SUB Illust

Povolovací řízení MAD

Informace o povolení pro mezinárodní autobusovou dopravu ve Velké Británii

Legislativa: Dohoda mezi vládou ČR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě platná od 30. 4. 2004 - č. 63/2004 Sb.

Pro Velkou Británii i pro ČR platí pravidla EU, na základě kterých autobusový dopravce provozuje dopravu osob v rámci Evropské unie. Tato společná pravidla jsou stanovena Nařízením Rady (EHS) č. 684/92, ve znění Nařízení Rady (ES) č. 11/98, dále Nařízením Rady (ES) č. 12/98, které stanoví podmínky pro kabotážní přepravu uvnitř členského státu a Nařízením Komise (ES) č. 2121/98, ve kterém jsou stanoveny doklady pro přepravu cestujících autobusem. Z pohledu povolovacího řízení je příležitostná doprava osob v rámci EU, pokud je prováděna v souladu s výše uvedenými nařízeními, zcela osvobozena od povolení. Kyvadlová doprava přestává jako samostatná kategorie v rámci EU existovat a je zařazena do příležitostné dopravy.

Od 1. 5. 2004 musí být dle výše uvedených nařízení příležitostná doprava osob v rámci EU prováděná pro cizí potřebu doprovázena následujícími doklady:

  • povolení Společenství pro mezinárodní autobusovou dopravu cestujících prováděnou pro cizí potřeby - Eurolicence,
  • sešit jízdních listů EU - kontrolní doklad.

Dopravce je rovněž povinen dodržovat platné předpisy týkající se zdanění dopravy osob v jednotlivých státech.

Příležitostná doprava osob v rámci EU prováděná pro vlastní potřebu musí být od 1. 5. 2004 vybavena pouze Osvědčením pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autobusy mezi členskými státy EU.

Dvoustranné mezivládní dohody o silniční dopravě s jednotlivými státy EU zůstávají i nadále v platnosti, ale některá jejich ujednání platnosti pozbývají, pokud danou problematiku řeší předpisy EU, které mají vyšší účinnost než bilaterální Dohoda.
Povolovací řízení v souladu s platnými Dohodami i nadále platí pro třetizemní přepravy osob mimo rámec EU, které končí či začínají v zemi, která není členem EU, nebo není členem Dohody INTERBUS a nebo se nejedná o Švýcarsko, neboť tato oblast přeprav předpisy EU řešena není.

Uvnitř EU nejsou na autobusy v nepravidelné autobusové dopravě uplatňovány žádné minimální technické standardy, vyjma těch, které jsou uplatňovány na vozidla nově uváděná do provozu. Je vyžadována pouze platná technická kontrola (STK).

Podmínky po Brexitu 30. března 2019

Legislativa: bilaterální dohoda ( DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě)

  • Při jízdách do VB nebude potřeba opis eurolicence, dvoustranná dohoda mezi ČR a VB (63/2004 Sb.) stanoví s výjimkou kabotáže úplnou liberalizaci v nákladní dopravě, tzn. bez přepravních povolení.
  • Kabotáž bude zakázána, resp. jen na zvláštní povolení britských úřadů
  • Osvědčení odborné způsobilosti, vydaná ve VB, přestanou platit. Tzn., pokud některý český dopravce má doklad o odborné způsobilosti, vydaný ve VB, bude tento doklad neplatný.
  • Odpovědný zástupce musí mít bydliště v EU, od data vystoupení již nebudou odpovědní zástupci pro dopravu, kteří mají bydliště ve VB a pracují pro českého dopravce, tento požadavek splňovat.
  • Řidiči, kteří jsou státními příslušníky VB a nejsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty v ČR (EU) a kteří budou zaměstnáni u českého dopravce, budou muset být držiteli osvědčení řidiče.
  • Od 30.3. 2019 nebudou platit osvědčení odborné způsobilosti řidiče (profesní průkaz řidiče), vydaná ve VB. Tzn. řidiči budou muset absolvovat školení na získání profesního průkazu v ČR (jiném státě EU).
  • V případě zaměstnání řidiče z VB u českého dopravce si bude muset řidič do 3 měsíců vyměnit řidičský průkaz VB za český.
  • Na VB se nebude vztahovat dohoda INTERBUS, přepravy cestujících se budou řídit dvoustrannou dohodou, kde je většina přeprav cestujících liberalizovaná.

 

Poslední aktualizace: 15.11.2018

 

Květen 2020

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
4 5 7 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23
26 27 28 29 30

Události v květnu 2020

Více >

© 2020 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se