SUB Illust

Jarní zasedání orgánů IRU

Štítky: Nákladní doprava Akce ČESMAD BOHEMIA

Ve dnech 5. - 6. 5. 2022 se uskutečnilo pravidelné jarní zasedání vrcholných orgánů Mezinárodní unie silniční dopravy - IRU.

Ve dnech 5. – 6. 5. 2022 se v Ženevě v hybridním formátu uskutečnilo pravidelné jarní zasedání orgánů IRU - zasedání Výboru pro nákladní dopravu, Výboru pro osobní dopravu a Valné shromáždění.

Hlavními body programu Výboru pro nákladní dopravu byl vývoj na Ukrajině a přehled aktivit sdružení při přepravách humanitární pomoci a evakuace osob z oblastí zasažených válkou. IRU se zaměřila na 3 hlavní oblasti - dodávání humanitární podpory autobusy, autokary a nákladními vozidly, podporu řidičů, kteří uvízli v oblastech válečného konfliktu, a udržení přepravy životně důležitého zboží globálně. IRU jednala s řadou mezinárodních organizací ohledně doručování potravinářské pomoci, organizací OSN pro uprchlíky, Světovou obchodní organizací, Mezinárodní obchodní federací ohledně multilaterálních povolení a prodloužení platnosti osvědčení pro vozidla. IRU také vytvořila hub pro Ukrajinu, kde jsou shromažďovány všechny dostupné informace pro sdružení ohledně situace na Ukrajině. Za 71 dní války došlo na Ukrajině ke ztrátám ve výši 600 miliard USD, bylo zničeno přes více než 1 000 vozidel provozujících mezinárodní dopravu. V současnosti pouze 40 % všech ukrajinských dopravců provozuje mezinárodní dopravu.

Zástupci ukrajinského sdružení upozornili, že v současné době jsou všechny ukrajinské přístavy blokovány a že obilí, uhlí a železo se bude muset vyvézt z Ukrajiny po železnici nebo po silnici, což bude znamenat obrovské zatížení hraničních přechodů. Proto bude nutné se soustředit na posílení propustnosti těchto hraničních přechodů. Karnet TIR se zdá jako dobré řešení pro ulehčení celního odbavení na hranicích.

Systém TIR byl poslední dva roky ovlivňován pandemií covidu a od počátku letošního roku válkou na Ukrajině, neboť došlo a dochází k blokádám některých cest. Nicméně tyto problémy jsou výzvou pro členské státy Úmluvy TIR k vytváření nových cest a koridorů. V loňském roce bylo aktivováno 8 nových koridorů v oblasti střední a jižní Asie a Středního východu (např. Uzbekistán-Afghánistán-Pákistán nebo Kazachstán–Uzbekistán-Tádžikistán-Kyrgyzstán).

Dalším bodem programu byl potenciální dopad iniciativ týkajících se změn klimatu na obchodní a dodavatelský řetězec. V průběhu jednání vystoupil p. Aik Hoe Lim ze Světové obchodní organizace. Zdůraznil, že není univerzální řešení, když se jedná o obchod, zvláště s ohledem na to, jak by obchod mohl přispět k lepšímu klimatu. Světová obchodní organizace hledá lepší cestu k zajištění klimatického přechodu cestou, která bude vyhovovat potřebám společnosti a ekonomice jako celku. Je potřeba nových technologií jako vodík, zachycování uhlíku a skladování a urgentní potřeba spolupráce mezi obchodem a dopravní komunitou.

Výbor projednával také globální palivovou krizi a dopad na obor silniční dopravy. Diskuse se zúčastnil p. T. Dutilloy, generální manažer OEM Mobility, a zástupce Světové agentury pro energii p. J. Couse. Ten představil 10bodový plán agentury na snížení spotřeby ropy, mezi které mj. patří: snížení rychlosti na silnicích o 10 km/h, 3dny/týden home office, neděle ve velkých městech bez aut, zlevnění hromadné dopravy, uspíšení používání elektromobilů, omezení obchodních cest a využívání videokonferencí atd.

V návaznosti na palivovou krizi Výbor projednal návrh naléhavé rezoluce: „Dejme energii silniční dopravě“, která vyzývá vlády k řešení překotného nárůstu cen paliv a přehodnocení dekarbonizační politiky. Rezoluce mj. požaduje podporu vlád k vytvoření fondu k ochraně silničních dopravců před palivovou krizí či podporou cash flow dopravců odložením plateb daní a sociálních odvodů a odkladů splacení úvěrů a leasing. Rezoluce byla doporučena ke schválení Valnému shromážděním IRU.

