SUB Illust

Povolovací řízení MKD

Štítky: Nákladní doprava Legislativa

Informace o povolení pro mezinárodní nákladní dopravu v Turecku

Legislativa: Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Turecké republiky o mezinárodní silniční dopravě platná od 29. 12. 1981 - č. 34/1982 Sb.

Druhy povolení („IZIN BELGESI"):

5701 - Turecko singl
5711 - Turecko loco
5707 - Turecko třetizemní

singl: platí pro bilaterální nebo tranzitní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět)

loco: platí pro bilaterální přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam i zpět)
třetizemní: platí pro třetizemní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět) - třetizemní přeprava je v případě Turecka posuzována podle místa zaclení nikoliv podle místa skutečné nakládky

Všechny druhy povolení mohou také být použity pro bezplatný prázdný vstup vozidla. Toto opatření platí od 1. 1. 2001 (dohodnuto na jednání Smíšené komise konané ve dnech 31. 10. - 1. 11. 2000).

Turecká povolení jsou platná do 31. ledna následujícího roku - uvedeno na povolení.

Povolení se nevyžaduje pro:

a) přepravy leteckých zásilek při odklonu leteckých služeb,
b) přepravy stěhovaných svršků pro nekomerční účely,
c) přepravy předmětů pro veletrhy a výstavy,
d) přepravy uměleckých předmětů a uměleckých děl,
e) přepravy materiálu (včetně zvířat) pro artisty, zábavná vystoupení, cirkusové skupiny, revue a podobná vystoupení,
f) přepravy materiálu pro divadelní, hudební a sportovní představení (včetně přepravy závodních koní, závodních vozů a člunů),
g) přepravy poškozených vozidel,
h) přepravy živých zvířat (s výjimkou jatečního dobytka),
i) přepravy mrtvol,
j) přepravy k poskytnutí pomoci při katastrofách.

V případě přepravy nebezpečného zboží musí být dodržována příslušná ustanovení vnitrostátních předpisů.

Opatření, uplatňovaná tureckou stranou

  • Na vozidla evidovaná na území jedné z obou zemí a používaná pro přepravu nákladů mezi územími obou zemí se vyžadují povolení. Provozovatelé mezinárodní nákladní silniční dopravy potřebují pro přepravy mezi státem, ve kterém je použité vozidlo registrováno a druhým státem (přeprava mezi oběma státy), jakož i pro tranzitní dopravu druhým státem a třetizemní přepravu, příslušné povolení tohoto státu nebo povolení CEMT. Přeprava nákladů vozidly evidovanými na území jedné z obou zemí, mezi dvěma místy nacházejícími se na území druhé země, je zakázána (zákaz kabotáže).
  • V platné dvoustranné Dohodě je uvedeno, že pokud se souprava motorového a přípojného vozidla skládá z vozidel evidovaných v různých zemích (kombinace SPZ na jízdní soupravě), bude vyžadováno zvláštní povolení (tzn. povolení CEMT). Na jednání česko-turecké Smíšené komise, které proběhlo v roce 2005, bylo tureckou stranou upřesněno, že kombinace SPZ na jízdních soupravách jsou povoleny za podmínky, že se jedná o kombinaci vozidel z členských zemí úmluvy CEMT. V případě, že dopravce neuskutečňuje přepravu zboží na povolení CEMT, ale používá pro bilaterální, tranzitní či třetizemní přepravy nákladu (nebo pro prázdné jízdy) turecká jednorázová povolení, pak je kombinace SPZ z různých států u soupravy vozidel zakázána. Dle aktuálního oznámení z Turecka nebudou takové soupravy od 1.9.2008 na turecké území vůbec vpuštěny.
  • Na jednání Smíšené komise v únoru 2018 bylo tureckou stranou sděleno, že za účelem prokázání, že se nejedná o třetizemní přepravu v případech, kdy se nakládá v ČR, ale odesilatel nemá adresu v Česku, může být předložen doklad A.TR (vzor prohlášení)
  • Turecká strana vyžaduje, aby dopravci, kteří realizují přepravu na základě povolení CEMT dodrželi odstup od předchozí cesty do Turecka minimálně 6 dnů. Doporučujeme toto nařízení (i přes jeho nelegálnost) dodržet, v opačném případě hrozí vysoká pokuta. V případě, že není možné dodržet stanovený limit, doporučujeme cestovat na jednorázové povolení. Na smíšené komisi v květnu 2014 předala turecká strana tento dokument, který stanovuje časové omezení při jízdách do Turecka z jednotlivých států.
  • Vzhledem k údajně častým podvodům je nutné důkladnější posouzení typu přepravy, jestli se jedná o vzájemnou nebo třetizemní přepravu. v praxi se to často tak, že Turecko, v rozporu s Dohodou i obecnými pravidly vyžaduje, aby u přeprav, kde odesílatel je ve třetím státě, řidiči předkládali třetizemní povolení. Doporučuje se proto dopravcům mít s sebou třetizemní povolní „v záloze" pro případ, kdyby taková situace skutečně nastala. Nicméně každý případ je potřeba ihned hlásit ČESMADu, resp. MD ČR.
  • Na jednání Smíšené komise 9. - 10. dubna 2019 bylo domluveno, že od 1. června 2019 bude nákladní doprava, provozovaná vozidly, jejichž hmotnost naloženého vozidla nepřesahuje 6 t a hmotnost nenaloženého vozidla nepřesahuje 3,5t osvobozena od povolovacího řízení. Toto ujednání bylo znovu potvrzeno jako platné na jednání Smíšené komise v listopadu 2022.

 

Poslední aktualizace: 6. 12. 2022

Související informace:

© 2023 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se