SUB Illust

Nákladní list CMR ve vnitrostátní dopravě

Země: Česká republika Štítky: Nákladní doprava Legislativa

Souhrnné informace k použití nákladního listu CMR ve vnitrostátní dopravě.

Potřebujete formulář - nákladní list CMR pro vnitrostátní dopravu?

Nákladní list CMR - formulář

Legislativa

S účinností od 1. ledna 2019 se ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik dopravců.

Tak jako v mezinárodní dopravě, nákladní list bude sloužit pro naplnění požadavku zákona k prokázání vztahu dopravce k nákladu, jako doklad o uzavření přepravní smlouvy, jako potvrzení, že řidič/dopravce náklad skutečně převzal, v jakém stavu a obdobně jako jednoznačné potvrzení, že řidič zboží předal příjemci. Používáním nákladního listu ve vnitrostátní dopravě se značně omezí případné následné reklamace a spory o škodách na zásilce.

Časté dotazy

 • Je nutné, aby řidič vyplňoval nákaldní list CMR pro ČR, i když má dodací a nákládkový list?

Nákladní list je dokladem o uzavření přepravní smlouvy. Dodací list nemůže nákladní list nahradit. U nakládkového nelze posoudit, protože není jednoznačně dané, jaké obsahuje údaje a informace.

 • Kdo je povinen vyplnit a zajistit nákladní list CMR? Dopravce nebo odesilatel?

Ani úmluva CMR pro mezinárodní, ani zákon o silniční dopravě pro vnitrostátní přepravu neříká, kdo má vystavit nákladní list. Předpokládá se, že je v zájmu obou dvou stran přepravní smlouvy, odesílatele i dopravce, aby nákladní list byl vystaven a vyplněn.

 • Je možné používat nákladní list pro mezinárodní dopravu i pro vnitro?

Na mezinárodním NL je obvykle uvedeno, že se jedná o mezinárodní přepravu, která podléhá úmluvě CMR. Vnitrostátní přeprava podléhá zákonu 111/1994 Sb. o silniční dopravě a není mezinárodní. Doporučujeme použít vnitrostátní nákladní list, kerý je k dispozici na https://obchod.prodopravce.cz/nakladni-list-cmr-vnitrostatni-3-listy

 • Vztahuje se povinnost vyplňovat nákladní list CMR i na přepravu odpadů, sutě, komunálního odpadu nebo šrotu?

Ano, v případě, že se jedná o přepravu za úplatu, tzn. odesílatel si přepravu objedná u dopravce.

 • Jsme výrobní firma, která odesílá svoje zboží zákazníkům, najímá si u toho dopravce. Potřebujeme nákladní list CMR pro vnitro, přestože vystavujeme velmi podrobný dodací list (identifikační údaje firmy, popis zboží, balení, hmotnost, apod.)?

Pokud vystupujete v roli odesílatele, tzn. najímáte a platíte dopravci na základě uzavřené přepravní smlouvy mezi vámi a dopravcem, vztahují se na vás podle §9a zákona 111/1994 Sb. pravidla úmluvy CMR. Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je nákladní list, který má úmluvou dané náležitosti. Protože není známé provedení dodacího listu, nelze přesně odpovědět, zda je dostačující. Je možné, že pokud by se přejmenoval na list nákladní, podmínky legislativy splní. Úmluva ale stanoví, že nákladní list se vystavuje minimálně ve třech vyhotoveních, což u dodacích listů nebývá obvyklé. Je dobré si ale uvědomit, že nejde jen o nákladní list, ale novou právní úpravou se změnily i podmínky na reklamace nebo odpovědnost dopravce a odesílatele.

 • Jsme výrobní firma, našim zákazníkům v ČR dodáváme náhradní díly, případně vezeme tyto díly k další úpravě (např. do lakovny). Je nutné mít vyplněný nákladní list CMR?

Pokud vozíte vlastní zboží, neuzavíráte se zákazníky přepravní smlouvu, nenecháváte si za dopravu platit, tak se vás nová úprava netýká. Pro prokázání vztahu dopravce k nákladu by měly dodací listy stačit, pokud je z nich zjevné, že se nejedná o přepravu za úplatu a "kdo a co" veze.

 • Kdo je povinen vyplnit nákladní list CMR - dopravce nebo dodavatel?

