SUB Illust

Doprava pro vlastní potřebu

Informace o podmínkách realizace dopravy pro vlastní potřebu

Přeprava zboží motorovými vozidly v rámci EU prováděná na vlastní účet, nepodléhá povinnosti Eurolicence ani žádnému jinému povolení pro přepravu, pokud splňuje tyto podmínky:

  • přepravované zboží je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáváno, kupováno, pronajímáno, najímáno, vyráběno, získáváno, zpracováváno nebo opravováno;
  • účelem přepravy je převést zboží z nebo do podniku, jeho přeprava uvnitř podniku, popř. mimo podnik, jde-li o přepravu pro vlastní potřebu;
  • motorová vozidla pro takovou přepravu musí být řízena vlastními zaměstnanci podniku;
  • vozidla přepravující zboží musí podniku patřit nebo jím být koupena na úvěr nebo je musí mít podnik v pronájmu, přičemž v naposledy uvedeném případě musí tato vozidla splňovat podmínky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro přepravu zboží po silnici;
  • přeprava smí být pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku.

Závodová doprava - přeprava na vlastní účet mimo rámec EU

Přeprava na vlastni účet do nečlenských zemí EU se řídí jednotlivými dvoustrannými mezivládními dohodami o silniční dopravě. ČR nemá se žádnou nečlenskou zemí EU dohodnuto, že by přeprava nákladů pro vlastní potřebu byla od povolovacího řízení osvobozena.
V praxi to znamená, že i závodové dopravy, jakmile opustí území EU, podléhají povolovacímu řízení a vozidla přepravujcí tento náklad musí být vybavena platnými povoleními daného státu, jak pro bilaterální, tak tranzitní a popř. třetizemní jízdy.

Květen 2020

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
4 5 7 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23
26 27 28 29 30

Události v květnu 2020

Více >

© 2020 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se