SUB Illust

Povolovací řízení MKD

Povolení pro mezinárodní nákladní dopravu v Moldávii

Mezinárodní kamionová doprava

Legislativa: Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o mezinárodní silniční dopravě platná od 11. 11. 1999 - 343/1999 Sb.

Smlouva mezi EU a Moldavskem o liberalizaci silniční nákladní dopravy je prodloužena do 30. 6. 2024. Liberalizace se týká bilaterálních a tranzitních přeprav a platí pro moldavské dopravce a recipročně i pro české dopravce.

Druhy povolení („AUTORIZATIE"):
8401- Moldávie singl
8408- Moldávie univerzální

singl: platí pro bilaterální nebo tranzitní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět)

univerzální: platí pro bilaterální, tranzitní nebo třetizemní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět)

V dohodě mezi vládou Republiky Moldávie a vládou České republiky je v čl. 8, bodu 4. uvedeno, že povolení z běžného roku jsou platná do příštího roku 31. ledna včetně. Platnost do 31. 1. je rovněž uvedena povolení.

Doprava zboží mezi územím států smluvních stran, tranzitem přes toto území, jakož i doprava do a z třetích států se provádí jen na základě povolení vydaného příslušným orgánem smluvní strany, na jejímž území se doprava provádí. Provozovatelé mezinárodní nákladní silniční dopravy potřebují pro přepravy mezi státem, ve kterém je použité vozidlo registrováno a druhým státem (přeprava mezi oběma státy), jakož i pro tranzitní dopravu druhým státem a třetizemní přepravu, příslušné povolení tohoto státu nebo povolení CEMT. Přeprava věcí prováděná dopravcem, který má sídlo na území jedné smluvní strany, mezi dvěma místy na území druhé smluvní strany je zakázána. K provádění takové kabotážní přepravy se vyžaduje zvláštní povolení vydané příslušným orgánem druhé smluvní strany.

Povolení se nevyžaduje pro:
a) dopravu vozidly, jejichž dovolená celková hmotnost, včetně přívěsů, nepřesahuje 6 tun, nebo jejichž užitečná hmotnost, včetně přívěsů, nepřesahuje 3,5 tuny,
b) stěhování prováděné podniky majícími pro tyto účely zvláštní personál a dopravní prostředky,
c) dopravu uměleckých děl a předmětů pro veletrhy a výstavy nebo pro neobchodní účely,
d) dopravu pro neobchodní účely věcí, příslušenství a zvířat z nebo na divadelní, hudební, filmová, sportovní nebo cirkusová představení, veletrhy nebo lunaparky, jakož i věcí, příslušenství a zvířat určených pro rozhlasová, filmová nebo televizní natáčení,
e) pohřební dopravu,
f) dopravu poškozených nebo porouchaných vozidel,
g) dopravu poštovních zásilek,
h) dopravu lékařských zásilek a výbavy potřebných v nouzových situacích, zejména při živelních pohromách a humanitárních potřebách,
i) dopravu předcházející nebo navazující na kombinovanou dopravu, při níž bude silniční síť použita v rozsahu dohodnutém Smíšenou komisí,
j) dopravu živých zvířat ve vozidlech, která jsou pro dopravu živých zvířat speciálně zkonstruována nebo trvale přestavěna.
Výjimky uvedené pod písmeny c) a d) platí pouze v těch případech, kdy se má náklad vrátit zpět do státu, kde je vozidlo evidováno.

Poslední aktualizace: 19. 12. 2022

Květen 2024

Po Út St Čt So Ne
29 30 4
11
13 14 15 16
1 2

Události v květnu 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se