Paragraf 9a zákona 111/1994 Sb. stanoví, že ustanovení úmluvy CMR se použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik dopravců. Ani v mezinárodní dopravě není stanoveno, kdo nákladní list vystavuje. Předpokládá se, že je to v zájmu jak odesílatele, tak dopravce a že tedy budou smluvní strany přepravní smlouvy na vystavení nákladního listu spolupracovat. Nákladní list je doklad o uzavření přepravní smlouvy, chybí-li nákladní list, má-li nedostatky nebo byl-li ztracen, není tím existence nebo platnost přepravní smlouvy dotčena. Tzn. je to stejné, jako v dopravě mezinárodní, nákladní list není nařízený, ale slouží jako velice dobrý a obecně uznávaný doklad o vztahu dopravce k nákladu. A zejména jako doklad o stavu nákladu v každém okamžiku manipulace, tzn. při předání dopravci a následně pak při předání příjemci. Nejde jen o nákladní list, daleko podstatnější je, že od 1.1. 2019 ve vnitrostátní dopravě platí ty části, ustanovení, úmluvy CMR, které se týkají uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci.

 • Je nutné vyplnit vnitrostátní nákladní list i v případě, že odesílatel i příjemce je jeden subjekt?

Není rozhodující, že odesílatel i příjemce jsou ta samá osoba, ale určující je, jestli se jedná o přepravu pro cizí potřebu nebo o přepravu na vlastní účet. Tzn. pokud je uzavřená přepravní smlouva s dopravcem, dokladem o uzavření této přepravní smlouvy je nákladní list.

 • Je vyplněný nákladní list CMR pro vnitro povinný, nebo doporučený doklad? Hrozí v případě absence tohoto dokladu nějaké sankce?

Je to stejné, jako u dopravy mezinárodní. Přepravní smlouva spadá do práva soukromého, takže kontrola ze strany státních orgánů nemůže trestat neúplnost nebo dokonce nepřítomnost nákladního listu ve vozidle. Ale vzhledem k obsahu je nákladní list ideálním dokladem ke splnění povinnosti dopravce doložit a prokázat vztah k nákladu dle požadavku §3 zákona 111/1994 Sb., za jehož nesplnění hrozí dopravci sankce do výše 70000 korun. Bez ohledu na tuto hrozbu se ale dopravce (o zákazník) nepoužíváním nákladního listu zbytečně a dobrovolně zbavuje svých práv, resp. snižuje se právní jistota a šance v případě sporu mezi dopravcem a odesílatelem, zákazníkem.

 • Je nutné nákladní list CMR vystavovat i pokud je dodací list vystaven ve 3 kopiích ?

Dodací list obvykle není dokladem o uzavření přepravní smlouvy.

 • Jakou hmotnost zboží je nutné uvádět v nákladním listu CMR?

V nákladním listu by měla být uvedená hrubá hmotnost, aby dopravce věděl, kolik čeho má odvézt a kolik bude náklad celkově vážit. Nákladní list musí obsahovat hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené množství zboží.

 • Jak je to s používáním CMR u vícenásobných opakovaných přeprav během jednoho dne po stejné trase?

Otázka vystavení nebo nevystavení nákladního listu CMR je na dohodě odesílatele a dopravce. Platí zejména v případech, kdy asi není prakticky žádné riziko nějaké reklamace. Na druhou stranu, pokud odesílatel do nějakého dokladu, třeba do nákladního listu uvede hmotnost nákladu nižší než je skutečně naložená, podle zákona 13/1997 Sb. je odesílatel odpovědný za případné přetížení, které z toho důvodu vznikne.

 • Nastane-li situace a to nastane, že odesílatel dá pouze dodací list na vnitrostátní přepravu a nedá, resp. odmítne vystavit vnitrostátní CMR řidičovi, je řidič povinen tento CMR mít a vystavit sám?

Je škoda, že takové situace nastávají a že si všichni, kteří se na přepravě účastní, neuvědomují, že je v jejich zájmu, aby plnění přepravní smlouvy bylo zadokumentované. nákladní list není dáno. V uvedeném případě si dopravce "bude chránit svoje zájmy" a proto je vhodné, aby řidič nákladní list vystavil.

 

Na dotazy odpovídal Jan Medveď, vedoucí odboru legislativy

Autor: Odbor informací
Aktualizováno: 21. 10. 2022

Související informace:

Červenec 2024

Po Út St Čt So Ne
2 3 4
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24
30 31 1 2 3 4

Události v červenci 2024

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se