SUB Illust

Použití karnetu TIR

Karnet TIR je možné použít pouze pro přepravu zboží prováděnou beze změny nákladu před jednu nebo více státních hranic od celnice odeslání jedné ze smluvních zemí Úmluvy TIR k celnici určení jiné smluvní země nebo téže smluvní země, ve kterých působí vydávající a záruční sdružení TIR.

Smluvní země Úmluvy TIR

Smluvní země Úmluvy TIR

Karnet TIR použít pro přepravy prováděné v rámci EU, neboť toto území je považováno za celní unii a nedochází tak k překročení státních hranic.

Vydávané karnety TIR obsahují 4, 6, 14, nebo 20 útržkových a kmenových listů, na jejichž počtu závisí kolika zeměmi lze na podkladě karnetu tranzitovat. Úmluva TIR umožňuje celní projednávání zboží u více celních úřadů odeslání a více celních úřadů určení, tzn. je možné provádět částečné nakládky a vykládky zboží, jejichž celkový počet nesmí být větší než čtyři. Použití karnetu není omezeno pouze na silniční dopravu, ale na základě uznání kontejneru (za určitých podmínek) jako schválené nákladní jednotky i pro dopravu železniční, vnitrozemskou vodní a dokonce i na námořní dopravu, přičemž minimálně část celé přepravní operace musí být uskutečněna po silnici.

Po vydání karnetu Sdružením a jeho řádném vyplnění jej držitel karnetu TIR předloží v rámci lhůty uvedené v odstavci 1 na obálce karnetu celnímu úřadu odeslání. První list karnetu, tzv. žlutý manifest, není určen pro celní orgány a musí být ponechán v karnetu, neboť dokazuje jaké zboží odkud a kam bylo přepravováno na podkladě karnetu TIR. Každá dvojice útržkových a podobně i kmenových listů karnetu plní vždy úlohu jednoho dílčího tranzitního celního prohlášení mezi dvěma celními úřady. Vždy první celní úřad z dvojice (celní úřad odeslání nebo vstupní celní úřad) vyplní útržkový a kmenový list č. l (bílý), oddělí útržkový list a založí jej do své evidence. Druhý celní úřad z dvojice (celní úřad výstupní nebo celní úřad určení) potvrdí dodání zboží na kmenovém a útržkovém listu č. 2 (zeleném), útržkový list opět oddělí, jednu část založí do své evidence a druhou část tohoto listu pošle zpět celnímu úřadu odeslání jako potvrzení o dodání zboží. Kmenové listy potvrzené jednotlivými celními úřady zůstávají v karnetu. Jestliže celní úřad odeslání nebo vstupní pohraniční celní úřad neobdrží včas řádně potvrzený útržkový list č. 2 (zelený), nebo zaslaný útržek obsahuje výhrady, zahájí reklamační řízení. V případě porušení celní závěry, poškození nebo zničení zboží, zajistí držitel karnetu TIR od příslušných orgánů sepsání havarijního protokolu (proces-verbal de constat), tj. posledního listu před zadní stranou obálky karnetu.

Smluvní země, ve kterých není možno provádět operace TIR

1. Alžír
2. Chile
3. Indonésie
4. Kanada
5. Korea
6. Libérie
7. Spojené státy americké
8. Uruguay

Tento seznam je platný k 23. 1. 2020

Poslední aktualizace: 23. 1. 2020

Květen 2024

Po Út St Čt So Ne
29 30 4
11
13 14 15 16
1 2

Události v květnu 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se