SUB Illust

Nákladní list CMR ve vnitrostátní dopravě

Země: Česká republika Štítky: Nákladní doprava Legislativa

Souhrnné informace k použití nákladního listu CMR ve vnitrostátní dopravě.

Potřebujete formulář - nákladní list CMR pro vnitrostátní dopravu?

Nákladní list CMR - formulář

Legislativa

S účinností od 1. ledna 2019 se ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik dopravců.

Tak jako v mezinárodní dopravě, nákladní list bude sloužit pro naplnění požadavku zákona k prokázání vztahu dopravce k nákladu, jako doklad o uzavření přepravní smlouvy, jako potvrzení, že řidič/dopravce náklad skutečně převzal, v jakém stavu a obdobně jako jednoznačné potvrzení, že řidič zboží předal příjemci. Používáním nákladního listu ve vnitrostátní dopravě se značně omezí případné následné reklamace a spory o škodách na zásilce.

Časté dotazy

 • Je nutné, aby řidič vyplňoval nákaldní list CMR pro ČR, i když má dodací a nákládkový list?

Nákladní list je dokladem o uzavření přepravní smlouvy. Dodací list nemůže nákladní list nahradit. U nakládkového nelze posoudit, protože není jednoznačně dané, jaké obsahuje údaje a informace.

 • Kdo je povinen vyplnit a zajistit nákladní list CMR? Dopravce nebo odesilatel?

Ani úmluva CMR pro mezinárodní, ani zákon o silniční dopravě pro vnitrostátní přepravu neříká, kdo má vystavit nákladní list. Předpokládá se, že je v zájmu obou dvou stran přepravní smlouvy, odesílatele i dopravce, aby nákladní list byl vystaven a vyplněn.

 • Je možné používat nákladní list pro mezinárodní dopravu i pro vnitro?

Na mezinárodním NL je obvykle uvedeno, že se jedná o mezinárodní přepravu, která podléhá úmluvě CMR. Vnitrostátní přeprava podléhá zákonu 111/1994 Sb. o silniční dopravě a není mezinárodní. Doporučujeme použít vnitrostátní nákladní list, kerý je k dispozici na https://obchod.prodopravce.cz/nakladni-list-cmr-vnitrostatni-3-listy

 • Vztahuje se povinnost vyplňovat nákladní list CMR i na přepravu odpadů, sutě, komunálního odpadu nebo šrotu?

Ano, v případě, že se jedná o přepravu za úplatu, tzn. odesílatel si přepravu objedná u dopravce.

 • Jsme výrobní firma, která odesílá svoje zboží zákazníkům, najímá si u toho dopravce. Potřebujeme nákladní list CMR pro vnitro, přestože vystavujeme velmi podrobný dodací list (identifikační údaje firmy, popis zboží, balení, hmotnost, apod.)?

Pokud vystupujete v roli odesílatele, tzn. najímáte a platíte dopravci na základě uzavřené přepravní smlouvy mezi vámi a dopravcem, vztahují se na vás podle §9a zákona 111/1994 Sb. pravidla úmluvy CMR. Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je nákladní list, který má úmluvou dané náležitosti. Protože není známé provedení dodacího listu, nelze přesně odpovědět, zda je dostačující. Je možné, že pokud by se přejmenoval na list nákladní, podmínky legislativy splní. Úmluva ale stanoví, že nákladní list se vystavuje minimálně ve třech vyhotoveních, což u dodacích listů nebývá obvyklé. Je dobré si ale uvědomit, že nejde jen o nákladní list, ale novou právní úpravou se změnily i podmínky na reklamace nebo odpovědnost dopravce a odesílatele.

 • Jsme výrobní firma, našim zákazníkům v ČR dodáváme náhradní díly, případně vezeme tyto díly k další úpravě (např. do lakovny). Je nutné mít vyplněný nákladní list CMR?

Pokud vozíte vlastní zboží, neuzavíráte se zákazníky přepravní smlouvu, nenecháváte si za dopravu platit, tak se vás nová úprava netýká. Pro prokázání vztahu dopravce k nákladu by měly dodací listy stačit, pokud je z nich zjevné, že se nejedná o přepravu za úplatu a "kdo a co" veze.

 • Kdo je povinen vyplnit nákladní list CMR - dopravce nebo dodavatel?

Paragraf 9a zákona 111/1994 Sb. stanoví, že ustanovení úmluvy CMR se použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik dopravců. Ani v mezinárodní dopravě není stanoveno, kdo nákladní list vystavuje. Předpokládá se, že je to v zájmu jak odesílatele, tak dopravce a že tedy budou smluvní strany přepravní smlouvy na vystavení nákladního listu spolupracovat. Nákladní list je doklad o uzavření přepravní smlouvy, chybí-li nákladní list, má-li nedostatky nebo byl-li ztracen, není tím existence nebo platnost přepravní smlouvy dotčena. Tzn. je to stejné, jako v dopravě mezinárodní, nákladní list není nařízený, ale slouží jako velice dobrý a obecně uznávaný doklad o vztahu dopravce k nákladu. A zejména jako doklad o stavu nákladu v každém okamžiku manipulace, tzn. při předání dopravci a následně pak při předání příjemci. Nejde jen o nákladní list, daleko podstatnější je, že od 1.1. 2019 ve vnitrostátní dopravě platí ty části, ustanovení, úmluvy CMR, které se týkají uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci.

