SUB Illust

Povolovací řízení MAD

Povolení pro mezinárodní autobusovou dopravu ve Finsku (člen EU)

Nepravidelná mezinárodní autobusová doprava
Legislativa:
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě platná od 15. 1. 1971 - č. 51/1971 Sb.

Pro Finsko i pro ČR platí pravidla EU, na základě kterých autobusový dopravce provozuje dopravu osob v rámci Evropské unie. Tato společná pravidla jsou stanovena Nařízením Rady (EHS) č. 684/92, ve znění Nařízení Rady (ES) č. 11/98, dále Nařízením Rady (ES) č. 12/98, které stanoví podmínky pro kabotážní přepravu uvnitř členského státu a Nařízením Komise (ES) č. 2121/98, ve kterém jsou stanoveny doklady pro přepravu cestujících autobusem. Z pohledu povolovacího řízení je příležitostná doprava osob v rámci EU, pokud je prováděna v souladu s výše uvedenými nařízeními, zcela osvobozena od povolení. Kyvadlová doprava přestává jako samostatná kategorie v rámci EU existovat a je zařazena do příležitostné dopravy.

Od 1. 5. 2004 musí být dle výše uvedených nařízení příležitostná doprava osob v rámci EU prováděná pro cizí potřebu doprovázena následujícími doklady:
a) povolení Společenství pro mezinárodní autobusovou dopravu cestujících prováděnou pro cizí potřeby - Eurolicence,
b) sešit jízdních listů EU - kontrolní doklad.
Dopravce je rovněž povinen dodržovat platné předpisy týkající se zdanění dopravy osob v jednotlivých státech.

Příležitostná doprava osob v rámci EU prováděná pro vlastní potřebu musí být od 1. 5. 2004 vybavena pouze Osvědčením pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autobusy mezi členskými státy EU.

Dvoustranné mezivládní dohody o silniční dopravě s jednotlivými státy EU zůstávají i nadále v platnosti, ale některá jejich ujednání platnosti pozbývají, pokud danou problematiku řeší předpisy EU, které mají vyšší účinnost než bilaterální Dohoda.
Povolovací řízení v souladu s platnými Dohodami i nadále platí pro třetizemní přepravy osob mimo rámec EU, které končí či začínají v zemi, která není členem EU, nebo není členem Dohody INTERBUS a nebo se nejedná o Švýcarsko, neboť tato oblast přeprav předpisy EU řešena není.

Uvnitř EU nejsou na autobusy v nepravidelné autobusové dopravě uplatňovány žádné minimální technické standardy, vyjma těch, které jsou uplatňovány na vozidla nově uváděná do provozu. Je vyžadována pouze platná technická kontrola (STK).

 

Poslední aktualizace: 23.05.2011

 

Leden 2021

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31
4 5 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

Události v lednu 2021

Více >

© 2021 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se