SUB Illust

Povolovací řízení MKD

Informace o povolení pro mezinárodní nákladní dopravu v Tunisku

Legislativa: prozatím není dohoda, povolení se vzájemně nevyměňují

Při přepravách do států, se kterými nemá ČR uzavřenu dohodu o silniční dopravě a ani si s nimi vzájemně nevyměňuje vstupní povolení, si dopravce musí být vědom skutečnosti, že veškeré potřebné náležitosti, předepsané doklady a povolení si musí zajistit sám. Může být striktně vyžadováno, aby vstupní povolení pro vozidlo bylo vyřízeno předem, může být udělováno, resp. prodáváno za poplatek přímo na hranicích a také může být vozidlo vpuštěno na území státu i bez povolení. S ohledem na tyto možné varianty je proto doporučeno se informovat na zastupitelském úřadu ČR jak o povolovacím řízení, tak o podmínkách pro provozování silniční dopravy na území daného státu ještě před zahájením jízdy.

V květnu 2012 oznámil zástupce tuniského Ministerstva dopravy (Direction de l´organisation de transport terrestre (DGTT) aktuální situaci ohledně povolovacího řízení pro vstup nákladního vozidla české firmy na území Tuniska:

Dopravce přepravující zboží po území Tuniska dopravním prostředkem registrovaným v zahraničí, musí pro vstup na tuniské území žádat o povolení k přepravě (PP) tzv. „autorisation de circulation"

Vzhledem k tomu, že ČR nemá s Tuniskem prozatím uzavřenou dohodu o mezinárodní silniční dopravě, je dopravce nucen žádat o PP s časovým omezením, které je vydáváno tuniským ředitelstvím silniční dopravy DGTT v jeho sídle v Tunisu, na adrese: 13, rue Bouzjine, Montplaisir, Tunis.

PP s časovým omezením je vydáváno na počkání v pracovní době DGTT vždy od pondělí do soboty.
PP se vydává s časovým omezením na dobu 10, 15, a 20 dnů:

  • PP s platností 10 dnů je určeno pro nákl. vozidlo pouze tranzitující Tunisko.
  • PP s platností 15 dnů je vydáváno pro nákl. vozidlo s návěsem bez dalšího omezení. Nelze prodloužit.
  • PP s platností 20 dnů je vydáváno pro návěs nebo nákl. vozidlo bez dalšího omezení. Lze prodloužit max. o 15 dnů.

K žádosti o PP s časovým omezením zahraniční dopravce dokládá:
1) fotokopii technického průkazu;
2) fotokopii zelené karty platné po celou dobu přepravy na území Tuniska;
3) fotokopii přepravní smlouvy nebo konosamentu;
4) fotokopii dokladu o platné STK (dopr. prostředek mladší 2 let je této povinnosti zbaven);
5) kolek v hodnotě TND 5 (cca 60,- Kč)

Žádost o PP s časovým omezením může rovněž podat partner zahraničního dopravce v Tunisku (obchodní zástupce přepravce nebo odběratel zboží).

O žádost o PP s časovým omezením není možné žádat elektronicky nebo poštou, a to z toho důvodu, že fotokopie přepravní smlouvy nebo konosamentu musí být opatřena tuniským úředním razítkem při vstupu zboží do přístavu a za žádost o PP s časovým omezením je nutno zaplatit v hotovosti poplatek 2 TND (cca 24 CZK).

Žádost o PP s časovým omezením je možné podat na formuláři ve francouzštině (viz příloha).

Samotné PP s časovým omezením je vydáváno pouze v arabštině (viz příloha).

Doporučení pro české dopravce:
Pro hladký průběh odbavení kamionové zásilky je třeba, aby česká firma měla v Tunisku partnerskou firmu (tzv. Correspondant), která se o zásilku postará a převezme již při odbavování na hranici (v tuniském přístavu). Tato firma již předem může připravit nezbytné doklady k odbavení a upozornit na zvláštnosti v předpisech dané země. Doporučuje se obrátit se např. na společnost OTI, Maersk nebo Mayer and Meyer, které znají tuniský trh, tuniské zákony, mají sklady v přístavu, mohou za českou firmu včas vybavit nezbytné doklady a předejít tak případným potížím.

Kabotáž

Pro český kamion, který vstoupil na tuniské území, je absolutně zakázána kabotáž, tzn. není možno provádět ani nahodilou vnitrostátní přepravu pro místní firmy. Rovněž je zakázáno provádění třetizemní přepravy na/z území Tuniska. Povoluje se pouze mezinárodní bilaterální přeprava zboží.

V případě, že rozměry a váha kamionu přesáhnou povolené hodnoty, platné pro tuniské teritorium (jsou však prakticky totožné s normálními evropskými), je potřebné žádat o speciální povolení (autorisation exceptionell - tzv. arreté de circulation), které spadá do působnosti Ministere des Equipements.

 

Adresa Ministerstva dopravy Tuniska a kontaktní osoby:
Ministere du Transport de la République Tunisienne
Adresa: No 13 Rue 8006
Cité Monplaisir Avenue Mohamed V Tel.: 00216 71 787 022 (ústředna)
1002 T u n i s Fax: 00216 71 892 176 (ústředna)
Kontaktní osoba: Monsieur Habib AMAR
Sous-Directeur du transport des marchandises
Tel.: 00 216 71 787 022 linka (poste) 500
Ředitel odboru: Monsieur Mahmoud BEN FADHEL
Directeur Général du transport terrestre

Velvyslanectví České republiky v Tunisku
98, rue de Palestine, B.P. 53 telefon: (00 216 71) 780 456, 781 916, fax: 793 228
1002 Tunis - Belvédere E-mail: tunis@embassy.mzv.cz
E-mail: ambas.tcheque@gnet.tn
E-mail OEU: oeu.tunis@gnes.tn
Web: www.mzv.cz/tunis

 

Zdroj: Velvyslanectví ČR Tunis
Poslední aktualizace: 11.05.2012

Červenec 2024

Po Út St Čt So Ne
2 3 4
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24
30 31 1 2 3 4

Události v červenci 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se