SUB Illust

Eurolicence

Štítky: Nákladní doprava Legislativa

Každý dopravce pro vykonávání mezinárodní dopravy zboží pro cizí potřebu v rámci EU musí být držitelem Licence společenství - Eurolicence.

Licence společenství - EUROLICENCE

Právní základ: nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1072/2009

o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy. Každý dopravce pro vykonávání mezinárodní dopravy zboží pro cizí potřebu v rámci EU musí být držitelem Licence společenství - Eurolicence a každé jeho motorové vozidlo musí být vybaveno jejím opisem (viz výjimky níže). Ve státech EU jsou veškeré bilaterální, tranzitní a třetizemní přepravy uvnitř EU uskutečňovány bez vstupních povolení a Eurolicence veškerá tato povolení nahrazuje.

Výdejem Eurolicencí jsou v ČR pověřeny Krajské úřady - odbory dopravy. Výdej Eurolicencí není nijak početně omezen, obdrží je každý dopravce, který je držitelem platné koncese na silniční dopravu velkými vozidly. Každému žadateli kromě originálu licence je vydáno tolik opisů, kolik vozidel s platnou finanční způsobilostí provozuje.

S platností od 4. 12. 2011 se vydávají Eurolicence a opisy na dobu až 10ti let. Eurolicence a opisy vydané před 4. 12. 2011 zůstávají platné do dne skončení platnosti, uvedené na Eurolicenci.

S platností od 4. 12. 2011 podléhají Eurolicenci také vozidla s největší přípustnou hmotností včetně přívěsu vyšší než 3,5t.

S platností od 21. 5. 2022 dopravce podnikající výhradně s vozidly s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5t do 3,5t potřebuje pro provádění mezinárodních přeprav eurolicenci.

Druhy přepravy, které nepodléhají licenci Společenství ani jinému povolení pro přepravu

  • přeprava poštovních zásilek v rámci univerzální služby;
  • přeprava poškozených nebo havarovaných vozidel;
  • a) do 20. května 2022: přeprava zboží ve vozidlech s přípustnou hmotností naloženého vozidla a soupravy nepřevyšující 3,5 tuny; aa) od 21. května 2022: přeprava zboží ve vozidlech a soupravách s přípustnou hmotností naloženého vozidla nepřevyšující 2,5 tuny;
  • přeprava léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech, zejména při živelních pohromách;
  • přeprava nákladu vozidly, pokud splňuje tyto podmínky:

i) přepravovaný náklad je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáván, kupován, pronajímán, najímán, vyráběn, získáván, zpracováván nebo opravován,

ii) účelem jízdy je převezení nákladu z nebo do podniku nebo jeho přemístění uvnitř podniku, popř. mimo podnik, a to pro jeho vlastní potřebu,

iii) motorová vozidla používaná pro takovou přepravu jsou řízena personálem zaměstnávaným dotyčným podnikem nebo tomuto podniku poskytnutým na základě smluvního závazku,

iv) vozidla přepravující náklad patří podniku, byla jím koupena na úvěr nebo je má podnik v pronájmu, za předpokladu, že v posledně uvedeném případě tato vozidla splňují podmínky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží a taková přeprava je pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku;

Obecně platí, že žádné doklady, který opravňují k provádění dopravy (Eurolicence, povolení CEMT atd.) a rovněž doklady, které osvědčují plnění technických, bezpečnostních a ekologických požadavků, nesmí být zataveny ve fólii nebo jiným způsobem neodstranitelným způsobem ochraňovány.

Poslední aktualizace: 12. 1. 2022

Související informace:

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
3 4 5 6 7 8
11 12 14 15
18 19 20
26 27 28

Události v červnu 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se