SUB Illust

Povolovací řízení MAD

Informace o povolení pro mezinárodní autobusovou dopravu

Legislativa: Dohoda mezi vládou ČR a vládou Rakouské republiky o mezinárodní silniční přepravě zboží platná od 1.3.2001 - č. 86/2001Sb. a Dodatkový protokol o kombinované dopravě č. 87/2001 Sb.

Pro Rakousko i pro ČR platí pravidla EU, na základě kterých autobusový dopravce provozuje dopravu osob v rámci Evropské unie. Tato společná pravidla jsou stanovena Nařízením Rady (EHS) č. 684/92, ve znění Nařízení Rady (ES) č. 11/98, dále Nařízením Rady (ES) č. 12/98, které stanoví podmínky pro kabotážní přepravu uvnitř členského státu a Nařízením Komise (ES) č. 2121/98, ve kterém jsou stanoveny doklady pro přepravu cestujících autobusem. Z pohledu povolovacího řízení je příležitostná doprava osob v rámci EU, pokud je prováděna v souladu s výše uvedenými nařízeními, zcela osvobozena od povolení. Kyvadlová doprava přestává jako samostatná kategorie v rámci EU existovat a je zařazena do příležitostné dopravy.

Od 1.5.2004 musí být dle výše uvedených nařízení příležitostná doprava osob v rámci EU prováděná pro cizí potřebu doprovázena následujícími doklady:

  • povolení Společenství pro mezinárodní autobusovou dopravu cestujících prováděnou pro cizí potřeby - Eurolicence,
  • sešit jízdních listů EU - kontrolní doklad.

Dopravce je rovněž povinen dodržovat platné předpisy týkající se zdanění dopravy osob v jednotlivých státech.

Příležitostná doprava osob v rámci EU prováděná pro vlastní potřebu musí být od 1.5.2004 vybavena pouze Osvědčením pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autobusy mezi členskými státy EU.

Dvoustranné mezivládní dohody o silniční dopravě s jednotlivými státy EU zůstávají i nadále v platnosti, ale některá jejich ujednání platnosti pozbývají, pokud danou problematiku řeší předpisy EU, které mají vyšší účinnost než bilaterální Dohoda.
Povolovací řízení v souladu s platnými Dohodami i nadále platí pro třetizemní přepravy osob mimo rámec EU, které končí či začínají v zemi, která není členem EU, nebo není členem Dohody INTERBUS a nebo se nejedná o Švýcarsko, neboť tato oblast přeprav předpisy EU řešena není.

Uvnitř EU nejsou na autobusy v nepravidelné autobusové dopravě uplatňovány žádné minimální technické standardy, vyjma těch, které jsou uplatňovány na vozidla nově uváděná do provozu. Je vyžadována pouze platná technická kontrola (STK).

Povolení podle § 11 zákona o příležitostné dopravě a koncese pro pravidelnou mezinárodní přepravu cestujících v Rakousku vydává německé ministerstvo dopravy:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Radetzkystraße 2, 1030 Wien
Oddělení IV/ST4 nákladní a osobní doprava
Tel.: +43 (0) 1 711 62 s přímou volbou 65 5515
e-mail:st4@bmvit.gv.at

 

Aktualizace: 8. 11. 2018

Květen 2020

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
4 5 7 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23
26 27 28 29 30

Události v květnu 2020

Více >

© 2020 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se