 • Je nutné vyplnit vnitrostátní nákladní list i v případě, že odesílatel i příjemce je jeden subjekt?

Není rozhodující, že odesílatel i příjemce jsou ta samá osoba, ale určující je, jestli se jedná o přepravu pro cizí potřebu nebo o přepravu na vlastní účet. Tzn. pokud je uzavřená přepravní smlouva s dopravcem, dokladem o uzavření této přepravní smlouvy je nákladní list.

 • Je vyplněný nákladní list CMR pro vnitro povinný, nebo doporučený doklad? Hrozí v případě absence tohoto dokladu nějaké sankce?

Je to stejné, jako u dopravy mezinárodní. Přepravní smlouva spadá do práva soukromého, takže kontrola ze strany státních orgánů nemůže trestat neúplnost nebo dokonce nepřítomnost nákladního listu ve vozidle. Ale vzhledem k obsahu je nákladní list ideálním dokladem ke splnění povinnosti dopravce doložit a prokázat vztah k nákladu dle požadavku §3 zákona 111/1994 Sb., za jehož nesplnění hrozí dopravci sankce do výše 70000 korun. Bez ohledu na tuto hrozbu se ale dopravce (o zákazník) nepoužíváním nákladního listu zbytečně a dobrovolně zbavuje svých práv, resp. snižuje se právní jistota a šance v případě sporu mezi dopravcem a odesílatelem, zákazníkem.

 • Je nutné nákladní list CMR vystavovat i pokud je dodací list vystaven ve 3 kopiích ?

Dodací list obvykle není dokladem o uzavření přepravní smlouvy.

 • Jakou hmotnost zboží je nutné uvádět v nákladním listu CMR?

V nákladním listu by měla být uvedená hrubá hmotnost, aby dopravce věděl, kolik čeho má odvézt a kolik bude náklad celkově vážit. Nákladní list musí obsahovat hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené množství zboží.

 • Jak je to s používáním CMR u vícenásobných opakovaných přeprav během jednoho dne po stejné trase?

Otázka vystavení nebo nevystavení nákladního listu CMR je na dohodě odesílatele a dopravce. Platí zejména v případech, kdy asi není prakticky žádné riziko nějaké reklamace. Na druhou stranu, pokud odesílatel do nějakého dokladu, třeba do nákladního listu uvede hmotnost nákladu nižší než je skutečně naložená, podle zákona 13/1997 Sb. je odesílatel odpovědný za případné přetížení, které z toho důvodu vznikne.

 • Nastane-li situace a to nastane, že odesílatel dá pouze dodací list na vnitrostátní přepravu a nedá, resp. odmítne vystavit vnitrostátní CMR řidičovi, je řidič povinen tento CMR mít a vystavit sám?

Je škoda, že takové situace nastávají a že si všichni, kteří se na přepravě účastní, neuvědomují, že je v jejich zájmu, aby plnění přepravní smlouvy bylo zadokumentované. nákladní list není dáno. V uvedeném případě si dopravce "bude chránit svoje zájmy" a proto je vhodné, aby řidič nákladní list vystavil.

 

Na dotazy odpovídal Jan Medveď, vedoucí odboru legislativy

Autor: Odbor informací
Aktualizováno: 07. 02. 2020

Komentáře

 • 1. Jakub Švíka

  Reagovat 12:29, 06.02.2019

  Dobrý den, takže pokud tomu správně rozumím. Pokud jsme dodavatel, ale zákazníci si sami objednávají a platí přepravy po ČR, nemusím tudíž k přepravě vydávat CMR? Zjednodušeně, pokud si neobjednávám a neplatím přepravu, nemusím CMR vůbec řešit a stačí vystavit klasický dodací list? Předem děkuji za odpověď. Švíka

 • 2. Jan Medved

  Reagovat 13:59, 06.02.2019

  Ano,nejste smluvní stranou přepravní smlouvy. Ale je možné, že u nakládky zboží můžete zastupovat odesílatele a řidič po vás může požadovat potvrzení nákladního listu. A domnívám se, že je i ve vašem zájmu potvrdit, v jakém stavu bylo zboží naloženo. Jan Medveď

 • 3. David

  Reagovat 18:43, 06.02.2019

  Dobrý den , chci se zeptat . Mužů používat CMR pro mezinárodní dopravu i na vnitro ? Děkuji

 • 4. Jan Medved

  Reagovat 15:57, 07.02.2019

  Reaguje na [3] Dobrý den, nedoporučuji to. Na mezinárodním NL je obvykle uvedeno, že se jedná o mezinárodní přepravu, která podléhá úmluvě CMR. Vnitrostátní přeprava podléhá zákonu 111/1994 Sb. o silniční dopravě a není mezinárodní, takže je určitě lepší použít vnitrostátní nákladní list https://obchod.prodopravce.cz/nakladni-list-cmr-vnitrostatni-3-listy Jan Medveď