Green Compact IRU, jehož cílem je, aby byla komerční silniční doprava do roku 2050 plně uhlíkově neutrální, byl přijat před rokem. Uplatnění tohoto plánu je rozloženo do 5 pilířů. V současné době se sbírají data a zpracovávají zprávy k jednotlivým pilířům a regionům, aby se urychlilo přijetí a způsob uplatnění efektivních dekarbonizačních řešení.

V průběhu června bude zveřejněn výsledek globálního průzkumu IRU k problematice nedostatku řidičů prováděný v letech 2021-2022. K nárůstu nedostatku došlo od roku 2020 v důsledku rostoucí poptávky po dopravě, v roce 2021 tržby z celosvětové silniční nákladní dopravy vzrostly o 7 %. Např. Euroasie a Turecko byly regiony, kde byl nejvyšší nedostatek řidičů, až 18 %. Např. v UK a USA došlo k navýšení platů řidičů, aby byly konkurenceschopné. Podle studie bude nedostatek řidičů pokračovat i v roce 2022. Válka na Ukrajině nebude mít vliv na tuto studii, neboť data pro studii byla sbírána před zahájením války.

IRU se také účastní práce Společné akční skupiny k problematice odolnosti vůči pandemii COVID-19, ale i pro případné nové pandemie v budoucnosti. Tato skupina byla vytvořena  Mezinárodní organizací práce (ILO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a jsou tam zapojeni jak zástupci letecké dopravy (AITA, ICAO), tak námořní dopravy (IMO), silniční dopravy (IRU) a federace pracovníků (ITF).

V závěru jednání prezident p. Dinescu upozornil na nadcházející akce, a to především na Konferenci IRU/EU, která se uskuteční 1. června 2022 s názvem „Fit for 55: Cesta před námi“. Konference bude zaměřena na současné plány EU na alternativní palivovou infrastrukturu a podporu silničních dopravců v rozšiřování zelených technologií. Dne 16. června 2022 se uskuteční IRU RoadMaters Forum se zaměřením na uvolnění potenciálu silniční dopravy prostřednictvím rozmanitosti a začlenění, např. přijímáním mladých lidí a žen do logistiky a mobility.

Podle nových stanov se od letošního roku se zasedání Výborů a Valného shromáždění uskutečňují pouze jedenkrát ročně. Příští zasedání Výboru se uskuteční 11. května 2023.

Valné shromáždění

V úvodu jednání byla schválena zpráva účetních komisařů za rok 2021, zpráva prezidenta Finanční komise IRU a účty IRU za rok 2021. Byla také schválena naléhavá rezoluce: „Dejme energii silniční dopravě“ - vyzývající vlády k řešení překotného nárůstu cen paliv a přehodnocení dekarbonizační politiky

 V panelové diskusi k palivové krizi vystoupil zástupce Mezinárodní agentury pro energii (IEA) p. Daniel Crow, vice-prezident Shell p. Patrick Carré a zástupkyni DB Schenker p. Andrea Goeman. Zástupce IEA představil svůj pohled na dekarbonizaci 2050 a plán na snížení spotřeby ropy. Zástupce Shellu informoval, že úzce spolupracují s výrobci vozidel nejen v Evropě, ale i v USA a Číně. V současné době je 90 % vozidel na naftu a s ohledem na dekarbonizaci bude Shell vyrábět bio paliva a bio LNG. DB Schenker investuje do modernizace flotily vozidel se zaměřením na vodíkový a elektrický pohon. Jejich cílem je snížení uhlíkových emisí o 50 % do roku 2030.

Prezident p. Dinesscu informoval, že bylo uděleno 65 ocenění pro Top managery v dopravě celkem z 10 zemí. Sdružení ČESMAD BOHEMIA získalo těchto ocenění šest. P. Dinescu také vyzval k účasti sdružení na Konferenci EIRU/EU a IRU RoadMaster Forum.

Příští zasedání Valného shromáždění se uskuteční 12. května 2023.

 

Autor: Michaela Havelková
Aktualizováno: 31. 05. 2022

Související informace:

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
3 4 5 6 7 8
11 12 14 15
18 19 20
26 27 28

Události v červnu 2024

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se