastní potřebu

Přeprava zboží motorovými vozidly v rámci EU prováděná na vlastní účet, nepodléhá povinnosti Eurolicence ani žádnému jinému povolení pro přepravu, pokud splňuje tyto podmínky:

  1. přepravované zboží je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáváno, kupováno, pronajímáno, najímáno, vyráběno, získáváno, zpracováváno nebo opravováno;
  2. účelem přepravy je převést zboží z nebo do podniku, jeho přeprava uvnitř podniku, popř. mimo podnik, jde-li o přepravu pro vlastní potřebu;
  3. motorová vozidla pro takovou přepravu musí být řízena vlastními zaměstnanci podniku;
  4. vozidla přepravující zboží musí podniku patřit nebo jím být koupena na úvěr nebo je musí mít podnik v pronájmu, přičemž v naposledy uvedeném případě musí tato vozidla splňovat podmínky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro přepravu zboží po silnici;
  5. přeprava smí být pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku.

Přeprava na vlastní účet mimo rámec EU

Přeprava na vlastni účet do nečlenských zemí EU se řídí jednotlivými dvoustrannými mezivládními dohodami o silniční dopravě. ČR nemá se žádnou nečlenskou zemí EU dohodnuto, že by přeprava nákladů pro vlastní potřebu byla od povolovacího řízení osvobozena.

Poplatky pro vozidla do 3,5t v jednotlivých státech

Sazby poplatků a kategorie zpoplatněných vozidel jsou stanoveny národními legislativami jednotlivých států.
Tarify poplatků najdete v odkazu po příslušným státem.

Např. Informace dle zemí – Rakousko – Poplatky – vozidla do 3,5t

Povolení pro mezinárodní silniční dopravu

V případě cest do zemí mimo EU, případně při realizaci třetizemních přeprav z členského státu EU mimo EU, se může i na vozidla do 3,5t vztahovat povinnost mít v držení povolení pro mezinárodní silniční dopravu.

V řadě zemí platí liberalizace pro tuto kategorii vozidel, nicméně některé státy tato vozidla ve výjimce z povinnosti předložení povolení nemají. Před cestou je tudíž nutné si ověřit situaci v daném státě/ státech.

Typickým příkladem je Turecko, které nemá v bilaterální dohodě uvedeno, že vozidla do 3,5t jsou osvobozena od povinnosti předložit povolení pro mezinárodní silniční dopravu.

Kde najdete informace o povolovacím řízení v daném státě

Vždy pod příslušnou zemí v odkazu Povolovací řízení MKD

Např. Informace dle zemí - Turecko - Povolovací řízení MKD

Omezení vjezdu do měst - nízoemisní zóny

Některá evropská města zavádí na svém území tzv. nízkoemisní zóny, do kterých mají možnost vjezdu pouze vozidla, splňující příslušné emisní standardy. Tato omezení se mohou týkat i vozidel do 3,5t.
Nízkoemisní zóny zavádí např. Německo nebo Velká Británie (zejména Londýn) nebo Francie - Paříž. Pro jízdu do Paříže platí povinnost mít vozidlo vybaveno plaketou, na které je vyznačena emisní třída vozidla. Tuto plaketu lze získat na základě předchozí objednávky na regionálních pracovištích ČESMAD BOHEMIA.

Podrobnější informace o nízkoemisní zóně v Paříži a vydávaných plaketách najdete v sekci Informace dle zemí - Francie - Nízkoemisní plakety

Členství ve Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Členem Sdružení se může stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v České republice, která je oprávněna provozovat silniční motorovou dopravu, je majitelem nebo držitelem a provozovatelem alespoň jednoho silničního motorového vozidla o užitečné hmostnosti vyšší než 900 kg.

Nejsme sdružením jen velkých firem: 60% členů provozuje dopravu do 5 vozidel, 44% členů provozuje maximálně 2 vozidla. Celkem máme více než 2 100 členů dopravců. 

Chci se stát členem

Jaký je členský poplatek

Kde získám další informace?

Na přílslušném regionálním pracovišti dle sídla/ bydliště. Kontakty na regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA

Přehled našich aktivit najdete v dokumentu níže (pro zobrazení klikněte na obrázek)

Právní pomoc pro naše členy

Sdružení je připraveno v případě podezření na porušení ustanovení či podmínek platné mezivládní dvoustranné dohody o mezinárodní silniční dopravě členem sdružení v zahraničí nebo kontrolním orgánem v Česku či v zahraničí využít své kontakty na partnerské organizace a svazy v tomto státě a případně i ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR pomoci při řešení vzniklého problému.

V případě potřeby může Sdružení zprostředkovat svým členům kontakt na právní kancelář, specializovanou na dopravní právo, ve většině států Evropy.

Více informací

Školení pro řidiče i dopravce

Pro dopravní firmy i řidiče nabízíme tematicky zaměřená školení. Přehled školení

Členové sdružení se u nás školí za členské ceny.

Zboží pro dopravní firmy

Z nabídky e-shopu obchod.prodopravce.cz vybíráme:

Rozpěrná ocelová čtvercová tyč 1880 - 2900 (ZDE)

Sněhové řetězy (ZDE)

Hotová jídla na cesty (ZDE)

Pro členy sdružení platí při nákupu zboží členské ceny.

 

Poslední aktualizace: 3. 3. 2022

Související informace:

Duben 2024

Po Út St Čt So Ne
3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 24
29 30 1 2 3 4 5

Události v dubnu 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se