SUB Illust

Povolovací řízení MAD

Povolení pro mezinárodní autobusovou dopravu v Černé Hoře

Legislativa: Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě platná od 12.7.1963 - č. 72/1963 Sb. a Dodatek platný od 14.10.1980 o změnách a doplňcích - č. 1/1981 Sb.

člen Dohody INTERBUS

1. Kyvadlová doprava - vždy podléhá povolovacímu řízení. Každoročně jsou vyměňována povolení určená pro kyvadlové přepravy, která jsou vydávána na regionálních pracovištích Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Povolení jsou platná pro maximálně 20 jízd. Kontrolní doklad - seznam cestujících (pro tyto účely se doporučuje používat tiskopis „seznam cestujících - kyvadlo") Originální formuláře jsou v prodeji na všech regionálních pracovištích Sdružení ČESMAD BOHEMIA).

2. Liberalizovaná příležitostná doprava - se provádí na základě Dohody INTERBUS bez povolení. Kontrolní doklad - jízdní list INTERBUS

3. Neliberalizovaná příležitostná doprava - vždy dle dohody INTERBUS podléhá povolovacímu řízení. Povolení pro neliberalizovanou příležitostnou dopravu dle Dohody INTERBUS se doposud nevyměňují, v případě potřeby je nutno o ně v dostatečném časovém předstihu požádat. Kontrolní doklad - jízdní list INTERBUS.

Od 1.1.2007 smějí být dle Dohody INTERBUS používány pouze autobusy a autokary poprvé zaregistrované po 1.10.1993 (EURO 1) - podrobnosti viz str. 14 - 16.

 

Na jednání Smíšené komise uskutečněné 2.11.2006 byla odsouhlasena možnost uskutečňovat místní výlety v rámci pobytových zájezdů s podmínkou, že výlet je realizován tím autobusem, který cestující dovezl do místa určení. Řidič autobusu musí mít přitom s sebou jízdní list vyplněný v zemi odjezdu. Není sice povinné, aby se místního výletu zúčastnili všichni účastníci zájezdu, ale je zakázáno přibírat další cestující, kteří na jízdním listu uvedeni nejsou.

Současně byla v rámci kyvadlových bilaterálních i tranzitních jízd povolena změna ve složení skupiny cestujících do výše 20%. Řidič autobusu však při zpáteční jízdě, při které k obměně cestujících dochází, musí mít s sebou nejen seznam cestujících pro cestu zpět, ale musí mít k dispozici pro případnou kontrolu i seznam cestujících (či jeho fotokopii) z jízdy, při které byla předmětná skupina cestujících dovezena na místo určení.

Poslední aktualizace: 4. 9. 2023

 

Březen 2024

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29
5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27

Události v březnu 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se