SUB Illust

Časté dotazy k používání povolení CEMT

Štítky: Nákladní doprava

CEMT je mnohostranné povolení platné v členských státech Úmluvy CEMT.

V jakých státech povolení CEMT platí?

V jakých případech se používá povolení CEMT?

Rozdíl mezi povolením CEMT a atestem CEMT

Časová platnost povolení CEMT

Jak používat povolení CEMT?

Jaké doklady musí být ve vozidle při použití povolení CEMT?

Záznamník jízd - co je to a jeho vyplňování

Termíny pro zasílání využití povolení CEMT

Proč je nutné o některá roční povolení předem žádat?

 


 

Členské státy CEMT

Albánie, Arménie, Německo, Rakousko, Ázerbajdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Malta, Severní Makedonie, Španělsko, Estonsko, Ruská federace, Finsko, Francie, Gruzie, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lichtenštensko, Lucembursko, Moldávie, Norsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Česká republika, Slovensko, Srbsko, Černá Hora, Rumunsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.


Kdy se používá povolení CEMT

Povolení CEMT se používá zejména pro časté přepravy do členských států CEMT, případně pro třetizemní přepravy ze států EU do členských států CEMT.

V některých případech nelze přepravu bez povolení CEMT realizovat, protože u některých států nejsou vyměňována jednorázová povolení.

Např.: Jízda z ČR - nakládka v Itálii - vykládka v Turecku. Tuto přepravu lze realizovat pouze na základě povolení CEMT, protože jednorázová italská povolení nejsou vyměňována.


Povolení CEMT X atest CEMT

Povolení CEMT jsou mnohostranná povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby, prováděnou na základě systému kontingentu dopravními podniky se sídlem v členském státě CEMT.

Atest CEMT je potvrzení o technických a bezpečnostních požadavcích pro vozidlo. Jedná se o povinný dokument, který musí mít držitel povolení CEMT ve vozidle. Atest technické kontroly vydává příslušné STK, atest splnění norem příslušné emisní třídy vozidla vydává výrobce vozidla.

Pro účely kontroly je dostačující vyplnění jedné jazykové verze atestu, ostatní jazykové verze stačí přiložit v jejich nevyplněné podobě.

Formuláře atestů jsou k dispozici zde Je nutné, aby je potvrdila vždy příslušná instituce, tzn. výrobce vozidla nebo STK.


Platnost povolení CEMT

Časová platnost

Roční - platí na daný kalendářní rok vždy od 1. 1. do 31. 12.

Krátkodobé - platí 30 dnů, včetně počátečního a koncového data, vyznačeného na povolení

Územní platnost

Povolení platí v členských zemích úmluvy CEMT neplatí tedy pro přepravy mezi členským státem a třetím státem. Například přepravu mezi Norskem (člen CEMT) a Íránem (nečlen CEMT) jako místem konečné vykládky nelze uskutečnit na základě povolení CEMT. Povolení musí být platné na stát nakládky a stát vykládky.


Použití povolení CEMT

 • Povolení může používat současné pouze jedno vozidlo. Povolení musí být v kabině vozidla mezi místem nakládky a vykládky (tj. od naložení po vyložení) nebo během celé trasy, pokud se jedná o prázdnou jízdu, která předchází nebo navazuje na jízdu s nákladem.
 • Po první ložené jízdě ze státu registrace do jiného členského státu smí dopravce uskutečnit maximálně 3 ložené jízdy, které neprocházejí státem registrace. Po těchto třech jízdách se musí vozidlo, prázdné či naložené, vrátit zpět do státu registrace. Prázdné jízdy mimo stát registrace se neberou do úvahy, protože nejsou považovány za dopravní operace.
 • V průběhu přepravy nelze měnit vozidlo.
 • V případě, kdy přeprava začíná na jedno roční nebo krátkodobé povolení a pokračuje na jiné povolení, vydané pro následující období, musí být ve vozidle obě tato povolení po celou dobu přepravy.
 • Pravidla pro používání povolení CEMT jsou zveřejněny v průvodci povolením CEMT (ZDE)

Povinné doklady ve vozidle

 • Povolení CEMT s řádně vyplněnými údaji
 • Záznamník jízd, do kterého je nutné řádně zaznamenávat jednotlivé jízdy
 • Atest od výrobce a atest STK (více)

Záznamník jízd

 • Jedná se o sešit, do kterého jsou zaznamenávány jednotlivé jízdy v chronologickém pořadí.
 • Záznamník musí mít stejné číslo jako povolení, ke kterému patří.
 • Musí být vyplněn před zahájením každé jízdy s nákladem mezi každým místem nakládky a místem vykládky i před každou jízdou bez nákladu.
 • Vyplněné záznamové listy musí být v záznamníku uchovány až do konce platnosti povolení. Kopie vyplněných záznamnových listů se musí vyjmout a poslat na příslušné regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA, které záznamník s povolením vydalo.

Vyplňování záznamníku

Záznamy o přepravních operacích musí být zapisovány v chronologickém pořadí tak, aby dokladovaly každou jízdu s nákladem z místa nakládky do místa vykládky a také každou prázdnou jízdu a použité hraniční přechody. Tranzitní body mohou být také zaznamenány, ale není to povinné.

Vyplnění záznamníku je povinné před zahájením každí jízdy s nákladem mezi každým místem nakládky a místem vykládky i před kažou jízdou bez nákladu.

V případě, kdy je během jedné jízdy zboží nakládáno nebo vykládáno na různých místech, musí být jednotlivé úseky vyznačeny ve sloupcích 1, 2, 3, 5 ,6 znaménkem +

Např. ve sloupci 2a) místo nakládky: Ventspils+Riga+Bauska; ve sloupci 5 hrubá hmotnost zboží: 12+5+5

 


Termíny pro dokládání využití povolení CEMT

Využití povolení je nutné pravidelně dokládat, a to zasláním záznamových listů, dle níže uvedeného rozpisu.

Roční povolení: záznamové listy je nutné do dvou týdnů po skončení každého kalendářního měsíce zaslat na příslušné regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA, které záznamník s povolením vydalo. Povolení jsou na příslušné regionální pracoviště odevzdávány po skončení doby platnosti.

Krátkodobá povolení: krátkodobá povolení musí být společně se záznamovým sešitem zaslána do dvou týdnů po skončení doby platnosti na příslušné regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA, které záznamník s povolením vydalo.


Příděl ročních povolení 

O roční povolení s platností na některé státy (Rakousko, Řecko, Itálii a Rusko) je nutné žádat vždy nejpozději do 31. listopadu předcházejícího roku.

Důvodem je skutečnost, že povolení s platností na tyto státy jsou tzv. nedostatková, tedy jejich disponibilní množství nepokryje poptávku ze strany dopravních firem.

Povolení s omezením na tyto státy, která jsou platná v ostatních státech úmluvy CEMT jsou ve volném výdeji, tzn. není nutné o ně předem žádat. Vyzvednout si je můžete na regionálních pracovištích ČESMAD BOHEMIA po předložení potřebných dokumentů a uhrazení poplatku za výdej povolení.


 

Poslední aktualizace: 22. 2. 2023

Související informace:

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
3 4 5 6 7 8
11 12 14 15
18 19 20
26 27 28

Události v červnu 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se