SUB Illust

Povolovací řízení MAD

Povolení pro mezinárodní autobusovou dopravu v Lichtenštejnsku

Legislativa: Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě platná od 15.1.1976 - č. 80/1976 Sb.

Do Lichtenštejnska není potřeba pro mezinárodní příležitostnou dopravu osob prováděnou v rámci EU žádné povolení, neboť i Lichtenštejnsko jako člen EHP (členy EHP, kteří nejsou členy EU, jsou Lichtenštejnsko, Island a Norsko) využívá předpisy EU týkající se bilaterálních, tranzitních, třetizemních a kabotážních přeprav v silniční nákladní i autobusové dopravě uskutečňované uvnitř EU.

Příležitostná doprava osob v rámci EU(EHP) prováděná pro cizí potřebu musí být doprovázena následujícími doklady:

  • povolení Společenství pro mezinárodní autobusovou dopravu cestujících prováděnou pro cizí potřeby - Eurolicence,
  • sešit jízdních listů EU - kontrolní doklad.

Dopravce je rovněž povinen dodržovat platné předpisy týkající se zdanění dopravy osob v jednotlivých státech.

Příležitostná doprava osob v rámci EU (EHP) prováděná pro vlastní potřebu musí být vybavena pouze Osvědčením pro dopravu prováděnou autobusy pro vlastní potřebu.

Vzhledem k tomu, že Lichtenštejnsko, Island ani Norsko nejsou členy Dohody INTERBUS, podléhají příležitostné přepravy osob, které na jedné straně končí či začínají v těchto zemích a na druhé straně končí či začínají v zemi, která není členem EU, povolovacímu řízení. Rozhodujícím dokumentem pro stanovení, zda pro takovouto třetizemní příležitostnou přepravu osob je potřeba povolení, či nikoliv, je platná dvoustranná Dohoda, popř. ujednání Ministerstva dopravy ČR s danými zeměmi.

Uvnitř EU (EHP) nejsou na autobusy v nepravidelné autobusové dopravě uplatňovány žádné minimální technické standardy, vyjma těch, které jsou uplatňovány na vozidla nově uváděná do provozu. Je vyžadována pouze platná technická kontrola (STK).

Poslední aktualizace: 19. 6. 2015

Květen 2024

Po Út St Čt So Ne
29 30 4
11
13 14 15 16
1 2

Události v květnu 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se