 • 5. Pavel

  Reagovat 08:52, 27.02.2019

  Dobrý den, prosí m o upřesnění. Zabýváme se autodopravou kamenných výrobků (dlažební kostky atd.). Musíme i zde vystavovat CMR nebo nákladní list? Objednávky jsou jak od lomů tak od odběratelů materiálu. Často jezdíme celý rok pro stejné firmy. Běžně obdržíme dodací list, v případě zahraniční cesty CMR, dodací list. Předpokládám, že pro vnitro je CMR podklad pro případné spory a reklamace. Předem děkuji za odpověď

 • 6. Jan Medved

  Reagovat 09:33, 27.02.2019

  Reaguje na [5] Dobrý den, vnitrostátní úprava od 1.1. 2019 kopíruje vyzkoušenou a zaběhlou praxi z dopravy mezinárodní. Proto by i doklady měly být stejné s tím rozdílem, že pro vnitrostátní dopravu je vhodné používat vnitrostátní nákladní list, na kterém je uvedeno, že přepravy se řídí §9a zákona 111/1994 Sb. I pro mezinárodní přepravy slouží nákladní list jako doklad o uzavření přepravní smlouvy a jako jeden z podkladů pro případné spory. Dodací list dokladem o uzavření přepravní smlouvy obvykle není, což potvrzujete i tím, že u mezinárodní vedle dodacího listu standardně používáte i nákladní list. Jan Medveď

 • 7. Radka Škrabálková

  Reagovat 14:31, 04.03.2019

  Dobrý den,jsme malá autodoprava s 15 vozy. Řidiči jezdí u spedic ,během jednoho dne má třeba 10 vykládek /nakládek. Znamená to, že ke každé musí mít vyplněn přepravní list se třemi kopiemi ? Děkuji

 • 8. Jan Medved

  Reagovat 17:25, 04.03.2019

  Reaguje na [7] Dobrý den, neznám vaše přepravní smlouvy, nevím, co přesně znamená, že "jezdí u spedic", ale pokud dochází k uzavření přepravní smlouvy, pak by doklad, nákladní list, měl být vystavený. Jan Medveď

 • 9. Jana Podzimková

  Reagovat 14:57, 19.06.2019

  Dobrý den, jsme výrobní společnost prodávající zboží v tuzemsku (hnojiva).Objednáváme si dopravu u tuzemských spedic. Náš dodací list obsahuje mj.název dodavatele, odběratele, konečného zákazníka a výpis položek vč. kusů. Neobsahuje však celkovou váhu nákladu, ani váhu jednotlivých položek. Jsme povinni vystavit CMR, i když vozíme vnitro a řidič dostává DL ve dvou vyhotoveních? Moc děkuji za info. JP

 • 10. Jan Medved

  Reagovat 16:10, 19.06.2019

  Reaguje na [9] Dobrý den, v zájmu jistoty jak vaší, tak dopravce, bych doporučoval k přepravní smlouvě nákladní listy vystavovat. V případě jakéhokoliv sporu, ať už jde o poškození zboží, neúplnost, špatný obal apod., je vždy stav jasnější, pokud existují doklady o tom, jak zboží v každé fázi přepravy vypadalo. Je jedno, jestli nákladní list vystaví dopravce nebo vy, ale měl by existovat. Kromě toho dopravce má za povinnost při silniční kontrole prokázat "vztah k nákladu", k čemuž nákladní list podle vzoru CMR slouží zdaleka nejlépe, úředníci ho znají (někteří dokonce nákladní list CMR od řidiče vyžadují). Jan Medveď

 • 11. Simona Ungrová

  Reagovat 13:34, 04.10.2019

  Dobrý den, jsme spedice (čili plátci dopravy + uzavíráme přepravní smlouvy s dopravci). Mám prosím dva dotazy. V jednom případě dopravce dodal poškozené zboží, zákazník zapsal výhradu o poškození na nákladní list CMR. Když jsme dopravu u dopravce reklamovali, tento vůbec nereflektoval zápis o poškození zboží a tvrdil, že zápis na nákl. listě není dostačující podnět na oprávněnou reklamaci. Jak významným je pro reklamaci zápis o škodě na nákl. listu CMR? Jak velkou má váhu při uplatňování reklamace? A druhý dotaz - pokud u přepravce uplatníme škodu na poškozené zboží, tento ji uzná a oprávněně požaduje poškozené zboží, je někde stanovena lhůta, do kdy si poškozené zboží může vyzvednout? Předem velmi děkuji za odpovědi.

