SUB Illust

Povolovací řízení MAD

Informace o povolení pro mezinárodní autobusovou dopravu v Srbsku

Nepravidelná mezinárodní autobusová doprava
Legislativa:
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě platná od 12. 7. 1963 - č. 72/1963 Sb. a Dodatek platný od 14. 10. 1980 o změnách a doplňcích - č. 1/1981 Sb.)

1. Kyvadlová doprava

- vždy podléhá povolovacímu řízení druhé smluvní strany, v rámci kontingentu jsou vyměňována kyvadlová povolení platná na bilaterální či tranzitní přepravy (bez placení silniční daně) na maximálně 20 jízd, která jsou k dispozici na všech regionálních pracovištích Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Kontrolní doklad - seznam cestujících (pro tyto účely se doporučuje používat tiskopis „seznam cestujících - kyvadlo", jehož vzor je zveřejněn na www.info.odoprave.cz. Originální formuláře jsou v prodeji na všech regionálních pracovištích Sdružení ČESMAD BOHEMIA).

2. Příležitostná doprava
a) okružní jízda a
b) odvoz cestujících tam, zpět prázdný
- tyto přepravy nepodléhají povolovacímu řízení druhé smluvní strany; Kontrolní doklad - jízdní list ASOR či INTERBUS;
c) odvoz cestujících zpět, tímtéž dopravcem a
d) odvoz cestujících zpět, jiným dopravcem
- pro tyto přepravy musí dopravce mít povolení druhé smluvní strany, která se vyměňují v rámci kontingentu a která jsou k dispozici na všech regionálních pracovištích Sdružení ČESMAD BOHEMIA; kontrolní doklad - jízdní list ASOR či INTERBUS.

 

Třetizemní přepravy - tyto přepravy je možné provádět pouze na základě zvláštního povolení, o které je nutno žádat minimálně 2 měsíce předem Ministerstvo dopravy Srbska.

Na jednání Smíšené komise uskutečněné ve dnech 14. 2. - 15. 2. 2007 byla odsouhlasena možnost uskutečňovat místní výlety v rámci pobytových zájezdů s podmínkou, že výlet je realizován tím autobusem, který cestující dovezl do místa určení. Řidič autobusu musí mít přitom s sebou jízdní list vyplněný ve výchozí zemi. Není sice povinné, aby se místního výletu zúčastnili všichni účastníci zájezdu, ale je zakázáno přibírat další cestující, kteří na jízdním listu uvedeni nejsou.

 

Současně byla v rámci kyvadlových bilaterálních i tranzitních jízd povolena změna ve složení skupiny cestujících do výše 20%. Řidič autobusu však při zpáteční jízdě, při které k obměně cestujících dochází, musí mít vyplněn nejen seznam cestujících pro cestu zpět, ale musí mít s sebou pro případnou kontrolu i seznam cestujících (či jeho fotokopii) z jízdy, při které byla předmětná skupina cestujících dovezena směrem tam.

Při jízdě na základě jednorázového povolení není vyžadována úhrada silničního poplatku.

Poslední aktualizace: 22.11.2013

© 2023 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se