SUB Illust

Kde se platí mýto

Ve kterých zemích je nutné hradit užití silniční sítě formou mýta

Mýtné systémy najdete v následujících zemích:

Česká republika

Kategorie vozidel: Vozidla s povolenou hmotností větší než 3,5 tuny, včetně autobusů a autokarů
Zpoplatněná síť: Dálnice, rychlostní silnice a vybrané silnice I. třídy

Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

Na regiolnálních pracovištích ČESMAD BOHEMIA můžete zakoupit všechny typy dálničních známek. Více info

Belgie

Kategorie vozidel: Nákladní vozidla nad 3,5t a vozidla kategorie N1 BC (tahače návěsů s celkovou hmotností nižší nebo rovnou 3,5t)
Zpoplatněná síť: Úseky silnic a dálnice
Více informací o mýtném

ČESMAD BOHEMIA nabízí jednotku Road Box pro platbu mýtného v tunelu Liefenshoek. Více zde

Bělorusko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla a soupravy nad 3,5 t maximální celkové hmotnosti a osobní vozidla do 3,5 t mimo vozidla ze zemí Euroasijské Celní unie (Běloruska, Kazachstánu, Ruska)
Zpoplatněná síť: Vybrané úseky silnic
Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

Bosna a Hercegovina

Kategorie vozidel: Všechna vozidla
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky dálnic a rychlostních silnic
Informace o mýtném pro nákladní vozidla a pro autobusy

Bulharsko

Mýto bude zavedeno 16. srpna 2019 s tříměsíční zkušební lhůtou. Úhrada za užití silnic formou mýta začne pravděpodobně od listopadu.

Kategorie vozidel: vozidla určená pro osobní dopravu s maximální povolenou hmotností nad 3,5 t a vozidla pro přepravu zboží nad 3,5 t.
Zpoplatněná síť: vybrané úseky silnic
Informace o mýtném pro nákladní dopravu a pro osobní dopravu

Estonsko

Kategorie vozidel: Nákladní vozidla s hmotností nad 3,5t (kategorie N2, N3)
Zpoplatněná síť: celá silniční síť
Informace o mýtném pro nákladní a autobusovou dopravu

Francie

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla vč. autobusů
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky silnic
Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

ČESMAD BOHEMIA nabízí jednotku Road Box pro platbu mýtného ve Francii. Více zde a kartu pro možnost využití nižších poplatků při průjezdech tunely Frejus a Mont Blanc. Více info

Chorvatsko

Kategorie vozidel: Všechny kategorie vozidel
Zpoplatněná síť: Dálnice a rychlostní silnice
Více informací o mýtném

Irsko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla
Zpoplatněná síť: Vybrané úseky silnic
Více informací o mýtném

Itálie

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla vč. autobusů
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky silnic
Více informací o mýtném

ČESMAD BOHEMIA nabízí kartu Viacard pro platbu mýtného v Itálii. Více zde a kartu pro možnost využití nižších poplatků při průjezdech tunely Frejus a Mont Blanc. Více info

Lichtenštejnsko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla nad 3,5t (forma zpoplatnění je stejná jako ve Švýcarsku)
Zpoplatněná síť: Celá silniční síť

Více informací

Maďarsko

Kategorie vozidel: Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5t
Zpoplatněná síť: Některé dálnice a hlavní silnice
Více informací o mýtném
Možnost získat palubní jednotku - více

Pozn: autobusy a osobní vozidla hradí poplatky za užití silnic formou dálniční známky

Makedonie

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla vč. autobusů 
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky silnic, způsob výběru mýtného - mýtnice
Více informací o mýtném

Norsko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky silnic
Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

Polsko

Kategorie vozidel: Všechna vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3,5 tuny (včetně souprav, tvořených motorovým vozidlem s přívěsem nebo návěsem)
Zpoplatněná síť: Dálnice, rychlostní silnice a vybrané silnice I. třídy
Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy, pro vozidla do 3,5t

Portugalsko

Kategorie vozidel: Všechna vozidla (včetně autobusů)
Zpoplatněná síť: Vymezené úseky silnic a dálnic
Více informací o mýtném

ČESMAD BOHEMIA nabízí jednotku pro platbu mýtného Road Box. Více zde

Rakousko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 t maximální povolené hmotnosti (včetně autobusů)
Zpoplatněná síť: Všechny rakouské dálnice a rychlostní silnice
Více informací o mýtném

ČESMAD BOHEMIA nabízí jednotku Go-Box pro platbu mýtného. Více zde Na regionálních pracovištích je možné zakoupit rakouskou dálniční známku.

Je možné rovněž objednat nízkoeminisní plaketu pro Vaše vozidla. Informace o nízkoeminisních plaketách najdete zde

Ruská federace

Kategorie vozidel: Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 12t
Zpoplatněná síť: Federální silnice (cca 51 000 km)

Více informací o mýtném

Řecko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla
Zpoplatněná síť: Vybrané úseky silnic
Více informací o mýtném

Slovensko

Kategorie vozidel: Motorová vozidla nebo jízdní soupravy s celkovou hmotností nad 3,5 t (včetně autobusů)
Zpoplatněná síť: Vymezené úseky dálnic, silnic pro motorová vozidla a vybrané komunikace I. třídy
Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

Slovinsko

Kategorie vozidel: Vozidla s hmotností nad 3,5 t
Zpoplatněná síť: Vybrané úseky silnic
Informace o mýtném pro nákladní vozidla, pro autobusy

Srbsko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla vč. autobusů
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky dálnic - mýtnice

Více informací o mýtném

SRN

Kategorie vozidel: Nákladní vozidla a soupravy s přípustnou celkovou hmotností nad 7,5t
Zpoplatněná síť: Všechny německé dálnice a státní silnice s výjimkou:

  • A6 - od hranice s Francií ke křižovatce Saarbrücken-Fechingen (v obou směrech)
  • A5 - od hranice se Švýcarskem a Francií ke křižovatce Müllheim - Neuenberg (v obou směrech)

Více informací o mýtném

ČESMAD BOHEMIA nabízí službu registrace u společnosti Toll Collect. Více info

Španělsko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla vč. autobusů
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky silnic - mýtnice

Více informací o mýtném: pro nákladní vozidla, pro autobusy

ČESMAD BOHEMIA nabízí jednotku Road Box pro platbu mýtného. Více zde

provincie Guipuzcoa

Kategorie vozidel: Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5t kromě autobusů a vozidel určených pro přepravu osob
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky dálnic

Více informací o mýtném: pro nákladní vozidla

Švýcarsko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla s hmotností nad 3,5 t vč. autobusů
Zpoplatněná síť: Celá silniční síť Švýcarska

Více informací o mýtném: pro nákladní vozidla, pro autobusy

Pozn.: vozidla do 3,5 t hradí poplatky za užití silnic formou dálniční známky. Dálniční známky lze zakoupit na regionálních pracovištích ČESMAD BOHEMIA. Více info

Turecko

Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla vč. autobusů
Zpoplatněná síť: Jednotlivé úseky silnic - mýtnice
Více informací o mýtném

Velká Británie

Kategorie vozidel: Nákladní vozidla s hmotností 12 tun a vyšší.
Zpoplatněná síť: Veškeré pozemní komunikace Velké Británie
Více informací o mýtném

 

Poslední aktualizace: září 2018

© 2023 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se