SUB Illust

Barometr nákladní dopravy 2Q 2023

Sdružení ČESMAD BOHEMIA monitoruje situaci v oblasti silniční nákladní dopravy tzv. Barometrem nákladní dopravy, kdy každé čtvrtletí provádí dotazníkové šetření mezi svými členy, zvlášť pro vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravu.

Dopravci hodnotí uplynulé čtvrtletí, odhadují, jak dopadne to právě probíhající, a indikují, jak vidí zakázky na půl roku dopředu. Výsledky jsou zveřejňovány vždy na konci měsíce po skončeném čtvrtletí.


Na obrázku jsou uvedeny výsledky hospodaření z dopravní činnosti za 2. čtvrtletí 2023, odhad výsledků na 3. čtvrtletí 2023 a výhled na zakázky během příštích šesti měsíců.
 
Sběr dat pro Barometr probíhal mezi silničními nákladními dopravci ­ členy Sdružení ČESMAD BOHEMIA v období od 31.7.2023 do 2.8.2023.

Dosáhli jste ve 2Q/2023 provozního zisku z dopravní činnosti?

Na zisk dosáhlo ve 2. čtvrtletí roku 64% dopravců v mezinárodní dopravě, to je o 3% lepší, než tomu bylo v prvním čtvrtletí. Ve vnitrostátní dopravě bylo ziskových jen 55% firem (i to je o 4  procentní body lepší než v minulém čtvrtletí). Dá se říct, že se tyto hodnoty vrátily na úroveň z poslední čtvrtiny loňského roku a jsou tradičně vyšší zhruba o 20 procentních bodů, než dopravci očekávali při posledním šetření.

Očekáváte dobrý výsledek v tomto čtvrtletí?

Pouze 37% dopravců v mezinárodní dopravě očekává zisk z dopravní činnosti ve 3. čtvrtletí. To je velmi nízké procento, je o 7 procentních bodů horší než před třemi měsíci. Je tentokrát dokonce i o procentní bod nižší, než je odhad dopravců na vnitru. 38% z nich věří, že v tomto čtvrtletí zisku dosáhnou (o 2 procentní body více než minule). Toto signalizuje obavy dopravců z prodělků, k nimž přispěje vyšší cena nafty po zvýšení spotřební daně od 1. srpna a potvrzuje pokles poptávky a celkovou stagnaci ekonomiky.

Vidíte pozitivně objemy zakázek na příštích šest měsíců?

Velmi špatně vypadají i nadále výhledy dopravců na zakázky v dalších šesti měsících. Dobře je hodnotí jen 36% mezinárodních dopravců (o 2 procentní body méně než minule) a 32% dopravců vnitrostátních, ti zůstali na stejných hodnotách jako před 3 měsíci. Půlroční výhled nenaznačuje oživení, spíše potvrzuje výhledy, které přicházejí z německé ekonomiky, na niž je ta česká významně navázána.

Dojezdy řidičů kamionů na vykládku v ČR v době zákazu jízdy

Součástí šetření byla doplňující otázka, která vychází ze zamítnutého pozměňovacího návrhu k zákonu 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích. Návrh měl umožnit řidičům nákladních vozidel dokončit přepravu v době zákazu jízdy, dojet na vykládku v ČR a návazně pak do sídla firmy nebo bydliště řidiče. Respondenti odpovídali na otázky, zda by jejich řidiči, případně jak často, využili možnosti dojet na vykládku v různých dnech zákazu. Ukázalo se, že nejvíce řidiče trápí letní zákaz jízdy v pátek odpoledne. Tam by téměř 87% firem volný dojezd na vykládku uvítalo. 74% firem zaznamenává situace, že jejich řidič musí zůstat stát při dojezdu i v sobotu dopoledne v době platnosti letního zákazu. Naopak 35% firem by pardonu vůbec nevyužilo v neděli a ve svátek. Absolutní hodnoty, které z odpovědí vycházejí, neurčují skutečné počty vozidel, která by v dobách zákazů jela. Šetření předložilo tuto možnost respondentům spíše jako nabídku. Důležitým závěrem ale je, že by pozměňovací návrh jednoznačně ulehčil život řidičům mnoha českých firem, alespoň jako pojistka pro situaci, kdy plánování přeprav se nemůže dobám zákazů zcela vyhnout. Významná je také proporce mezi zájmem o toto opatření pro páteční omezení a pro zákazy v neděli. Téměř trojnásobný počet těch, kdo by dojezdů v neděli nikdy nevyužili, ve srovnání s pátky, vyvrací poplašné komentáře některých poslanců, že by kamiony v neděli zaplavily naše dálnice. I tyto výsledky využijeme v další argumentaci na podporu uvedeného pozměňovacího návrhu, jakmile bude opět příležitost zákon 361/2000 změnit.


Související informace:

© 2023 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se