SUB Illust

Povolovací řízení MAD

Informace o povolení pro mezinárodní autobusovou dopravu na Ukrajině

Nepravidelná mezinárodní autobusová doprava
Legislativa:
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě platná od 7. 1. 1999 - č. 19/1999 Sb.

člen Dohody INTERBUS

PDF text Dohody INTERBUS

Liberalizované přepravy:

Na území kterékoli smluvní strany jiné než té, kde je sídlo provozovatele dopravy, nepodléhají povolení následující přepravní služby v příležitostné dopravě:

  • okružní jízdy se zavřenými dveřmi, tzn. služby, při nichž je určitý autobus nebo autokar použit k přepravování stejné skupiny cestujících po celé trase cesty a doveze je zpět na místo odjezdu. Místo odjezdu je na území smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy;
  • služby s jízdou tam s cestujícími a zpáteční jízdou prázdnou. Místo odjezdu je na území smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy;
  • služby, při nichž jízda tam je uskutečněna prázdná a všichni cestující nastupují na stejném místě za předpokladu, že je splněna jedna z následujících podmínek:

a) cestující vytvoří skupiny na území nesmluvní strany nebo smluvní strany jiné než té, kde je sídlo provozovatele dopravy nebo té, kde cestující nastupují a tyto skupiny byly vytvořeny podle smlouvy o přepravě uzavřené před jejich příjezdem na území posledně uvedené smluvní strany. Cestující jsou přepravováni na území smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy;

b) cestující byli dříve přepraveni stejným provozovatelem dopravy za okolností uvedených výše na území smluvní strany, kde opět nastoupí a jsou přepraveni na území smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy;

c) cestující byli pozváni k cestě na území jiné smluvní strany, přičemž náklady dopravy hradí osoba, které je pozvala. Tito cestující musí tvořit homogenní skupinu, která nebyla utvořena výhradně z důvodů této cesty a která je přepravena na území smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy;

povinnosti povolení dále nepodléhají:

4. tranzitní cesty přes území smluvní strany v souvislosti s liberalizovanými přepravními službami.

5. cesty prázdných autobusů a autokarů použitých výhradně pro náhradu autobusu nebo autokaru zničeného nebo poškozeného při uskutečňování přepravních služeb v rámci této Dohody.

Druhy přeprav:

1. Kyvadlová doprava - vždy podléhá povolovacímu řízení druhé smluvní strany. Žádost o kyvadlovou dopravu, musí být doručena na adresu příslušného ministerstva nejpozději 60 dnů před zahájením přepravy; Kontrolní doklad - seznam cestujících (pro tyto účely se doporučuje používat tiskopis „seznam cestujících - kyvadlo". Originální formuláře seznamu cestujících jsou v prodeji na všech regionálních pracovištích Sdružení ČESMAD BOHEMIA).

2. Liberalizovaná příležitostná doprava - se provádí na základě Dohody INTERBUS; Kontrolní doklad - jízdní list INTERBUS.

3. Neliberalizovaná příležitostná doprava - vždy dle Dohody INTERBUS podléhá povolovacímu řízení. O povolení pro neliberalizovanou příležitostnou dopravu je potřeba minimálně měsíc předem žádat u ukrajinského ministerstva dopravy. Kontrolní doklad - jízdní list INTERBUS.

Od 1. 1. 2007 smějí být dle Dohody INTERBUS používány pouze autobusy a autokary poprvé zaregistrované po 1. 10. 1993 (EURO 1).

Doprava mikrobusy

Za mikrobusy jsou považována všechna osobní vozidla, jejichž obsaditelnost je 6 - 9 míst k sezení včetně řidiče.Při přepravě osob mikrobusy mezi Českou republikou a Ukrajinou je povinné vedení jízdního listu INTERBUS nebo ASOR. Povolení nebudou pro rok 2019 na základě dohody ze Smíšené komise (18.-19. července 2018) vyměňována. Tento druh přeprav bude možné realizovat za splnění podmínek stanovených vnitřními předpisy stran.

Upozornění:

V ukrajinských pravidlech silničního provozu je stanoven zákaz tažení jakéhokoliv přívěsu za autobusem (zákaz používání přívěsů se nevztahuje na mikrobusy).
Rovněž není povoleno provádět mezinárodní dopravu osob pronajatými autobusy. Výjimku tvoří autobusy pořízené na leasing. V tomto případě ale musí být ve vozidle notářsky ověřený překlad leasingové smlouvy do ukrajinštiny.

Řidič vozidla musí být schopen prokázat vlastnický vztah k automobilu, tzn. je nutné mít s sebou plnou moc k užívání vozu s ukrajinským překladem.

Rezervační systém eCherha

Nutnost registrace do systému platí pro všechny autobusy přepravující cestující přes hraniční přechody se zeměmi sousedícími s Ukrajinou. Povinnost platí pro všechny silniční dopravce, kteří provádějí pravidelnou nebo nepravidelnou přepravu cestujících přes jakýkoliv hraniční přechod. Registraci je nutné provést před překročením ukrajinské hranice.

Po registraci v systému eCherha dostane uživatel oznámení o místě v pořadí, jeho průběhu a času příjezdu na hraniční přechod. Elektronický systém řazení vozidel na hrnicích umožní dopravcům se předem zragistrovat a být na konkrétním hraničním přechodu v předem stanoveném čase. Registraci je možné provést na webové stránce https://echerha.gov.ua/

Upozornění: přístup na webové stránky rezervačního systému eCherha nemůže ČESMAD BOHEMIA nijak ovlivnit.


Poslední aktualizace: 13. 2. 2024

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
3 4 5 6 7 8
11 12 14 15
18 19 20
26 27 28

Události v červnu 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se