SUB Illust

Barometr nákladní dopravy

Sdružení ČESMAD BOHEMIA monitoruje situaci v oblasti silniční nákladní dopravy tzv. Barometrem nákladní dopravy, kdy každé čtvrtletí provádí dotazníkové šetření mezi svými členy, zvlášť pro vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravu.

Dopravci hodnotí uplynulé čtvrtletí, odhadují, jak dopadne to právě probíhající, a indikují, jak vidí zakázky na půl roku dopředu. Výsledky jsou zveřejňovány vždy na konci měsíce po skončeném čtvrtletí.

Na obrázku jsou uvedeny výsledky hospodaření z dopravní činnosti za 1. čtvrtletí 2024, odhad výsledků na 2. čtvrtletí 2024 a výhled na zakázky během příštích šesti měsíců.

Sběr dat pro Barometr probíhal mezi silničními nákladními dopravci ­ členy Sdružení ČESMAD BOHEMIA v období od 26.4.2024 do 2.5.2024. Výsledky vycházejí z responzí 239 dopravců.


Dosáhli jste v 1Q/2024 provozního zisku z dopravní činnosti?

Výsledky hospodaření v dopravní činnosti za 1. čtvrtletí skončily na podobných hodnotách jako v závěru loňského roku. V mezinárodní dopravě byl podíl firem, které skončily v zisku, tj. 48%, stejný jako v posledním čtvrtletí 2023. Hůře dopadli dopravci na vnitru, kde si pohoršili o 4 procentní body. Jen 42% z nich vytvořilo z dopravní činnosti zisk. Přesto jsou tyto hodnoty podstatně lepší, než byla očekávání dopravců na konci ledna, kdy do nich promítli razantní zvýšení mýtných sazeb v Německu a dalších zemích a značný útlum poptávky především ve vnitrostátní dopravě.

Očekáváte dobrý výsledek v tomto čtvrtletí?

Aktuální prognózy vlastních výsledků pro 2. čtvrtletí se významně liší od odhadů před 3 měsíci. V mezinárodní dopravě očekává kladný výsledek za 2. čtvrtletí 43% dopravců, to je o 13 procentních bodů více než minule. Ve vnitrostátní dopravě věří v pozitivní výsledek 41% firem, dokonce o 19 procentních bodů více než minule. To odráží situaci, kdy dopravci vstřebali negativní faktory z přelomu roku a alespoň do nějaké míry se jim daří hospodaření stabilizovat. Tato čísla lze hodnotit pozitivně i přesto, že se srovnávají s nejhoršími očekáváními v historii našeho barometru, která jsme zaznamenali na začátku tohoto roku.

Vidíte pozitivně objemy zakázek na příštích šest měsíců?

Důležitou součástí barometru jsou očekávání dopravců z hlediska poptávky po jejich službách v příštím půlroce. Tady se nám ručičky barometru posunuly vpřed. U mezinárodní dopravy o 7 procentních bodů na 36% pozitivních očekávání. Ve vnitrostátní dopravě je podíl optimistů stejný, rovněž 36% firem vidí zakázky příznivě a je to o 10 procentních bodů více než před 3 měsíci. Toto je příznivý trend, zřejmě se už projevuje klesající inflace a oživení ve spotřebě, probouzí se stavební výroba.

Setkali jste se již s pojmem ESG? Rozumíte mu?

Do průzkumu jsme zařadili dvě otázky, které se týkají pojmu, s nímž se začínají potkávat firmy v téměř všech oborech. Jedná se o nefinanční reporting ESG. Zkratka ESG se skládá ze slov environment, social a governance a míní se jí způsob řízení firmy tak, aby se chovala odpovědně a udržitelně v otázkách kvality životního prostředí, sociálních vztahů firmy se svými zaměstnanci a okolím a korektního firemního jednání. Zahrnuje velmi široce mnoho aspektů, na nichž má firma pracovat a zlepšovat je tak, aby mohla být považována za udržitelnou a odpovědnou. Nefinanční reporting pak znamená, že si povinné firmy, zatím jsou to ty největší, sledují, jak se jim daří v jednotlivých oblastech zlepšovat stanovené parametry a plnit vlastní cíle. Příkladem je snižování uhlíkové stopy, což může představovat mnoho dílčích opatření od nižší spotřeby vozidel, přes nasazení nízkoemisních technologií, až po ekologičtější vytápění nebo třeba zateplení budov. Banky a velké korporace začínají od svých partnerů a dodavatelů vyžadovat buď podklady a data pro svůj reporting nebo dokonce zavedení reportingu ESG v partnerských firmách. Je zvláštní, že společnost toto akceptuje. Že nepovažuje za narušení svobody v podnikání to, že jeden obchodní partner diktuje druhému, jak má firmu řídit a spravovat, byť jde o prospěšné směřování. Současný trend zatím vede k tomu, že se ESG reporting rozšiřuje i do menších firem. Proto jsme se dopravců zeptali, zda se s pojmem ESG již vůbec setkali. Necelá čtvrtina firem pojmu rozumí, dalších 20% jej již alespoň zaznamenalo. Stále však je téměř 59% respondentů, kteří na ESG ještě nenarazili.

Požaduje od Vás zákazník nebo banka reporting ESG?

Druhá otázka už směřovala k tomu, zda se již požadavky na reporting ESG objevují v praxi. Zda zákazníci po dopravcích nějaké podklady a data pro reporting ESG vyžadují. 8 firem z celkového počtu 239 respondentů uvedlo, že již systém reportingu zavádějí nebo se k tomu vážně chystají. To jsou zatím jen 3,3%, dalších 22 firem (9,2%) o ESG se zákazníky diskutuje. 50 firem projevuje vlastní zájem o to, co by je mohlo v blízké budoucnosti potkat, sbírají potřebné informace. Dvě třetiny respondentů stále ještě s termínem ESG nemají co do činění.

Možná se přístup k zavádění principů udržitelnosti do podnikání změní a reporting ESG zůstane doménou jen některých oborů nebo se bude týkat jen firem od nějaké velikosti. Může se také upravit rozsah sledovaných aspektů, kterých je až několik set, ale každý dopravce by se měl ve vlastním zájmu aspoň se základním významem pojmu ESG seznámit a zkusit si jeho uplatňování představit v podmínkách vlastní firmy.

Poslední aktualizace: 3. května 1945

Související informace:

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
3 4 5 6 7 8
11 12 14 15
18 19 20
26 27 28

Události v červnu 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se