 • 12. Jan Medveď

  Reagovat 14:20, 04.10.2019

  Reaguje na [11] Dobrý den, bez znalosti konkrétní přepravní smlouvy na obecný dotaz lze odpovědět jen obecně. Úmluva říká, že převzal-li příjemce zásilku, aniž spolu s dopravcem zjistil náležitě její stav nebo ohlásil dopravci výhrady s uvedením všeobecných údajů o povaze ztráty nebo poškození nejpozději při převzetí zásilky, jde-li o ztráty nebo poškození zjevně znatelné, a nejpozději do 7 dnů ode dne vydání zásilky, nepočítaje v to neděle a uznané svátky, jde-li o ztráty nebo poškození zjevně neznatelné, má se za to, pokud se neprokáže opak, že obdržel zásilku ve stavu uvedeném v nákladním listě. A dále, byl-li stav zásilky náležitě zjištěn příjemcem a dopravcem, je proti výsledku takového zjištění přípustný důkaz jen tehdy, jde-li o ztráty nebo poškození zjevně neznatelné a poslal-li příjemce písemné výhrady dopravci do 7 dnů po tomto zjištění, nepočítaje v to neděle a uznané svátky. Druhému dotazu ne zcela rozumím. Kdo je "přepravce", když vy jste odesílatel? Proto opět obecně, nároky, pokud se nejedná o úmysl, se promlčují po roce. Nároky z přeprav, na něž se vztahuje tato Úmluva, se promlčují za jeden rok. Jan Medveď

 • 13. Simona Ungrová

  Reagovat 15:27, 04.10.2019

  Ještě jednou dobrý den, oprava k příspěvku (11), druhý dotaz: pokud u DOPRAVCE uplatníme škodu na poškozené zboží... Konkrétně se mi jedná o stav, kdy dopravce uznal a proplatil škodní fakturu, čímž poškozené zboží přechází do jeho vlastnictví a potvrdil zájem o vyzvednutí poškozeného zboží. Nicméně toto stále leží na skladě a je nutné za něj platit skladné, čímž vznikají vícenáklady, obzvláště, když dopravce zboží nevyzvedává celé měsíce. Ještě jednou děkuji za odpověď.

 • 14. Jan Medveď

  Reagovat 09:02, 07.10.2019

  Reaguje na [13] Dobrý den, podle mého názoru to už není otázka úmluvy CMR, ale dohody mezi vámi a dopravcem, pokud jste mu poškozené zboží "prodali". Jan Medveď

 • 15. Jaroslav

  Reagovat 22:30, 14.10.2019

  Dobrý den, mám dotaz k nákladnímu listu CMR pro vnitro. Rozvážím zboží jako dopravce z centrálního skladu do prodejen v rámci jedné firmy po ČR. Do nákladového prostoru při nakládce nemám dovoleno vstupovat a po naložení je nákladový prostor přes celní lanko zaplombovaný a dostanu DL, kde je SPZ a číslo plomby. Po přijetí na prodejnu skladník zkontroluje plombu a teprve potom je možné skládat. Spousta těchto přeprav je do 100 km a vždy na základě potvrzené objednávky. Je nutné i do 100 km vystavovat nákladní list CMR, týká se i ostatních přeprav pro cizí firmy? Děkuji za odpověď.

 • 16. Jan Medveď

  Reagovat 07:50, 16.10.2019

  Reaguje na [15] Dobrý den, nevystavením nákladního listu se dopravce, zbytečně, vydává do rukou odesílatele a vzdává se možnosti se úspěšně bránit v případě příjemcem zjištěné škody na zásilce. Je to na vás, jestli se dobrovolně zřeknete svých práv. Odesílateli bezpochyby takový stav vyhovuje. S pozdravem. Jan Medveď

 • 17. František Vojtěch

  Reagovat 13:36, 24.10.2019

  Dobrý den, mám dotaz k vrácení potvrzeného CMR zpět odesílateli. Existuje zákon či nějaký předpis, který stanovuje dopravci POVINNOST zaslat zpět odesílateli potvrzený CMR a ostatní doklady zákazníkem, že zboží bylo předáno a to řádně a bez poškození? Děkuji za Vaši odpověď.

 • 18. Jan Medveď

  Reagovat 12:32, 29.10.2019

  Reaguje na [17] Dobrý den, vyplývá to z článku 5 úmluvy, kde se říká, že nákladní list se vystavuje ve třech původních vyhotoveních podepsaných odesílatelem a dopravcem. První vyhotovení nákladního listu obdrží odesílatel, druhé doprovází zásilku a třetí si ponechá dopravce. Je také logické, že ten, kdo dopravu platí, chce mít jistotu, že dopravce splnil svůj závazek. S pozdravem, Jan Medveď

 • 19. Jiří Rauš

  Reagovat 11:19, 05.12.2019

  Dobrý den, je nutné vystavovat nákladní list při přepravě fekálií a splašků? Převoz provádíme vlastními vozy od fizyckých i právnických osob na čistírnu odpadních vod, která je v naší správě.Děkuji za odpověď.

