SUB Illust

Víza - Ruská federace

Štítky: Autobusová doprava Nákladní doprava Legislativa Ostatní celní problematika

Sdružení ČESMAD BOHEMIA zajišťuje víza pro řidiče autobusové a kamionové dopravy do Ruské federace, Běloruska a pro Turecko zajišťuje zpracování žádosti a vyzvednutí pasu

Udělování víz do Ruska se provádí na základě Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace, která vstoupila v platnost od 1. 6. 2007. Její úplné znění v českém jazyce je zveřejněno na www.mzv.cz/moskva.

Druhy víz a poplatky

Konzulární poplatek

Vízum Platnost Normál Expres
Jednorázové (1 vstup) 90 dnů 945,- Kč 1.890 ,- Kč
Dvourázové (2 vstupy) 90 dnů 945,- Kč 1.890 ,- Kč
Vícevstupní* 6-12 měsíců 945,- Kč -

* u vícevstupního víza není možno zažádat o vydání víza expres, délka pobytu je 90 dní v průběhu 180 dnů. Expresní vyřízení je možné pouze u jedno/dvourázového víza.

Konzulární poplatky nepodléhají DPH.

Poplatek vízovému centru

člen/nečlen 2.350,- Kč

Poplatek se skládá z následujících položek:

 • 700,- Kč servisní poplatek,
 • 800,- Kč expres servis (podání žádosti na konzulát tentýž den),
 • 400,- Kč pre-check servis (za prověření dokladů),
 • 450,- Kč kurýrní doručení (částka se účtuje za každý pas zvlášt)

Odměna Sdružení za obstarání

Člen/Nečlen Vízum/pas Normál Expres
Člen vízum/pas 900,- Kč + 21 % DPH 1.800,- Kč + 21 % DPH
Nečlen vízum/pas 1.200,- Kč + 21 % DPH 2.400,- Kč + 21 % DPH

Vzhledem k nárůstu nákladů a dlouho neměnným poplatků bylo nutno přistoupit k jejich navýšení od 1. ledna 2022.

Způsob doručení pasu

Pas s uděleným vízem je vízovým centrem zaslán přímo na adresu žadatele/firmy či dané regionální pracoviště Sdružení.

Způsob podání žádosti

Žádost o vízum se výhradně podává v elektronické podobě na internetové adrese https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx.

Heslo vám bude sděleno na regionálním pracovišti Sdružení. Žadatel musí vyplnit on-line formulář, který se po vyplnění vytiskne, podepíše, opatří fotografií a datem. S vyplněním žádosti jsou vám připraveni pomoci pracovníci na regionálních pracovištích. Žádosti v žádném případě nezasílejte poštou. K vyřízení víza je vždy nutná osobní návštěva regionálního pracoviště.

Upozornění
Rusko uděluje víza pro více vstupů s platností na 1 rok za podmínky, že žadatelé získali v průběhu předchozího roku nejméně 1 vízum, využili ho v souladu s platnými předpisy a existují důvody k žádosti o vízum pro více vstupů.

Pokud v pase určeném pro vepsání víza není předchozí udělené vízum, je žadatel povinen ofotit udělené předchozí vízum z jiného pasu spolu s fotokopií stránky pasu, kde je fotografie žadatele a s fotokopií stránky pasu s razítkem posledního vstupu/výstupu z RF. V případě, že žadatel není schopen doložit udělení přechozího víza a jeho využití, pak může zažádat pouze o jednorázové/dvourázové vízum na dobu 90 dní.

V případě, že žadatel o vízum má v pase dosud platné ruské vízum, bude toto vízum zrušeno a uděleno bude nové vízum s platností od požadovaného data.

Doklady nutné k doložení žádosti

 • platný cestovní pas řidiče/řidičky (v pase musí být při podání žádosti volné alespoň dvě strany v rozložení na dvou listech a platnost musí o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza)
 • žádost firmy o vydání víza pro řidiče obsahující i žádost Sdružení
 • fotokopie pasu (strana s fotkou)
 • 1x fotografie žadatele na bílém pozadí o rozměrech 3,5 x 4,5 cm ne starší jak 6 měsíců v době podání žádosti (Ruským vízovým centrem pro vyřízení žádosti o ruské vízum jsou akceptovány pouze forografie s bílým pozadím a podle normy ICAO. Fotografie musí zřetelně zobrazovat oči a obličej. Fotografie na kopii předcházejícíh víza a fotografie připojená k nové žádosti o ruské vízum nesmí být totožné!)
 • kopie pojištění léčebných výloh v zahraniční (musí platit po celou dobu platnosti víza)
 • kopie stránky pasu s fotografií, ve kterém má žadatel předcházející vízum z aktuálního kalendářního roku nebo předcházejícího roku
 • kopie předcházejícího víza z aktuálního kalendářního roku nebo předcházejícího roku spolu s kopií razítka posledního vstupu/výstupu do/z Ruské federace. V případě, že žadateli v tomto období vízum nebylo uděleno, tak žadatel dostane vízum pouze na půl roku.
 

Lhůty konzulátu pro zpracování žádosti o vízum

Konzulární úřad Ruské federace rozhodne o žádosti o udělení víza za 10 pracovních dní ode dne obdržení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza. Lhůtou pro rozhodnutí o vízové žádosti lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zejména je-li třeba další prozkoumání žádostí. V naléhavých případech může konzulát lhůtu pro rozhodnutí o vízové žádosti zkrátit na 5 pracovních dnů (platí pouze u víz na jeden nebo dva vstupy).

Vyřízení víza do Ruské federace v rámci běžného podání Sdružení obstará do 15 dnů od podání žádosti na konzulátu, při kombinaci 2 států (Rusko a Bělorusko) nejpozději do 1 měsíce. Tyto lhůty však platí pouze v případě, že příslušný konzulát rozhodne o udělení víza do 10 dnů. V případě státních svátků se vyřízení víza o příslušný počet dnů prodlužuje.

Kontakt na sekretariát Sdružení v Praze:

Michaela Havelková, tel. 241 040 118, mobil 731 131 318


Region

 • Praha: Věra Kutová, tel.: 731131339
 • Brno: Michaela Kubová, tel.: 731131391
 • Ostrava: Andrea Pastorová, tel.: 731131348
 • Hradec Králové: Monika Rosůlková, tel.: 731131362
 • Ústí nad Labem: Nikola Novotná, tel.: 731131385
 • České Budějovice: Zuzana Sobotíková, tel.: 731131315
 • Plzeň: Zuzana Volrábová, tel: 731131330

Formuláře

 

Autor: Michaela Havelková, vedoucí celního odboru

Poslední aktualizace: 9. 5. 2023

Související informace:

Květen 2023

Po Út St Čt So Ne
4 5 6
10 11 12 13
20
22 23 24 25
1 2 3 4

Události v květnu 2023

Více >

© 2023 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se