SUB Illust

Zasedání Celní komise IRU

Štítky: Karnety TIR Ostatní celní problematika

Dne 17. září 2015 se ve Slovinsku uskutečnilo zasedání Celní komise IRU

Dne 17. září 2015 se v Portoroži (Slovinsko) uskutečnilo zasedání Celní komise IRU. S úvodním projevem vystoupila předsedkyně komise, pí. M. Havelková. Poděkovala organizujícímu sdružení GIZ INTERTRANSPORT za pozvání do Portorože a organizaci jednání Celní komise. Systém TIR je nyní křižovatkou řady velkých výzev, ale také ohromných příležitostí, pokud víme, jak je uchopit. Výzvou je již více jak 2 roky trvající krize systému TIR v Rusku, která se stává daleko komplexnější díky sankcím mezi Ruskem a Evropskou unií. Další výzvou je rozšiřování systému T směrem na Balkán a vývoj tranzitního systému v Euroasijské celní unii. Všechno toto vedlo ke snížení výdeje karnetů TIR od konce roku 2013 ve většině zemí, s výjimkou několika balkánských a asijských zemích. V důsledku těchto vlivů zintenzivnilo IRU spolupráci se sdruženími na zatraktivnění systému TIR celosvětově. Od poloviny roku 2013, kdy byl zvolen nový generální tajemník IRU, se podařilo urychleně změnit některá pravidla IRU v systému TIR. Samozřejmě, že klíčovou výzvou je komputerizace systému TIR. Systém TIR musí být konkurence schopný a poskytovat skutečnou hodnotu všem zainteresovaným osobám.

 

Následně tajemnice komise pí. Ksenia Kasko (IRU) poskytla aktuální informaci o všeobecné situaci v systému TIR. Co se týká krize systému TIR v Rusku byla přijata řada rozhodnutí a oznámení FCS o znovu otevření 34 hraničních přechodů pro TIR. Objevují se určitá pozitivní znamení, že karnety TIR jsou na těchto vstupních celních úřadech ruskou stranou přijímány. P. Savin (sdružení ASMAP) informoval, že jakákoliv omezení na používání karnetů TIR v Rusku jsou protiprávní a dopravci by měli vyžadovat přijímání karnetů TIR. Zástupci estonského a litevského sdružení uvedli, že v některých případech, kdy jsou karnety TIR akceptovány ruskými celníky, tak jsou uplatňovány vůči dopravcům sankce v podobně dodatečných kontrol. Internetová aplikace TIR-EPD v současné době pokrývá již 31 států, přičemž 25 % všech karnetů TIR je doprovázeno touto elektronickou pre-deklarací. Dále byl učiněn progres v geografickém rozšíření systému TIR - systém TIR bude v roce 2016 funkční v Pákistánu. V Číně je proces ratifikace Úmluvy TIR v konečné fázi.

 

V souvislosti se zvýšení konkurence schopnosti systému TIR komise dále projednávala návrh na změnu výše ručení karnetů TIR z 50.000 USD na 100.000 USD v průběhu roku 2016 a zavedení pouze dvou typů karnetů TIR 4listého a 20ti listého karnetu TIR. Zvýšení limitu ručení bude nutno dále projednat s EHK/OSN. Komise doporučila sekretariátu IRU přehodnotit ponechání pouze výše uvedených dvou typů karnetů TIR, neboť místo 4 listého by bylo lepší ponechat 6ti listý a místo 20ti listého, který se prakticky nepoužívá, ponechat 14ti listý karnet. Sekretariát IRU zpracuje pro nadcházející jednání Prezidentské exekutivy a Výbor pro nákladní dopravu a Valné shromáždění v předstihu nový návrh, aby tento mohl být schválen.

V bodě komputerizace systému TIR, která je chápána jako prioritní úkol, byly zástupci IRU prezentovány nově zvažované funkce aplikace TIR-EPD, např. přístup třetích stran do aplikace TIR-EPD- a non stop help desk.

K problematice využívání schválených příjemců a odesilatelů v systému TIR vystoupil p. Naumovski, poradce slovinské celní správy, který informoval, za jakých podmínek tento systém funguje ve Slovinsku.

Sekretariát IRU k tomuto tématu schváleného příjemce a odesilatele zpracoval materiál, který porovnává podmínky využívání schváleného příjemce a odesilatele v Polsku, Lotyšsku, Francii, Moldávii a Bělorusku. Komise doporučila dále rozpracovat výsledky tohoto porovnání a připravit na příští jednání komise nový materiál.

Zástupkyně IRU Dalida Matic prezentovala aktualizovaný materiál o možnosti multimodálního a intermodálního použití karnetů TIR také v letecké dopravě. Zatím se tyto možnosti jeví především v přístavech, a to v arabských státech. IRU spolupracuje v této problematice nejen s EHK/OSN, ale také s FIATA.

Následně byl schválen plán činnosti komise pro rok 2016, který se stane součástí pracovního programu IRU pro rok 2016 a bude schválen na podzimním jednání orgánů IRU t.r.

Rumunské sdružení UNTRR prezentovalo první výsledky projektu „Evropa-Asie na hedvábné stezce". Cesta se uskutečnila automobilem Dacia Duster v období od 11. července -10. září 2015, bylo ujeto 27.000 km a projeto 14 zemí. Průměrná doba čekání na hranicích činila 7 hodin.

V závěru tajemnice komise p. Kasko informovala o průběhu a výsledcích letošních jednání Pracovní skupiny pro celní otázky týkající se dopravy (WP.30) a Správního výboru Úmluvy TIR (AC.2) EHK/OSN a Výkonné rady TIR (TIRExB).

Příští jednání Celní komise se uskuteční v září 2016. Datum a místo konání bude upřesněno počátkem roku 2016.

Dne 18. září 2015 se uskutečnila návštěva slovinského přístavu Koper, kde účastníci komise byli seznámeni s postupem celního odbavování v přístavu.

Autor: Michaela Havelková, vedoucí celního odboru
Aktualizováno: 03. 11. 2015

Komentáře

Buďte první kdo vloží komentář k tomuto článku

Vložit komentář
Položky označené hvězdičkou * jsou povinné

Související informace:

Červenec 2021

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 2
7 8 9
12 13 15 16
19 20 21 22
26 27 28 29 1

Události v červenci 2021

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2021 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se