 • 20. Jan Medveď

  Reagovat 15:06, 05.12.2019

  Reaguje na [19] Dobrý den, myslím, že v tomto případě to není nutné. Jednak asi ani nemůže dojít k reklamaci nějaké "škody" na přepravovaném materiálu, jednak i fakt, že to vezete do svého zařízení se dá posoudit jako doprava pro vlastní potřebu - likvidace splašků včetně dopravy. S pozdravem, Jan Medveď

 • 21. Miroslav Hrančík

  Reagovat 07:14, 18.02.2020

  Dobrý den, rád bych se dotázal, zda má dopravce povinnost předat příjemci dopravovaného zboží druhý výtisk nákladního listu který doprovází zásilku a jak má případně příjemce uplatnit výhradu poškození zboží předávaného přepravcem v případě, že mu není předložen nákladní list. děkuji

 • 22. Jan Medveď

  Reagovat 08:57, 18.02.2020

  Reaguje na [21] Dobrý den, vychází se z toho, že plnit úmluvu je v zájmu všech zúčastněných. Druhé vyhotovení nákladního listu by měl dopravce vydat příjemci proti potvrzení o předání zboží. Pokud příjemci dopravce druhé vyhotovení nevydá, nemá ani dopravce potvrzení o předání zásilky a tím ani potvrzení o splnění přepravní smlouvy. Příjemce může odmítnout převzetí zásilky, případně se sám spojit s odesílatelem, když to neučiní sám dopravce, a pokud je to možné. Pokud je zboží poškozené už na nakládce, tzn. v okamžiku, kdy jej zástupce odesílatele (přepravce) předává dopravci, předpokládám, že dopravce si ve vlastním zájmu nechá poškození od odesílatele do nákladního listu potvrdit. Jan Medveď

 • 23. Marek

  Reagovat 09:49, 29.05.2020

  Dobrý den. Firma provádí povrchovou úpravu kovů (zinkovna). Za úplatu provádí svoz materiálu k úpravě od zákazníků, následně vrací zpět, vlastními kamiony v rámci ČR. Zákazník předá při nakládce řidiči objednávku se seznamem naložených zámečnických dílů. Dá se tento druh přepravy chápat jako přeprava pro vlastní potřebu bez nutnosti nákladního listu nebo je NL nutný? Děkuji za odpověď

 • 24. Jan Medveď

  Reagovat 11:49, 29.05.2020

  Dobrý den, je to relativně jednoduché. Jestliže vám zákazník platí samostatně za dopravu, pak jde o přepravní smlouvu a měl by nákladní list být vystaven. Pokud je ale doprava součástí celkové ceny za zinkování, nákladní list není k čemu vystavit. Nedivil bych se, kdyby ale na přepravní smlouvě trval zákazník, aby měl nějakým způsobem ošetřené případné škody, vzniklé vaší vinou v průběhu přepravy. Jan Medveď

 • 25. zdeněk

  Reagovat 21:43, 19.06.2020

  Dobrý večer, rád bych se zeptal na následující. Jsme opravárenská dílna a čas od času se stane, že si majitelé opravovaných dílů posílají dopravce aby u nás tyto díly vyzvedl a převezl je jinam. Jsme jen místo nakládky, ne objednavatelé dopravy. Zde první dotaz. Má mít řidič již vyplněný formulář CMR, do kterého se dopíše co, kdy a kde se naložilo? Pokaždé totiž chtějí CMR vyplnit po nás.Praxe je tedy taková, aby vše proběhlo hladce, že CMR vyplníme spolu. Řidič ví kam to veze, my víme co nakládá a v jakém stavu. Můj druhý dotaz směřuje na to co vyplnit do kolonky ODESÍLATEL. Má tam být smluvní strana dopravy, tedy její objednavatel? Nebo je to jedno a nic se neděje když tam píšeme adresu místa nakládky, protože mezi dopravcem a objednavatelem dopravy již existuje objednávka/smlouva? Děkuji za odpověď. Zdeněk Š.

 • 26. Jan Medveď

  Reagovat 08:16, 22.06.2020

  Reaguje na [25] Dobrý den, v tomto případě by asi bylo lepší, aby nákladní list měl připravený dopravce, protože dopravce ví, kdo je objednatel dopravy a kde je předpokládané místo vykládky. Vaše role je jen potvrdit, že zboží bylo a v jakém stavu naloženo. Ano, odesílatel by měl být zákazník dopravce, ten, kdo dopravci za dopravu platí. Jinak řečeno, v těchto a podobných případech je příjemce současně odesílatelem. Nákladní list je dokladem o uzavření přepravní smlouvy mezi dopravcem a odesílatelem. Jan Medveď

 • 27. Tereza

  Reagovat 18:08, 01.03.2021

  Dobrý den, prosím o radu - doposud jsme používali předtištěné formuláře CMR, které vypisujeme ručně. V současné době řešíme, jak zdlouhavému "vypisování" formulářů předcházet a rádi bychom používali tiskové sestavy pro CMR, které lze např. najít i na internetu (nicméně si chceme nechat vývojářem vytvořit tiskovou sestavu z našeho výrobního softwaru). Co tedy musí splnit dokument CMR, aby byl uznatelným dokladem - respektive pokud bude mít všechny náležitosti CMR tak, jako je předtištěný formulář, bude vše v pořádku? Jak je to poté s unikátním kódem, které předtištěné formuláře mají (v pravém horním rohu) - stačí, aby byl nahrazen číselnou řadou z našeho softwaru tak, jak se generují např. variabilní symboly na fakturách? Děkuji za odpověď.

