SUB Illust

Povolovací řízení MKD

Štítky: Nákladní doprava Legislativa

Informace o povolení pro mezinárodní nákladní dopravu na Ukrajině

Legislativa: Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě platná od 7. 1. 1999 - č. 19/1999 Sb.

Mezi EU a Ukrajinou platí dohoda o silniční nákladní dopravě (platnost do 30. 6. 2024 - prodlouženo), podle které platí liberalizace bilaterálních a tranzitních přeprav. Pro české dopravci při cestě na Ukrajinu i ukrajinské dopravce při cestě do ČR tedy není nutné při těchto dvou druzích přeprav předkládat příslušné povolení.

Pro třetizemní přepravy nadále zůstává povinnost povolení předkládat. Do oblasti působnosti dohody nespadá provádění kabotáže.

Druhy povolení („ДОЗВIЛ"):
1301 - Ukrajina singl
1308 - Ukrajina univerzální

singl: platí pro bilaterální a tranzitní přepravu (jednorázové povolení pro 1 jízdu tam a zpět)
univerzální: platí pro bilaterální, tranzitní a třetizemní přepravu (jedno povolení na 1 jízdu tam a zpět)

Pro posuzování druhu přepravy, tj. zda se jedná o přepravu bilaterální, tranzitní či třetizemní, je rozhodující místo nakládky a vykládky, v souladu s vyplněnými rubrikami CMR (uvedeno v protokolu z jednání Smíšené komise konané ve dnech 6. - 7. 11. 2007).

Ukrajinská povolení jsou platná do 31. 1. následujícího roku (vyznačeno na povolení).


S výjimkou případů uvedených níže musí mít dopravce povolení, které jej opravňuje provádět mezinárodní nákladní silniční přepravu na území nebo z území státu druhé smluvní strany nebo tranzitem přes toto území. Provozovatelé mezinárodní nákladní silniční dopravy potřebují pro přepravy mezi státem, ve kterém je použité vozidlo registrováno a druhým státem (přeprava mezi oběma státy), jakož i pro tranzitní dopravu druhým státem, povolení tohoto státu nebo povolení CEMT.
V platné Dohodě je sice uvedeno, že přepravy nákladů mezi státem jedné ze smluvních stran a třetím státem lze provádět na dvoustranné povolení za podmínky, že dopravní cesta vede územím státu, ve kterém je registrováno vozidlo, ale ukrajinská strana si na jednání Smíšené komise konané ve dnech 29.11. - 30.11.2006 vymínila, že pro praktické uplatnění tohoto ustanovení musí být nejprve stanoven způsob, jak se bude tato situace prokazatelně dokladovat. Do doby vyřešení této skutečnosti je pro uskutečnění jakékoliv třetizemní přepravy z/do Ukrajiny nezbytné mít k dispozici třetizemní ukrajinské povolení nebo povolení CEMT.

Dopravce jedné smluvní strany není oprávněn přepravovat náklad mezi místy na území státu druhé smluvní strany (kabotáž). Pro takovou přepravu se vyžaduje zvláštní povolení příslušných orgánů smluvních stran.

Povolení se nevyžaduje pro:
a) přepravy vozidly, jejichž dovolená celková hmotnost, včetně přívěsů, nepřesahuje 6 t, nebo jejichž užitečná hmotnost, včetně přívěsů, nepřesahuje 3,5 t,
b) přepravy předmětů a zařízení lunaparků, pro divadelní, filmová, cirkusová nebo hudební představení, sportovní soutěže, výstavy nebo veletrhy, rozhlasové a televizní přenosy nebo filmová natáčení, pokud jsou tyto předměty a zařízení dováženy či vyváženy dočasně,
c) přepravy pozůstatků zemřelých,
d) přepravy poštovních zásilek,
e) přepravy související s odvozem havarovaných nebo porouchaných vozidel, při jízdách vozidel technické pomoci a vozidel náhradních, nezbytných k dokončení přepravy,
f) přepravy nákladů humanitární pomoci v souvislosti s mimořádnými situacemi (zpravidla při přírodních katastrofách),
g) přepravy včel a rybích násad.

Pro uskutečnění první jízdy bez nákladu novým vozidlem není nutné mít povolení (dohodnuto na jednání Smíšené komise dne 3. 12. 2008).

Na Ukrajině není možné provádět mezinárodní dopravu pronajatými vozidly, s výjimkou pronajatých návěsů či přívěsů a vozidel na leasing (uvedeno v protokolu z jednání Smíšené komise konané ve dnech 7. - 8. 10. 2009).

Omezení doby pobytu pro nákladní vozidla. Tato doba činí 5 dnů ode dne překročení hranice s potvrzením celních orgánů až do proclení vnitrostátními celními orgány, pokud je cílové místo ve stejném celním regionu a 10 dní ode dne překročení hranice s potvrzením celních orgánů až do proclení vnitrostátními celními orgány, pokud se cílové místo nachází v jiném celním regionu. V případě tranzitu je tato lhůta stanovena na 10 dnů.

Prodloužení lhůty není možné, a to ani z důvodu technické poruchy vozidla. (protokol ze SK 21. 5. 2013)

Podmínky přepravy nákladů z Ukrajiny do Kazachstánu
Přes území Ruska bude přeprava možná jen z území Běloruska a za podmínky použití systému GLONASS
Podobná přeprava nákladů se bude uskutečňovat jen za podmínky použití „prostředků identifikace (plomb), včetně fungujících na základě technologií globálního navigačního družicového systému GLONASS". Také podle dokumentu budou muset řidiči mít evidenční talony.

Ruské vládě bylo nařízeno stanovit požadavky vůči identifikačním prostředkům (plombám) včetně fungujících na základě technologií GLONASS, pořádek jejich použití, a také pořádek vydávání evidenčních talonů.

Výnos nabývá platnosti ode dne jeho oficiálního zveřejnění a platí až do 1. července 2016.
Odkaz na příslušný dokument (v ruštině)
 

Upozornění

Řidič vozidla musí být schopen prokázat vlastnický vztah k automobilu, tzn. je nutné mít s sebou plnou moc k užívání vozu s ukrajinským překladem.

Pozor na povinnou registraci nerezidentů Ukrajiny, kteří provádějí přepravy pod celní kontrolou. Registrace ZDE

Více ve zprávě zde: https://info.odoprave.cz/novy-pozadavek-na-povinnou-registraci-nerezidentu-na-ukrajine

Rezervační systém eCherha

Systém funguje na 16 ukrajinských hraničních přechodech v západním směru. Uvedený systém slouží pro registraci v pořadí před příjezdem na konkrétní hraniční přechod.

Po registraci v systému eCherha dostane uživatel oznámení o místě v pořadí, jeho průběhu a času příjezdu na hraniční přechod. Elektronický systém řazení vozidel na hrnicích umožní dopravcům se předem zragistrovat a být na konkrétním hraničním přechodu v předem stanoveném čase. Registraci je možné provést na webové stránce https://echerha.gov.ua/
Upozornění: přístup na webové stránky rezervačního systému eCherha nemůže ČESMAD BOHEMIA nijak ovlivnit.

Poslední aktualizace: 18. 9. 2023

Související informace:

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
3 4 5 6 7 8
11 12 14 15
18 19 20
26 27 28

Události v červnu 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se