 • 28. Jan Medveď

  Reagovat 09:22, 02.03.2021

  Dobrý den, náležitosti nákladního listu CMR najdete v článcích 5 a 6 Úmluvy. Případně pro využití ve vnitrostátní dopravě ve vyhlášce 478/2000 Sb. To je základ. Při zvažování používání jiného než obecně používaného vzoru nákladního listu ale berte do úvahy, že kontrolní složky "jsou zvyklé" na onu známou formu a formát, v některých státech dokonce požadují jen tyto před lety doporučené verze. Další aspekt je znalost běžně používaného vzoru mezi všemi články přepravní smlouvy, včetně řidičů. Použití jakéhokoliv jiného nákladního listu proto zvyšuje riziko nějaké neshody a v případě sporu i snižuje právní jistotu. S jiným než obecně používaným modelem musí souhlasit odesílatel, dopravce i příjemce. Takže je otázka, jestli se vyplatí nějaký svůj vlastní model vyvíjet. Pokud máte větší objem zásilek a chcete využít podnikové informační systémy pro vytváření nákladních listů, nabízí se spíš moderní forma e-CMR.

 • 29. Jan Skálek

  Reagovat 17:47, 02.09.2021

  Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, zda se poškození zboží při přepravě vztahuje i na přepravní obaly, respektive je možné se na dopravce obracet s náklady vynaloženými například při kontrole kvality u zboží, které přišlo v poškozeném obalu (dopravce do CMR při nakládce neuvedl výhradu poškozených obalů, tedy obaly musely být poškozené právě při přepravě). Mockrát děkuji za odpověď

 • 30. Jan Medveď

  Reagovat 08:26, 03.09.2021

  Dobrý den, neumím jednoznačně na takový dotaz odpovědět. Špatně se posuzují dotazy, pokud je k dispozici jen výklad jedné strany. Obecně náklady na kontrolu stavu zásilky a zejména kvality jsou náklady příjemce. Je také otázkou, co bylo uvedeno v objednávce, v přepravní smlouvě. Pokud dopravce při převzetí zásilky neuvedl do výhrad poškozené obaly a zboží bylo u příjemce poškozené právě z důvodu vadného obalu, má odesílatel právo na náhradu škody na zásilce. Nicméně se domnívám, že pokud by škoda na zboží nebyla jednoznačně způsobená poškozením obalu nebo bylo jednoznačné, že obal nebyl, nemohl být, poškozen při přepravě, že se dopravce bude bránit škodu hradit. Pokud jde o náklady na kontrolu zboží, tu musí příjemce ve vlastním zájmu udělat tak jako tak, takže požadovat po dopravci jejich úhradu byste museli zdůvodnit. Možná se k diskusi připojí některý z advokátů s konkrétním příkladem z praxe a rozhodování soudů v podobných případech.

 • 31. Richard Genšerovský

  Reagovat 13:08, 19.01.2022

  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně převozu vlastního zboží ze zahraničí. Nejsme registrovaná autodoprava, auto používáme jen k převozu vlastního zboží. Popíšu to podrobněji. Zboží odchází ze skladu naší mateřské firmy v zahraničí. Od tama jede zboží DHLkem (vnitrostátně) na nejbližší depo k české hranici. Tam pro něj jezdí náš skladník nákladním autem odkud jej veze na naši provozovnu v ČR. Potřebujeme poradit jaké doklady jsou nutné při převozu zboží. Každý totiž tvrdí něco jiného. Celní správa při "odchytu" na hranici požaduje CMR, na infolince generálního ředitelství cel nám bylo řečeno, že CMR není potřeba, ale nicméně nějaký doklad by mít měl. Každopádně na DHL mu vystavuje převozový list, kde je napsaná naše firma jako odběrce, naše mateřská firma jako odesílatel, jsou zde uvedené váhy, pojištění, razítko DHL - foto listu zde: https://photos.app.goo.gl/y4Lh66t9g7mSv3Ed6 Je to tedy dostatečné nebo je třeba mít něco navíc? Děkuji. Genšerovský

 • 32. Josef

  Reagovat 17:51, 22.02.2022

  Dobrý den, prosím o radu. Převážím výkopové zeminy potřebuji nákladový list když,(jsem zaměstnanec, automobil,místo nakládky i místo vykládky) vše je jedné firmy?

 • 33. Kateřina Názlerová

  Reagovat 08:38, 24.03.2022

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je možné uvést na dodací list např. od jeho číslo i číslo nákladového CMR listu a použít tak v podstatě jeden dokument jako dodací a zároveň nákladový list? Dodací listy vystavujeme ve třech kopiích, potvrzuje nám je dopravce, je na nich uvedena hmotnost a balení zboží. takže všechny náležitosti nákladového listu jsou splněny. děkuji Názlerová

 • 34. Kateřina Názlerová

  Reagovat 08:38, 24.03.2022

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je možné uvést na dodací list např. od jeho číslo i číslo nákladového CMR listu a použít tak v podstatě jeden dokument jako dodací a zároveň nákladový list? Dodací listy vystavujeme ve třech kopiích, potvrzuje nám je dopravce, je na nich uvedena hmotnost a balení zboží. takže všechny náležitosti nákladového listu jsou splněny. děkuji Názlerová

 • 35. Jan Medveď

  Reagovat 09:55, 24.03.2022

  Reaguje na [34] Dobrý den, záleží na tom, proč se ptáte. Jestliže jde o doklad k nákladu, když bude splňovat náležitosti podle zákona 111/1994 Sb. a vyhlášky 478/2000 Sb., tak je to pro dopravce v pořádku. Pokud ale dotaz směřuje k přepravní smlouvě, tzn. k nákladnímu listu, tady se obávám, že nějaká úprava dodacího listu zřejmě nebude odpovídat požadavkům na nákladní list jako dokladu o uzavření přepravní smlouvy.

 • 36. Jan Medved

  Reagovat 10:06, 24.03.2022

  Reaguje na [32]Dobrý den, doklad k nákladu byste měl mít, je to požadavek zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Předpokládám, že i případná kontrola bude rozumná a že Vám bude stačit nějaká rámcová forma, ze které je vidět, že pro určitého zákazníka vozíte (rozvážíte) zeminu z nějakého místa nebo v nějaké oblasti. Smyslem dokladu k nákladu je určit, zda se jedná o dopravu za úplatu a také to, jestli není třeba nějaké povolní (týká se zejména přeshraničních přeprav).

 • 44. Jitka Votočková

  Reagovat 18:29, 06.04.2022

  Dobrý den, může požadovat odbor dopravy jako kontrolní orgán nákladní list CMR při provozování vnitrostátní dopravy kameniva ? Dodavatel běžně vydává jen dodací nebo vážní list ve dvou vyhotoveních, denně realizuje jeden řidič 4-6 nakládek na vzdálenosti od 20 do 70 km. V komentářích výše uvádíte, že za absenci CMR u vnitra nemůže dopravce nikdo postihnout, veškeré podmínky přeprav máme s odběrateli jištěné smlouvami s jasnými podmínkami. Představa poškození zboží při přepravě kameniva např. frakce 32/63 je obskurní. Děkuji Vám za odpověď, přeji pěkný zbytek dne.

 • 45. Jan Medveď

  Reagovat 08:22, 07.04.2022

  Reaguje na [44] Dobrý den, nevím, co přesně odbor dopravy po Vás požadoval, jestli to skutečně byl právě nákladní list CMR. To by nebylo správné, protože nákladní list CMR je doklad o uzavření přepravní smlouvy v mezinárodní dopravě (máme i podobný pro vnitrostátní dopravu podle §9a zákona 111/1994 Sb.). Co ale dopravní úřad má právo kontrolovat je, zda dopravce má doklady k nákladu dle §3 zákona 111/1994 Sb. " dopravce je povinen zajistit, aby bylo velké vozidlo vybaveno dokladem o nákladu obsahujícím údaje stanovené prováděcím právním předpisem, a uchovat tento doklad po dobu 2 let od ukončení přepravy". Nákladní list dle vzoru CMR jak pro mezinárodní tak adaptace pro vnitrostátní dopravu může velice dobře sloužit jako právě tento doklad k nákladu. Nevím, jak vypadají ony dodací nebo vážní listy, ale je dost pravděpodobné, že nesplňují požadavky na doklad k nákladu. Vyhláška 478/2000 Sb. stanoví, že v případě provozování silniční dopravy pro cizí potřebu doklad o nákladu obsahuje a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název dopravce, jeho sídlo a identifikační číslo, b) státní poznávací značku vozidla, které přepravuje náklad, c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název osoby, která je objednatelem přepravy, d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název osoby, které je náklad určen, e) druh a hmotnost nákladu, f) místo a datum nakládky a g) místo a předpokládané datum vykládky. Když to shrnu, dopravce musí mít doklady k nákladu s daným obsahem a úřad to může kontrolovat. Forma dokladu není zákonem daná. Nemusí to tedy být právě a jen nákladní list CMR, ale pokud ho dopravce používá, tak s výjimkou SPZ splňuje požadavky vyhlášky na doklad k nákladu.

 • 46. Marek Hála

  Reagovat 10:19, 18.05.2022

  Dobrý den, potřebuji poradit. Můžu tisknou z excelu CMR a můžou být kopie Černobílé? A musí být na CMR uvedeno číslo Cz C 9198382? Mockrát děkuji

 • 47. Jan Medved

  Reagovat 15:48, 18.05.2022

  Reaguje na [46] Dobrý den, nákladní list má daný jen obsah, ne formu. Pokud ale budete používat nějaký jiný než "ten obvyklý", který má propisovací listy, musíte zajistit, aby všichni (minimálně) tři účastníci přepravní smlouvy měli stejnopis se stejným obsahem. A to může být v praxi problém zajistit už i u odesílatele, resp. na nakládce, kde řidič může do NL zapsat případné výhrady. Kromě toho zákazníci, řidiči i dopravci jsou zvyklí na určitý typ nákladního listu a jinou alternativu někdo z nich může odmítat. Takže je otázka, jestli se tisk na obyčejný papír vyplatí. Jan Medveď

 • 48. Eliška Andršová

  Reagovat 08:57, 07.06.2022

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, po jakou dobu je ze zákona povinné archivovat dodací listy (doklady od zboží, obaly a CMR)? Děkuji za odpověď, Andršová

 • 49. Jan Medveď

  Reagovat 09:41, 07.06.2022

  Reaguje na [48] Vážená paní Andršová, zákon o silniční dopravě nařizuje dopravci uchovávat doklady k nákladu dva roky od ukončení přepravy. A užitečné asi také je si uvědomit, že nároky z přeprav, na něž se vztahuje Úmluva CMR, se promlčují za jeden rok, resp. v případě úmyslu nebo takového zavinění, které se považuje za rovnocenné úmyslu, je promlčecí doba tříletá. S pozdravem Jan Medveď

 • 50. Irina

  Reagovat 14:05, 24.06.2022

  Dobrý den, Mám dotaz, zda při přepravě našich výrobků z firmy k externím dodavatelům v rámci ČR (obrábění, lakování) je potřeba vyplňovat CMR, nebo jiný dokument, přepravu si zajišťuje firma sama na své náklady. Jedná se o cestu z firmy k dodavatelům i zpět. Děkuji, Čugujeva

 • 51. Michaela Skálová

  Reagovat 10:38, 24.08.2022

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak to chodí v případě, že si náš německý zákazník objedná sám přepravu s vyzvednutím v naší firmě a dopravce přijede s prázdným CMR listem. Kdo je u nás odesílatel (1)(22)? Děkuji za odpověď. Skálová

 • 52. Jan Medveď

  Reagovat 13:54, 24.08.2022

  Reaguje na [51] Dobrý den, pokud přepravní smlouvu s dopravcem sjednává sám zákazník, je zákazník odesílatel a vy jste místo nakládky. Zákazník by si měl s dopravcem domluvit vystavení nákladního listu, vy na nakládce max. místo odesílatele potvrdíte případné výhrady dopravce/řidiče, předáte např. celní doklady k nákladu. Můžete mít i další ujednání s odesílatelem, např. o zajištění a provedení nakládky. Nevylučuji, že odesílatel vás oprávní jednat na nakládce jeho jménem. Ono se v praxi docela často postupuje tak, že kdo nakládá, "je odesílatel", ale z pohledu přepravní smlouvy je odesílatel ten, kdo platí za dopravu a který potom případně s dopravcem vede spory o ne/provedení přepravy dle přepravní smlouvy.

 • 53. Jan Medveď

  Reagovat 13:56, 24.08.2022

  Reaguje na [50] Dobrý den, pokud se jedná o přepravu pro vlastní potřebu, to znamená, že majitel si veze náklad vlastním vozidlem, nákladní list CMR ani nemůže být vystavený, protože nedochází k uzavření přepravní smlouvy.

 • 54. Lenka Ptáčková

  Reagovat 14:07, 25.08.2022

  Dobrý den, mám dotaz ohledně dovozu materiálu. Jedná se o materiál dovezený ze zahraničí k nám. Zboží jsme nechali proclít u nás v ČR, dopravce si ale nenechal potvrdit CMR u odesílatele. Mohou pro nás jako pro příjemce nastat nějaká rizika? Např. ve chvíli, kdy se zpětně zjistí poškození materiálu (jak na straně dodavatele, tak na straně dopravce)? Případně co by to pro nás znamenalo, když by se materiál poškodil při přepravě? Dopravce tvrdí, že nám prý stačí celní dokumenty. Předem děkuji za odpověď.

 • 55. Jan Medveď

  Reagovat 11:14, 26.08.2022

  Reaguje na [54] Dobrý den, bez znalosti konkrétní přepravy a přepravní smlouvy obecně platí, že jste převzali zásilku, aniž jste spolu s dopravcem zjistili náležitě její stav nebo ohlásili dopravci výhrady s uvedením všeobecných údajů o povaze ztráty nebo poškození nejpozději při převzetí zásilky, jde-li o ztráty nebo poškození zjevně znatelné, a nejpozději do 7 dnů ode dne vydání zásilky, jde-li o ztráty nebo poškození zjevně neznatelné, má se za to, pokud se neprokáže opak, že jste obdrželi zásilku ve stavu uvedeném v nákladním listě. Jde-li o ztráty nebo poškození zjevně neznatelné, musí být výše uvedené výhrady učiněny písemně. Případně je přípustný důkaz o poškození jen tehdy, jde-li o ztráty nebo poškození zjevně neznatelné a poslali-li jste písemné výhrady dopravci do 7 dnů po tomto zjištění. Celní dokumenty rozhodně nic neříkají o stavu zboží v době vykládky.

Vložit komentář
Položky označené hvězdičkou * jsou povinné

Související informace:

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2022 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se